Debian Weekly News - 19 augusti 2003

Välkommen till årets 33:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Aryan Ameri skrev en användarrecension av Libranet 2.8, som är baserat på Debian. Richard Stallman sa sig nu föredra GNU/LinEx-distributionen framför Debian på grund av den icke-fria programvaran som finns på våra ftp-servrar. På sändlistan debian-legal har det flitigt diskuterats om definitionen av ordet ”programvara”, delvis har det gått hett till.

Födelsedagspresent: räddnings-cd. Som en speciell födelsedagspresent till Debians tioårsjubileum skapade Jörg Jaspert en räddnings-cd i kreditkortsformat. Trots att den bara är 50 Mbyte innehåller den de flesta verktyg som behövs för att rädda ett GNU/Linux-system, plus några verktyg som kan användas för att rädda andra system. Cd:n kan beställas från LinuxLand.

DFSGs ursprung. Bruce Perens förklarade att hans mål med att formge Debians riktlinjer för fri programvara (DFSG) var att hela cd:n skulle falla under de rättigheter som DFSG medger, oavsett om det är programvara, dokumentation eller data. Han anser att invarianta stycken i dokumentation, vilka tillåts av GNU Free Documentation License, bara är okej för tillskrivningar, upphovsrättsklausulen och licensen, inte för andra aspekter på dokumentet.

Offentlig version av xml-core. Ardo van Rangelrooij presenterade sin första offentliga, högst experimentella version av paketet xml-core. Det innehåller verktyget update-xmlcatalog för hantering av XML-katalogfiler. För mer information se utkastet till XML-policy för Debian. Observera att nästa version av policyn kommer att kräva en lokal katalog för ofta använda stilmallar, vilket redan implementeras av update-xmlcatalog. Problem och fel bör rapporteras till sändlistan debian-sgml.

Öppen källkod bra alternativ för företag. Debianutvecklaren Tony Mancill berättar i en kort artikel av Jan Stafford, redaktör för SearchEnterpriseLinux.com, att ”Eftersom de flesta programvaror med öppen källkod är baserade på standarder och skrivna för att fylla ut de funktionsgap som lämnas av företagshemliga erbjudanden, att går över från en företagshemlig produkt till en med öppen källkod kan vara enklare än att gå över till en annan företagshemlig produkt.” Tony Mancill berättar om två exempel på hur teknik med öppen källkod hjälpt två företag där han jobbat.

Fortsättning på G++ 3.x-övergången. Matthew Wilcox noterade att arbetet på övergångsplanen har saktat ned. Han avslöjar att det är mer än 120 paketansvariga ansvariga för paket som fortfarande beror på libstdc++2.10. Det finns fortfarande 145 källkodspaket kompilerade med g++ 2.95 i arkivet. Om Debian ska kunna uppnå sitt utgivningsmål är det dags att börja arbeta på dessa paket.

Installera Debian på en Indy. Jan Ivar Pladsen skrev ett dokument som beskriver hur man installerar Debian GNU/Linux på en Indy. Han beskriver i detalj hur man hämtar och konfigurerar MAC-adressen för att starta maskinen över nätverk. Han forstätter med en detaljerad beräkning för partitionering av hårddisken. Huvuddelen av denna information borde redan vara en del av Debians installationsmanual men är det tydligen inte.

När Debian grundlades. I och med Debians 10:e födelsedag undrade Ben Finney om det fanns ett invigande e-brev eller annat dokument som markerar inledningen på Debianprojektet. Det pekades på detta inlägg från Ian Murdock. Matt Zimmerman tyckte att målet med en ”installationsprocedur man inte behöver vara barnvakt till” och en ”systeminställningsprocedur som försöker ställa in och konfigurera allt från fstab till Xconfig” fortfarande behöver arbetas på. Peter Makholm noterade dock att åtminstone delen med ”Se upp med att det kommer bli ganska stort :)” var korrekt.

Montera skrivskyddat rotfilsystem. Thomas Hood anmärkte att ett av de kvarvarande hindren för att kunna köra rent med rotfilsystemet monterat skrivskyddat har varit programmet mount, som bara kan skriva filen mtab i /etc/. Om denna fil är en symbolisk länk kommer inte mount att skriva till den. Det har förekommit önskemål om att mount skulle följa en symbolisk länk så att den kan peka någon annanstans, till exempel /run/mtab. Thomas har utvecklat en patch för detta, likaså gjorde Goswin von Brederlow.

När en kompilering kräver kärnans headerfiler. Jörg Wendlan upplevde problem med att inkludera kärnans headerfiler i ett vanligt paket. Ben Collins förklarade att användarrymdsprogram inte bör kräva kärnheaderfiler för att byggas. Herbert Xu tillade att lösningen i detta fall var att inkludera en kopia av sagda headerfil i paketet i fråga.

Stöd för krypterade växlings- och datapartitioner. Vincent Bernat undrade om Debian skulle vilja stöda krypterade växlings- och datapartitioner. Han har modifierat mountall.sh för att tillåta krypterade partitioner. Krypterade partitioner behöver interagera med användaren för att kunna monteras eftersom lösenordet inte genereras vid körning (som för växling), så det är bara användbart på bärbara och kanske vissa hemsystem.

Protest mot patent på programvara. Felix Klee informerade oss om att det europeiska parlamentet kommer rösta om ett direktiv som legaliserar programvarupatent i Europa den 1 september. Om detta direktiv genomförs kommer vi vara fast med programvarupatent under förutskådlig framtid, möjligheten att ändra tillbaka patentlagen är nära noll. FFII organiserar en konferens i Bryssel den 27 augusti som en sista-minutenprotest för att uppmärksamma parlamentsledamöter som ännu inte bestämt sig och be webbansvariga att stänga sina webbplatser den 27 augusti.

Introducerar Mepis Linux. Mepis Linux bygger på Debian GNU/Linux-kodbasen. LinuxOnline har en hel serie artiklar om denna LiveCD, den första är en översikt över cd:n och avslöjar att det inte är lika mycket fuskkoder som i Knoppix. Den följs av en komplett recension. Slutligen intervjuas skaparen av Mepis, Warren Woodford, och han säger att Mepis inte vore möjligt utan det högkvalitativa arbete som läggs ned i Debiankretsar.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Femton paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 195 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Alexander Schmehl, Matt Black, Dan Hunt och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.