Debian Weekly News - 6 januari 2004

Välkommen till årets första utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. LinuxCertified Debian Weekly News är nu inne på sitt femte år sedan Joey Hess publicerade den första utgåvan den 4 januari 1999. Richard Stallman skrev att det var 20 år sedan han lämnade MIT för att skapa ett fritt operativsystem, som tusentals människor använder en variant av idag. God jul till de av er som firar den ortodoxa julen den 7 januari.

Samordning i fri programvaruprojekt. Giampaolo Garzarelli och Roberto Galoppini skrev en artikel om hur modulära organisationer samordnas och använde Debianprojektet som exempel. Artikeln beskriver att produktionsprocessen är hierarkisk trots programvarans modulära (nästan isärtagbara) arkitektur.

Historien bakom det sociala kontraktet. Raul Miller förklarade att Debians riktlinjer för fri programvara historiskt sett har handlat om att distribuera programvara och inte om att skriva programvara eftersom Debian ursprungligen inte skulle handla om att skriva programvara, utan att samla ihop en sammanhängande distribution baserad på vad som redan var tillgängligt.

Använda headerfiler från kärnan. Ben Armstrong noterade att viss källkod inte går så bra att kompilera på icke-i386-arkitekturer på grund av att de använder inkluderingsfiler från kärnan. Ben Collins påpekade att kärnans headerfiler inte är avsedda för program i användarrymden. John Hasler föreslog att bara de definitioner som behövs från kärnans headerfiler bör tas med i paketet.

Planet Debian. Scott James Remnant presenterade Planet Debian, en samling aktuella bloggpostningar från Debianutvecklare och anslutet folk. Den läser RSS-kanaler från omkring 30 personer och fungerar på ett liknande sätt som Planet GNOME.

Ytterligare ett förslag om non-free. Anthony DeRobertis formulerade ytterligare ett förslag att ta bort icke-fri programvara från Debianarkiven i och med Sargeutgåvan. Den här gången medföljer begrundningen, vilket gör det enklare att förstå problemställningen.

Debian R-policy. Dirk Eddelbüttel släppte ett utkast till en föreslagen policy för R-paket i Debian. Under de sex år Debianmedlemmar har underhållit R för Debian har antalet R-paket växt till totalt trettio. Utkastet är rätt i tiden, då R-baserade arkiv som CRAN och BioConductor upplever enorm tillväxt vad gäller antalet paket. Fler och fler av dessa kan i längden komma att paketeras för Debian.

Brev om licensbyte. Roland Stigge rapporterade om att personen som för närvarande underhåller och den tidigare författaren av latex2html är villiga att ändra dess licens, vilket är ett krav innan paketet kan komma tillbaka till huvudarkivet. Detta kan dock komma att behöva en överenskommelse med Leeds universitet, vilken bifogades till brevet. Roland ber om kommentarer.

Omskrivning av APT-Howto. Gustavo Noronha Silva funderade på att skriva om APT Howto för Sarge. Huvudfokus bör vara på vad nya användare i Sarge vill veta, inte nödvändigtvis användare av den instabila utgåvan. Han vill även framhäva användningen av aptitude framför vanliga apt-get.

Debian-Installer beta 2. Joey Hess kungjorde att debian-installer i Debianarkivet har grenats av för beta 2 för i386-arkitekturen. Udeb:arna och installationsavbildningarna har kopieras till uttestningsutgåvan och de ändringar som behövs för att få anpassningarna att fungera för beta 2 kan även de komma över i uttestningsutgåvan. För närvarande är MIPS-anpassningen planerad att släppas den 17 januari, och IA-64-anpassningen den 12 januari. PowerPC-anpassningen verkar vara nästan färdig, men inget datum har ännu fastslagits.

XFS-stöd i debian-installer. Steve Langasek rapporterade att efter flera iterationer är netinstavbildningar av debian-installer med XFS-stöd nu tillgängliga för hämtning. Testning av denna (osanktionerad, inofficiell) avbildning tas gärna emot, vilket även gäller för de som inte specifikt är intresserade av att använda xFS. Standardavbildningen på disken (om man skriver linux vid frågan istället för xfs) bör på alla vis fungera som de vanliga dagliga avbildningarna.

Jämförelse av Debianbaserade distributioner. Barry Smith skrev sin femte och avslutande artikel som recenserar Debianbaserade kommersiella distributioner i ett fåmmanna-/hemmakontorsmiljö (SOHO, Small Office / Home Office). Artikeln går igenom Xandros 2.0 och jämför den med de distributioner som tidigare recenserats: Lindows 4.0, Lindows 4.5, Libranet samt Mepis.

Delvis GNOME-frysning. Jordi Mallach bad Debians GNOME-ansvariga att frysa alla paket som är anknutna till meta-gnome2-paketen. Han listade 13 paket som har ett eller flera problem. Alla av dem är skäl att hålla meta-gnome2 utanför uttestningsutgåvan, vilket förhindrar en ordentlig GNOME i Sarge.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Matt Black och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.