Debian Weekly News - 22 juli 2003

Välkommen till årets 29:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Linux Torvalds arbetar på förhandsutgåvor av Linux 2.6, Joseph Pranevich har publicerat en guide till denna nya huvudutgåva, Linux 2.6 underbara värld. Så den kanske kommer lagom till Sarge.

Skapa Debianpaket. Joe ”Zonker” Brockmeier, en tidigare DWN-redaktör, publicerade en artikel som beskriver grunderna i att skapa Debianpaket för att distribuera program och källkod. Artikeln visar alla de komponenter som behövs i ett paket och hur man sätter samman dem för att uppnå en slutprodukt.

LinuxTagframgång. Årets LinuxTag, som ägde rum i Karlsruhe, Tyskland, var en stor framgång. Med mer än 19.500 besökare var årets LinuxTag den största Linuxhändelsen i världen. Bland annat mötte de deltagande Debianutvecklarna både KDE- och GNOME-folket över middag.

ServerBeach kör Debian GNU/Linux-servrar. ServerBeach berättade att deras Nybörjarservrar och avancerade servrar med Debian GNU/Linux förinstallerat nu är tillgängliga. Enligt Richard Yoo, boss för Serverbeach, är det många kunder som vill ha och uppskattar de två drivkrafterna bakom Debian – teknisk överlägsenhet och förpliktelse för fri programvara.

Frågor och svar om Debians riktlinjer för fri programvara. Barak Pearlmutter sammanställde ett frågor och svar-dokument (FAQ) om Debians riktlinjer för fri programvara (DFSG). Det är avsett som en introduktion till de frågor som diskuteras på sändlistan debian-legal, med en del allmänt bakgrundsmaterial för att föra nya läsare ajour. Förslag och kommentarer tas gärna emot.

LGPL påverkar klient-Javakod? Enligt denna artikel har Dave Turner från FSF avgjort att de steg som krävs för att använda ett LGPL:at Javabibliotek faktiskt kommer infektera klientkoden med en hel del GNU-het via stycke 6 i LGPL. (Den ”mindre” GPL:en är avsedd att skydda enbart biblioteket, utan att infektera koden som använder det.) Som ni kanske kan förstå ger detta en del problem för några LGPL:ade Javaprojekt som tidigare trodde sig kunna byggas in i system utan att infektera andra program. Flera webbloggar har ytterligare kommentarer.

Avsaknad hantering av tidsstämplar. Marcin Owsiany rapporterade att när ett källkodspaket packas upp får alla filer som har ändringar i diff.gz-filen nästan ”slumpmässiga” tidsstämplar eftersom patch uppdaterar deras tidsstämplar allteftersom den behandlar diff-filen. Detta ger problem för program som bygger om sina Makefiler vid behov men som inte har byggberoenden på autotools.

Status för Libpng-övergången. Josselin Mouette rapporterade att det fortfarande är 84 binärpaket kvar som bör byggas om innan Sarge ges ut. Inget av dem är dock viktigt, men han insisterar på att ju fler som byggs om, ju mindre problem kommer vi få senare när libpng byter so-namn igen. Listan över paket medföljde Josselins brev.

Debianpaket i ett diagram. Bram Stolk rapporterade att han skapat en programvarukarta över Debianpaket. Diagrammet visar alla paket från uttestningsutgåvans huvuddistribution med fem eller fler beroenden. Istället för att direkt visualisera beroendena, har en klassificering gjorts.

Arbeta utan utgivningsplan? Adrian Bunk rapporterade att programvaran i Debian 3.0 för närvarande är ungefär ett och ett halvt år gammal. Han säger också att det finns stort behov av en utgåva om året och att stort system som Debian inte blir stabilt utan en plan för hur vi skall uppnå målet. Han önskar hjälpa till med QA och/eller utgivningshantering om det leder till en ny stabil utgåva inom kortare tid än ett år.

Unicodeteckendatabas. Florian Weimer rapporterade att många paket innehåller en kopia av delar av Unicodeteckendatabasen men anger inte källan och därmed bryter mot licensen. Thomas Bushnell kommenterade att nästa utgåva av GNU miscfiles kommer innehålla en version som verkligen är fri.

Skapa manualsidor från GNU FDL-dokumentation. Hans Fugal undrade om han fick skapa manualsidor från dokumentation som släppts enligt GNU Free Documentation License (FDL) och vars krav han måste följa. Walter Landry svarade med en detaljerad lista på tio punkter.

Förbättra cd-speglar. Mattias Wadenstein summerade förslag för cd-avbildningsservern och dess speglar. Planen är att tillhandahålla både avbildningar och jigdofiler för skivorna såväl som avbildningar för uttestningsutgåvan. Dessutom kom det förfrågningar om en contribkatalog för Knoppix eller några fler Knoppixspeglar i USA.

GNU/Linux som hyllprogramvara. Tim O'Reilly intervjuades om det föredrag han höll vid sitt företags Open Source Convention. Under intervjun nämner han att Debians grundare Ian Murdock och hans företag Progeny Linux Systems, Inc., har tänkt rätt om datorernas framtid. Istället för att se GNU/Linux som en produkt ser han GNU/Linux som en uppsättning programvarukomponenter som man kan kombinera för specifika behov.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Nio paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 204 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Matt Black, Charles Miller, Dan Hunt och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.