Debian Weekly News - 18 november 2003

Välkommen till årets 46:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Daniel Silverstone presenterade en Debianjul, eller snarare ett tomtemöte den 6 december i Cambridge. World Wide Web Consortium har släppt specifikationen för Portable Network Graphics (PNG) som W3C-rekommendation, vilken även blivit en ISO-standard.

GNU/Linux på skrivbordet. Vid senaste Desktop Linux Conference föreslog Bruce Perens att man, för att få in GNU/Linux på företagens skrivbord, bör basera sina insatser på en enda distribution, nämligen på Debian. Bruce fortsatte med att säga att företagen skulle vara villiga att betala företag för att skräddarsy versioner av GNU/Linux som passar deras behov, men att basdistributionen bör förbli fri.

Installera Debian på en Lindows MobilePC. Steve Hastings förklarade i Linux Journal hur han fick igång Debian GNU/Linux ordentligt på en Lindows MobilePC, som är en USB- och nätverksstartbar bärbar dator som har LindowsOS 3.0 förinstallerat. I grund och botten tittade han igenom listan över installerade paket och bytte ut paketen.

Cacha Debianpaket. Jonathan Oxer skrev om att cacha Debianpaket för att spara bandbredd vid uppdatering eller vid installation av flera Debianmaskiner. Nick Andrew skrev ursprungligen verktyget apt-cacher för att underhålla två Debianmaskiner över en långsam modemanslutning. Det körs som ett CGI-program och behöver bara installeras på en maskin.

Nytt barn: Sydafrikanska Impi Linux. Den nya Debianavläggaren Impi Linux presenterades nyligen. Den är huvudsakligen baserad på Debian med komponenter som lånats från Knoppix och har för närvarande som målsättning att tillhandahålla ett kontorsskrivbord, men det finns även planer att skapa en serverversion. Genom att släppa ett sydafrikanskt Linuxoperativsystem demonstrerar skaparna att afrikaner kan bestämma själva i den digitala världen.

Cafepressbutiker med Debianprylar. Javier Fernández-Sanguino Peña upptäckte att flera butiker skapats på Cafepress som säljer Debianprylar. Han oroade sig över att se så många butiker som handlar om Debian och undrade vilka av dem som faktiskt stöder Debianprojektet. Några av dem säger att de gör det, men ger de verkligen en procentandel av sin vinst som de säger att de gör?

Recension av Debians installationsprogram. Jonathan Oxer skrev en uppmuntrande recension av betaversionen av nästa generations Debianinstallationsprogram. Detta är hur Debian konstruerar framtiden för vad som är känt att vara dess akilleshäl. Artikeln förklarar varför det inte är någon prioritet att ha ett grafiskt installationsprogram och rapporterar hur det nu autodetekterar maskinvara, och modulvalssteget har strömlinjeformats, något som tidigare var en av de mest förvirrande delarna av installationen för nybörjare.

Framsteg mot Debian 3.1. Adrian Bunk summerade några personliga observationer och åsikter om framgången mot nästa Debianutgåva. Hans intryck är att många Debianutvecklare inte använder Debian 3.0 och därmed inte vet hur föråldrat det är. Han rapporterar att under de senaste månaderna har antalet utgivningskritiska fel i den instabila utgåvan hållit sig konstant på runt 700 fel och har kommit till slutsatsen att man inte kan frysa uttestningsutgåvan för närvarande.

Debianinstallation över DSL? Goswin Brederlow och Marco d'Itri diskuterade huruvida det skulle vara möjligt för debian-installer att stöda nätverksinstallationer över DSL. Ett problem är att USB-modem kräver en hel del fastprogrampaket och att inte alla dessa kan tillhandahållas av Debian. Man kunde dock lägga dem på en kreditkortsstor cd. Ett konfigurationsskal skulle behövas, några frivilliga?

Främjar Debian icke-fri programvara? Mathieu Roy noterade att när han installerade GIMP 1.2 visades ett meddelande som föreslog att paketet gimp1.2-nonfree skulle installeras. Tollef Fog Heen förklarade att förslag (Suggests) tekniskt sett är okej, men att rekommendationer (Recommends) och beroenden (Depends) inte är det. Icke-fri programvara nämns dock fortfarande, vilket är ett av Richard Stallmans klagomål om Debian.

Polering av mallar i Debian Installer. Christian Perrier rapporterade att poleringen av alla skärmar som interagerar med användaren i stort sett är slutförd av Debians installationsgrupp. Målet med detta är att få en enkel installationsprocedur, även för Unixnybörjare, en nyligen omnämnd recension nämner komplexiteten i vissa av skärmarna och att för mycket teknisk och för ”intern” jargong används. Arbetet innehåller även komplett korrekturläsning av de ursprungliga engelska skärmarna plus lika mycket jobb hos alla översättningsgrupper.

Ny större version av dpatch. Gergely Nagy presenterade en ny större utgåva av dpatch, ett patchhanteringssystem för Debiankällkodspaket, som sändes in till den experimentella utgåvan. Verktyget har skrivits om, men från användarens perspektiv skall det vara helt bakåtkompatibelt. Den nya versionen är flexiblare gentemot olika träd och selektiv applicering av patchar.

Utskrift från SPI-styrelsevalsdebatten. En utskrift är nu tillgänglig från debatten mellan kandidaterna till de tre vakanta posterna i styrelsen för Software in the Public Interest, Inc. (SPI), som hölls via IRC. Kandidaterna svarar på flera frågor om sina planer för styrelsen och SPI:s historia och framtid. Omröstningen hålls från fram till torsdag 20 november 2003 (dvs. slutar vid midnatt, fredag morgon UTC) och är öppen för alla bidragande medlemmar, inklusive de som blir medlemmar denna vecka.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Två paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 185 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Thomas Fogwill, Christian Perrier, Andre Lehovich och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.