Debian Weekly News - 4 november 2003

Välkommen till årets 44:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Bruce Perens reserverade nonfree.org som ett möjligt hem för non-free om den någonsin knoppas av från Debian. Än så länge är det bara ett CNAME mot ftp.debian.org, men med lite jobb kan den bli till ett bra ställe att hantera en frånkopplad non-free.

Debian snabbare än Gentoo? Matt Garman undrade varför hans C++-program gick betydligt långsammare när det kompilerades på en Gentoomaskin än när det kompilerats med Debian Sid. Han rapporterade senare att om han kompilerade om Gentoos C++-bibliotek med mindre aggressiva optimeringsflaggor (-O2 istället för -O3) försvann skillnaden i hastighet. William Kenworthy tillade även att Debian och andra distributioner är konservativa, men ihopsatta av mycket erfarna personer.

Systemåterställning med Knoppix. IBM Developerworks har en artikel av Carla Schroder som beskriver hur man räddar ett Linuxsystem som vägrar starta, redigerar filer, monterar nätverksfilsystem och utför ombyggningar på den bara metallen med bara en Knoppixskiva och en Internetanslutning.

Förbättra hanteringen av KDE. En del läsare kanske blev rädda när de såg att många av de grundläggande KDE-paketen övergavs av Chris Cheney förra veckan. Som tur var gjordes detta för att bereda väg för den nya Qt/KDE-styrgruppen där Chris Cheney är medlem. En sändlista har skapats för gruppen och ett utkast till policydokument diskuteras.

Ändring i det sociala kontraktet. Branden Robinson föreslog att det sociala kontraktet skulle ändras. Några av hans tillägg ändrar innebörden av det sociala kontraktet medan andra bara är redaktionella. Ett av hans nyckelförslag är att Debians åtagande vad gäller det icke-fria arkivet stryks, vilket betyder att Debian kan sluta tillhandahålla icke-fri programvara om så önskas. Förslaget diskuterades på Slashdot, där Bruce Perens föreslog hur man kan ta bort det icke-fria arkivet. Förslaget skulle även till viss del separera det sociala kontraktet från Debians riktlinjer för fri programvara.

Debian i företaget? James Maguire undrade om det finns en plats för Debian i företagsvärlden. Han talar om certifiering eller snarare bristen på sådan och brist på stöd från återförsäljare, något som kompenserar av tredjepartsstöd från olika företag. Vad man gör med Debian beror på vilka behov slutanvändaren har, om de är tekniskt självgående, och inte behöver betala en återförsäljare, kan de ta Debian i drift – något som skulle leda till bättre avkastning på investeringarna.

Utkast till ställningstagande om GNU FDL. Manoj Srivastava rapporterade om arbetet med att skriva ett dokument som försöker beskriva de problem Debianprojektet har med GNU Free Documentation License (FDL). Dokumentet försöker beskriva resonemanget bakom slutsatsen att GNU FDL inte anses vara en licens som enkelt kan uppfylla Debians riktlinjer för fri programvara.

Resultat från stadgeomröstningen. Förslag A i omröstningen att disambiguera stadgarnas stycke 4.1.5 vann över de andra alternativen. Detta betyder att Debians sociala kontrakt och Debians riktlinjer för fri programvara nu anses vara ”Grundläggande dokument” som kan ändras av en 3:1-majoritet av utvecklare. Ändringen klargjorde även vilken status icke-tekniska dokument har, vilket försäkrar att utvecklare kan ge ut, ersätta och dra tillbaka olika uttalanden, bland annat ställningstaganden i dagsaktuella frågor.

Stilguide för Debconfmallar. Christian Perrier presenterade en stilguide för att skriva Debconfmallar. Under sitt arbete med att översätta Debconfmallar till franska stöter Christian ofta på mallar som inte verkar följa några skrivna eller oskrivna regler. Det blev uppenbart för honom att någon sorts formalisering av skrivregler och -rekommendationer kunde vara till hjälp för paketansvariga för att skriva ”välskrivna” Debconfmallar. En allmän harmonisering av stilen i mallarna kan även förbättra intrycket av Debian och ge det ett mer ”professionellt” utseende.

Statusrapport för NetBSD. Joel Baker sände in en statusrapport för NetBSD. Joel kommer starta om arkivet med debpool (som kommer hantera bidragen med HTTPS PUT, utan att behöva inloggning på själva maskinen). Arkivet kommer återigen baseras på -current (känt som pre-2.0) eftersom han stött på problem som bara kan lösas genom att ha fungerande stöd för POSIX-trådar. Han fortsätter även arbetet på omvandlingen av BSD-licensen från 4 till 3 klausuler, med tillstånd från NetBSD Foundation (genom att ta kontakt med författare och be dem byta licens, sända in patchar och arbeta med kärngruppen för att få dem integrerade). Hittills har han detta haft stor framgång.

Få HP-maskinvara stödd av Debian. Kianusch Sayah Karadji försöker övertyga HP att lägga till Debianstöd till sin maskinvara. HP påstår att, eftersom Debian inte har några siffror på hur många som använder det på HP-servrar, vet de inte om det är någon mening med att stöda Debian. Om du gör det, ta kontakt med Kianusch på debian@sk-tech.net. Flera HP-anställda är medlemmar i Debianprojektet och miljön där ikring.

Tasksel och skräddarsydda Debiandistributioner. Andreas Tille undrade hur tasksel är tänkt att stöda skräddarsydda Debiandistributioner som Debian Jr. och Debian-Med. För närvarande visar tasksel debian-jr-funktionerna men ignorerar de andra. Naturligtvis behövs en mer sofistikerad lösning för att hantera dem jämlikt.

Flera PostgreSQL-paket. Oliver Elphick övervägde om och hur man kan installera flera versioner av PostgreSQL-paketen samtidigt. Det för att gå runt problemen med att uppgradera huvudversioner och göra det möjligt för folk att ha flera databaskluster, tänkbart med olika versioner av programvaran.

Debianprojektet på COMDEX. En Debianinstallationsfestival kommer att hållas vid årets Comdex i Las Vegas på torsdag den 20 november, mellan 12:00 och 13:30. Alla är välkomna att hjälpa till eller bli hjälpta. På torsdagen den 18:e mellan 13:30 och 14:00 kommer dessutom ett halvtimmesföredrag som introducerar Debian för företagsanvändare att hållas i ”Öppen källkod- och Linux-innovationscentrum”, samt, i öppen källkods-konferensspåret på onsdagen den 19:e mellan 15:30 och 16:45 en paneldiskussion med rubriken ”En praktisk guide till operativsystem med öppen källkod” som kommer täcka Debian.

Alternativ Postscript- och PDF-visare. Matthias Urlichs noterade att det finns virtuella paket för postscript-viewer och pdf-viewer, men inga alternativ, dvs. det finns ingen /usr/bin/postscript-viewer. Mark Brown förklarade att Debian använder ett system för att registrera MIME-hanterare som visarprogram bör använda. Programmet run-mailcap kan använda för att hitta rätt program för en given MIME-typ.

Lokalanpassade felrapporter. Magosányi Arpád undrade om det finns eller planeras något sätt att rapportera fel till Debians felrapporteringssystem på ett annat språk än engelska. Han föreslog att om ett språk annat än engelska upptäcks skall felrapporten kopplas till ett språkpaket istället för det verkliga paketet. Ansvariga för språkpaketet kan sedan medla i kommunikationen mellan användaren och paketansvariga.

Fråga om en Debiankärnlista. Francesco Paolo föreslog att en ny sändlista debian-kernels skulle skapas för att göra det enklare att samordna och underhålla kärnor och patchar i Debian. Listan skulle inte begränsas till Linuxkärnor utan även innehålla Hurd och *BSD. Han bad också om att listan skulle skapas.

Cirkulära byggberoenden. Anthony DeRobertis undrade om han är den ende som trodde att man kunde bygga Debian från källkod om man började med bara systemkritiska (”essential”) och byggkritiska (”build-essential”) paket. Framförallt snubblade han över kedjan cdbs - libgd-gd2-*-perl - cdbs. Joel Baker skulle vilja se Debians huvudarkiv i den stabila och instabila utgåvan som en finit mängd byggberoenden, som det är nu är det kämpigt för de som anpassar till en ny arkitektur eller kärna.

Delade headerfiler för kärnan. Otto Wyss undrade varför libc6-dev plötsligt berodde på linux-kernel-headers. Mark Brown förklarade att vissa kärn-headerfiler alltid har funnits i libc6-dev, vilka nu delats av i separata paket. Flera av dessa headerfiler refereras av headerfiler som tillhandahålls av glibc, något som skulle gör att de headerfilerna slutar att fungera om linux-kernel-headers inte installerats.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Nio paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 190 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Andre Lehovich, Frank Carlos, Drew Scott Daniels, Matt Black, Alex Perry och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.