Debian Weekly News - 30 september 2003

Välkommen till årets 39:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Joey deltog vid ”Joey möter Joey”-passet, även känt som Oldenburgs Linuxutvecklarmöte föregående veckoslut där de två äntligen möttes. Mötet var rätt framgångsrikt, både vad gäller Debian och Linuxkärnan. En längre rapport om Debianfesten kommer troligen sändas till listan senare.

Lärdomar om att paketera Linuxprogram. Billy Biggs och Doug Bell skrev om sina erfarenheter med att paketera tvtime för många olika distributioner, bland annat kommunikation mellan paketerare och utvecklare, beroendeproblem, hantering av felrapporter och Debians menysystem. Deras slutsats är att samordning mellan paket från olika distributioner kan minska mängden arbete för paketerarna och reducera antalet distributionsspecifika fel.

Kommitté för FSF-Debian-diskussion. Bruce Perens organiserade folk från Free Software Foundation (FSF) och Debian till att diskutera problem med GNU Free Documentation License (FDL). Eben Moglen och Henri Poole (från FSF) samt Benj. Mako Hill (från Debian) kommer fungera i kommittén. Bruce söker ytterligare en Debianrepresentant med en konstruktiv och opartisk inställning. Kommittén kommer presentera resultatet från sin diskussion inför sina respektive organisationer för övervägande.

Problem med Pythonövergång. Colin Watson summerade de övergångsproblem som just nu blockerar Python 2.3 från att komma in i uttestningsutgåvan. Den kan dock vara något inkomplett. Han listar sex paket som innehåller fel som förhindrar dem från att komma in i uttestningsutgåvan. Paketet python-gnome har också problem med olika beroenden.

Tidsgräns för ITP-rapporter. Søren Boll Overgaard undrade hur länge en ITP (avsikt att paketera) skulle få tillåtas existera utan att ett paket sänds in innan den förkastas. Specifikt funderade han på paketeringskungörelsen för thunderbird. Anthony Towns förklarade att ITP:er borde anses som rådgivande lås. Om man inte får något svar från en person som velat arbeta på ett paket är det bara att själv ta hand om paketet.

Översätta configure-skript. Richard Atterer undrade hur han skulle göra för att nyskapa alla libtool- och auto*-filerna efter att ha rättat några fel. Martin Quinson beskrev i detalj hur man skulle gå till väga och bidrog med ett skript för att bygga autotools-skripten.

Ställningstagande rörande GNU FDL. Efter att Branden Robinson rapporterat att han uppdaterat sin webbsida om Free Documentation License (FDL) började Manoj Srivastava skriva ett utkast på ett uttalande. Han anser att ett uttalande kunde presenteras i enlighet med Debians stadgar, stycke 4.1.5. Manojs sida innehåller en kommenterad FDL, information om praktiska problem med FDL, resultaten från Brandens FDL-enkät och besläktade länkar.

Ofördärvade källkodsarkiv. Matthias Urlichs noterade att många paket innehåller .orig.tar.gz-filer som inte direkt är besläktade med filer som faktiskt är tillgängliga uppströms. Manoj Srivastava förklarade att ofördärvade källkoder alltid är önskvärda, men krävs inte. Det finns tillräckligt med konstiga paketeringsprinciper uppströms för att Debian skall kunna kräva originalkällkodsarkiv.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Ett paket övergavs under veckan och behöver ny ansvarig. Detta ger totalt 195 övergivna paket. Tack till den tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Matt Black och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.