Debian Weekly News - 9 september 2003

Välkommen till årets 36:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Rio Audio presenterade Rio Karma 20, vilken verkar vara den första industriellt tillverkade digitala ljudspelaren med stöd för ljudformatet Ogg Vorbis. Med tanke på debatten om programvarupatent den senaste tiden har medlemmarna på tyska Debianforum skrivit ett öppet brev riktat mot det Europaparlamentet.

Inte bara ytterligare ett snyggt ansikte. Robert Storey, som erkänt sig ha gått över till Debian, skrev en recension om sina framgångsrika erfarenheter av installationen. Han förklarar att ett bra pakethanteringssystem inte bara skall berätta om ouppfyllda beroenden utan, ännu bättre, bör rätta problemet åt dig utan att fråga. Han fortsätter med ett stycke om ”konfigurering efter installationen” som innehåller många detaljer, som inställning av APM och framebuffert, något artiklar om installationen inte särskilt ofta nämner.

Senaste versionerna av Webmagick och Imagemagick. Keith Goettert skrev en steg för steg-guide om hur man installerar den senaste versionen av Webmagick och Imagemagick från källkoden. Han var tvungen att använda nyare versioner eftersom Debian 3.0 kommer med äldre paket som är långsammare och drar mer minne.

Placering av systemgenererade program? Russell Coker undrade var ett paket bör lägga program som automatiskt genereras och körs. Filesystem Hierarchy Standard (FHS) beskriver inte tydligt om det är okej att lägga ett skript i /var/run. Detta och /var/lib/package/ verkar vara de enda alternativen.

PostgreSQL 7.4beta2 för Debian. Oliver Elphick presenterade Debianpaket för PostgreSQL 7.4beta2 som han sänt till det experimentalla arkivet. Paketen kommer inte vara synliga än på ett tag eftersom det finns några nya binärpaket som måste auktoriseras av arkivansvariga.

Libwww:s framtid? Richard Atterer rapporterade att W3C har slutat arbeta med libwww och inbjuder libwww-användarmiljön att delta i en enkät om libwww:s framtid som kan hjälpa till med att avgöra dess framtid. Libwww är ett fritt, väldigt modulert webb-API för klienter. Ett öppet W3C-konto krävs för att slutföra enkäten.

Fri programvara som kräver icke-fria byggverktyg. Matt Zimmerman undrade hur han skulle paketera tvtime. Det kan använda binärmoduler från DScaler, vilka i sig är fria, men som bara kan kompileras med icke-fria verktyg. Matt tyckte att de binära DLL:erna kunde sändas in till contrib eftersom källkoden är fri. Branden Robinson höll med, och sammanfattade att paket i huvudarkivet måste vara helt fria och kunna byggas och användas till fullo med enbart paket som också finns i huvudarkivet. Fria paket med vanliga beroenden eller byggberoenden på icke-fria paket kan läggas i contrib.

Nytt fältformat för paketbeskrivningar. Adam Heath har arbetat på en omskrivning av dpkg och har föreslagit ett antal ändringar i beroendetolken, bland annat att !=-operatorn läggs till samt komplett stöd för nästlade parenteser i uttryck. Jason Gunthorpe förklarade att APT skulle kräva ett omfattande jobb för att stöda ändringarna, medan det inte skulle lösa några faktiska problem. Anthony Towns tyckte att ändringarna skulle kräva en stor omskrivning av logiken i skripten för uttestningsutgåvan utan att man skulle vinna något.

Bör GNU-projektet rekommendera Debian? I ett svar till Branden Robinsons ifrågasättande förklarade Richard Stallman att GNU-projektet inte kommer att rekommendera Debian eftersom icke-fria paket distribueras på våra servrar. Richard förklarade att om Debian distribuerar huvudarkivet från en server som inte pekar folk mot icke-fri programvara eller dokumentation kunde GNU-projektet säga att Debian är en helt fri version av GNU-systemet. De kunde dock inte varmt rekommendera det ifall dokumentation som släppts enligt GNU Free Documentation License (FDL) uteslutits.

Debian och FSF. Bruce Perens ansåg att det var dags att ställa sig mellan Debian och Free Software Foundation (FSF) angående debatten om icke-fria saker i Debian och FDL. Han säger att påståendet att ”icke-fri programvara inte är en faktisk fel av Debian” är ett påhitt och manar Debian att förverkliga den genom att ge non-free och contrib en egen organisation. Han föreslog även att FSF skulle understryka att dokumentation är en nödvändig del i fri programvara, och att den måste släppas under samma villkor som tillhörande programvara.

Politik i fri programvara. Tom Chance rapporterade om en utvecklare som tackat en specifik armé i fyra av sina program, att de tagits bort och den lilla storm som följde i utvecklarmiljön. Han sade att ”vissa organisationer, till exempel Debian, har lagt ned mycket arbete på att definiera exakt hur miljön hanterar politiska och sociala relationer så att ansvar och makt tilldelas tydligt och rättvist, och att beslutstagandeprocessen är tydligt och rättvist definierad”. Han vill att fri programvarumiljöerna skall ta politiska och sociala frågor mer seriöst eftersom vi inte vill att stora mängder folk tror att politik inte har någon plats i fri programvara, eller att gömma huvudet i marken är ett vist sätt att arbeta.

Säkerhetsskanning med Debianbaserade verktyg. Victor Garza och Joseph Roth testade Nessus med Knoppix-STD, en distribution för säkerhetsverktyg. De gillade hur enkelt det var att samla in àjourförd sårbarhetsinformation och skript, den passiva, icke-destruktiva insamlingsmetoden och det faktum att Nessus även stöder en slags PKI där certifikat används för autentisering. De sade att ”Nessus gör arbetet med att identifiera sårbarheter och rekommendera hur de rättas till, plus att kombinationen av Knoppix/Nexus gör mycket för att göra avsökningen lättanvänd”. Att rapportera resultaten från en säkerhetsavsökning på ett tydligt, koncist och felsäkert sätt var dock ett område där de fann brister.

Debian på NordicOS. Debian GNU/Linux står med i listan hos NordicOS, ett projekt hos Nordiska ministerrådet, avsett att täcka in behovet av en omfattande översikt över programvara med öppen källkod tillgänglig för konsumenter. Posten refererar till flera officiella dokument från Debian och betonar att Debian är ett helt icke-kommersiellt projekt, som bygger på de kanske allra renaste idealen som fanns i grunden när fri programvara började utvecklas.

Guide för grekiska Debiananvändare. Konstantinos Margaritis presenterade den nya grekiska Debiananvändarguiden som han skrivit. Den täcker de flesta aspekterna inom att installera Debian GNU/Linux version 3.0 och många av aspekterna inom alldagligt användande och administrering. Guiden har släppts under FDL och är tillgänglig i flera populära dokumentformat, dessutom planeras en tryckt version.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Två paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 205 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Dan Hunt, Matt Black och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.