Εβδομαδιαία Νέα του Debian - 06 Ιανουαρίου 2004

Καλώς ήρθατε στο πρώτο τεύχος αυτής της χρονιάς των ΕΝ της Debian, του εβδομαδιαίου δελτίου νέων για την κοινότητα της Debian. Τα ΕΝ μπαίνουν στον πέμπτο χρόνο τους, από τις 4 Ιανουαρίου του 1999 όταν ο Joey Hess εξέδωσε το πρώτο τεύχος. Ο Richard Stallman έγραψε ότι πριν από 20 χρόνια παραιτήθηκε από το MIT για να δημιουργήσει ένα ελεύθερο λειτουργικό σύστημα, που μια παραλλαγή του χρησιμοποιείται σήμερα από χιλιάδες ανθρώπους. Καλά Χριστούγεννα σε όσους γιορτάζουν τα Ορθόδοξα Χριστούγεννα στις 7 Ιανουαρίου.

Συντονισμός μεταξύ Projects Ελεύθερου Λογισμικού. Ο Giampaolo Garzarelli και ο Roberto Galoppini έγραψαν μια εργασία σχετικά με το συντονισμό σε modular οργανισμούς και χρησιμοποίησαν σαν παράδειγμα την Debian. Η εργασία ισχυρίζεται ότι η παραγωγική διαδικασία είναι ιεραρχική άσχετα από την modular (σχεδόν αποσυνθεσοποιήσιμη) αρχιτεκτονική του λογισμικού.

Ιστορία του Κοινωνικού Συμβολαίου. Ο Raul Miller εξηγεί ότι ιστορικά μιλώντας ο Οδηγός Debian Ελεύθερου Λογισμικού αφορούσε την διανομή και όχι τη συγγραφή λογισμικού αφού, αρχικά, η Debian δεν είχε σαν σκοπό τη συγγραφή λογισμικού αλλά την δημιουργία μιας συνεκτικής διανομής στηριγμένης στο ήδη υπάρχον λογισμικό.

Χρησιμοποιώντας τα αρχεία Header του πυρήνα. Ο Ben Armstrong σημειώνει ότι ο κώδικας πηγής δεν μεταγλωττίζεται ικανοποιητικά σε μη-i386 αρχιτεκτονικές non-i386 εξαιτίας της χρήσης των include αρχείων του πυρήνα. Ο Ben Collins συμβουλεύει ότι οι headers του πυρήνα δεν απευθύνονται σε προγράμματα userspace. Ο John Hasler προτείνει να συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο μόνο οι απαιτούμενοι ορισμοί από τα headers του πυρήνα.

Πλανήτης Debian. Ο Scott James Remnant ανακοίνωσε το Planet Debian που είναι μια συλλογή από πρόσφατα προσωπικά "ημερολόγια" προγραμματιστών της Debian και άλλων σχετικών με το project ατόμων. Διαβάζει RSS δεδομένα 30 περίπου ατόμων και δουλεύει ανάλογα με το Planet GNOME.

Άλλη μια Πρόταση για τη non-free. Ο Anthony DeRobertis σχηματοποίησε άλλη μια πρόταση για την αφαίρεση του μη-ελεύθερου λογισμικού από τις αρχειοθήκες της Debian με την έκδοση sarge. Αυτή τη φορά ένα σκεπτικό έχει προταχθεί που βοηθά στην κατανόηση του όλου ζητήματος.

Πολιτική της Debian για τη γλώσσα R. Ο Dirk Eddelb.ttel εξέδωσε ένα προκαταρκτικό κείμενο για την προτεινόμενη πολιτική σχετικά με τα πακέτα για τη γλώσσα μέσα στην Debian. Στα έξι χρόνια που μέλη της Debian συντηρούν την R για την Debian, ο συνολικός αριθμός των σχετικών με την R πακέτων αυξήθηκε σε τριάντα. Το κείμενο αυτό είναι ένας επίκαιρος προβληματισμός καθώς τα αρχεία που στηρίζονται στην R όπως στοCRAN και το BioConductor γνωρίζουν μια εξαιρετική αύξηση στον αριθμό των πακέτων του. Όλο και περισσότερα από αυτά μπορεί τελικά να γίνουν πακέτα της Debian.

Γράμμα επανακαθορισμού Άδειας. Ο Roland Stigge αναφέρει την επιθυμία του τωρινού συντηρητή καθώς και του προηγούμενου συγγραφέα του latex2html να αλλάξει την άδεια του. Αυτή είναι μια προϋπόθεση πριν το πακέτο μπει στην main. Όμως αυτό πιθανόν να χρειάζεται τη συμφωνία από το Πανεπιστήμιο του Leeds που επισυνάπτεται στο μήνυμα. Ο Roland περιμένει σχόλια.

Επανασχεδιασμός του APT-Howto. Ο Gustavo Noronha Silva σκέφτηκε να ξαναγράψει το APT Howto για τη sarge. Η εστίαση θα πρέπει να δωθεί στο τι θέλουν οι καινούριοι χρήστες της sarge, όχι απαραίτητα οι χρήστες της unstable. Θέλει επίσης να δώσει έμφαση στη χρήση του κώδικα του aptitude παρά του απλού apt-get

Debian-Installer Beta 2. Ο Joey Hess ότι ο debian-installer στην αρχειοθήκη της Debian archive έχει διακλαδωθεί για beta 2 για την αρχιτεκτονική i386. Τα πακέτα udebs και οι εικόνες για την εγκατάσταση έχουν αντιγραφεί στην testing και οι απαραίτητες αλλαγές για να δουλέψουν οι διάφορες αρχιτεκτονικές με τη beta 2 μπορούν επίσης σταδιακά να περάσουν στην testing. Στο στάδιο αυτό, η έκδοση για MIPS έχει δοικιμαστικά προγραμματιστεί για κυκλοφορία στις 17 Ιανουαρίου, και η έκδοση για την IA-64 για τις 12 Ιανουαρίου. Η έκδοση για PowerPC φαίνεται επίσης κοντά στην ολοκλήρωση, αλλά δεν έχει ακόμα δωθεί κάποια ημερομηνία.

Υποστήριξη για XFS στον Debian-Installer. Ο Steve Langasek ανακοίνωσε ότι μετά από αρκετές επαναλήψεις,netinst εικόνες του debian-installer με υποστήριξη για XFS διατίθενται τώρα για κατέβασμα. Δοκιμές αυτών των (ανεπίσημων, unsanctioned) εικόνων είναι ευπρόσδεκτη, περιλαμβάνοντας δοκιμές από άτομα χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη χρησιμοποίηση του XFS. Η προεπιλεγμένη εικόνα στο δίσκο (η πληκτρολόγηση linux στην προτροπή εκκίνησης αντί για xfs) πρέπει να συμπεριφέρεται σε όλα όπως οι συνηθισμένες ημερήσιες εικόνες.

Συγκρίνοντας Διανομές που στηρίζονται στην Debian. Ο Barry Smith δημοσίευσε το πέμπτο και τελευταίο άρθρο που ανασκοπεί εμπορικές διανομές βασιζόμενες στην Debian σε ένα περιβάλλον μικρού Γραφείου/Γραφείου στο Σπίτι (SOHO). Το άρθρο ανασκοπεί την διανομή Xandros 2.0 Deluxe, και τη συγκρίνει με τις διανομές των προηγούμενων ανασκοπήσεων: Lindows 4.0, Lindows 4.5, Libranet, και Mepis.

Μερικό Πάγωμα του GNOME. Ο Jordi Mallach ζήτησε από τους συντηρητές του GNOME για την Debian να "παγώσουν" όλα τα πακέτα που σχετίζονται με τα meta-gnome2 πακέτα. Αναφέρει 13 πακέτα με ένα ή περισσότερα προβλήματα. Κάθε ένα από αυτά είναι και ένας λόγος που κρατούν το meta-gnome2 εκτός της testing διανομής, που σταματά το κανονικό GNOME να μπει στη sarge.

Αναβαθμίσεις Ασφάλειας. Ξέρετε τι ισχύει. Παρακαλώ σιγουρευτείτε να ενημερώσετε τα συστήματά σας αν έχετε κάποιο από τα παρακάτω πακέτα.

Θέλετε να συνεχίσετε να διαβάζετε τα ΕΝ DWN? Παρακαλώ βοηθήστε μας να φτιάξουμε αυτό το δελτίο. Χρειαζόμαστε ακόμα εθελοντές συγγραφείς που να παρακολουθούν την κοινότητα της Debian και να γράφουν αναφορές για το τι γίνεται. Παρακαλώ κοιτάξτε τη σελίδα συνεισφοράς για να βρείτε με ποιο τρόπο μπορείτε να βοηθήσετε. Ανυπομονούμε να λάβουμε το μήνυμά σας στη διεύθυνση dwn@debian.org.


Για να λαμβάνετε αυτό το ενημερωτικό δελτίο κάθε εβδομάδα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο εγγραφείτε στην λίστα αλληλογραφίας debian-news.

υπάρχουν διαθέσιμα Παλαότερα τεύχη αυτού του ενημερωτικού δελτίου.

Το παρόν τεύχος των Εβδομαδιαίων Νέων του Debian συντάχθηκε από τους/τις Matt Black and Martin 'Joey' Schulze.
Μεταφράστηκε από τον/την Emmanuel Galatulas.