Debian Weekly News - 27 april 2004

Välkommen till årets 17:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Efter senaste tidens händelser jobbar Nathanael Nerode hårt på att dela av binära fastprogramsklumpar från Linuxkärnan så att de kan läsas in via kommandot request_firmware, vilket bör lösa inkompatibiliteterna med Linuxlicensen. Steve Kowalik presenterade en ny huvudversion av linda, en policytestare, nu med komplett internationaliseringsstöd.

Rapport från Linux User & Developer Expo. Vincent Sanders rapporterade om Debianprojektets närvaro vid Linux User & Developer Expo i Olympiahallen i London. Debian visade gav ett mycket professionellt intryck gentemot allmänheten. Mindre vanliga Debian-cd:ar kunde skräddarsys eftersom Steve McIntyre hade produktionsfaciliteter i montern.

Progeny Debian 2.0. Ladislav Bodnar tittadealfautgåvan av Progeny Debian 2.0 (ISO-avbildningar). Detta är det första exemplet på Progenys idé om komponentiserad GNU/Linux som tidigare nämnts i DWN. Varje komponent, till exempel XFree86 och GNOME 2.4, har sitt eget apt-arkiv. Meningen är att det skall vara enklare att uppgradera individuella komponenter.

Säkerhetsstöd för kärnan i Sarge. Martin Schulze beskrev de problem som uppkommit i samband med det stora antalet säkerhetsuppdateringar i kärnan i den stabila utgåvan av Debian. Det stora antalet paket och utgåvor som skall stödas är för mycket för säkerhetsgruppen, alltså måste antalet paket i Sarge reduceras innan utgivningen äger rum. Ett problem är att vissa arkitekturer är beroende på 2.2-versionen av kärnan, vilken säkerhetsgruppen troligen inte kommer att kunna stöda för Sarge.

Installationsgruppen ber om hjälp. Joey Hess bad om hjälp med att hantera installationsrapporter inför nästa betautgåva av debian-installer. Han rapporterade att det finns mer än 480 okategoriserade installationsrapporter som ingen ännu haft tid med. Vi kan ha flera allvarliga problem vi ännu inte känner till.

Utrensningen av fastprogram återupptas. Herbert Xu rapporterade att han kommer återuppta borttagningen av icke-fri fastprogramklumpar från kärnan där det inte framkommit några godtagbara lösningar med att använda fastprogramläsare i användarrymden. Detta sker i enlighet med utgivningsansvariges beslut att behandla överträdelser mot GNU General Public License som allvarliga.

Samling DFSG-förenliga licenser. Joachim Breitner rapporterade att han börjat samla licenser som är förenliga med Debians riktlinjer för fri programvara (DFSG). Hans förteckning innehåller dock även de som inte är förenliga. Frank Lichtenheld bekräftade att han samarbetar med Andreas Barth om att skapa en sådan katalog på Debians webbplats.

Enkät om Debiananvändning. Enrico Zini kungjorde en undersökande enkät om användning av Debian. Målet med enkäten är att första varför Debianoperativsystemet används och på vilket sätt folk använder Debian för att uppnå dessa mål.

Squeak-licens. Roland Stigge startade om diskussionen om huruvida licensen för Squeak är förenlig med DFSG eller åtminstone lämplig för non-free. Lex Spoon bekräftade att Apple har övergivit Squeak och inte kommer att ändra licensen under en överskådlig framtid, så problemen kommer troligen kvarstå.

ReiserFS 4-licens. Sami Liedes undrade om licensen för reiser4progs (GPL och klargöranden) gör paketet ofritt. Licensen försöker även deklarera insticksprogram och ett klusterfilsystem som byggts ovanpå filsystemet som härledda verk, vilket Sami förnekar. Folk verkar vara överens om att den nuvarande licensen gör reiser4 ofritt, och kanske till och med helt odistribuerbar.

Redaktionella ändringar av det sociala kontraktet antagna. Manoj Srivastava rapporterade att den allmänna resolutionen om redaktionella ändringar av det sociala kontraktet gått igenom med en 4:1-majoritet (3:1 krävdes). Från 213 giltiga röster var 174 för ändringarna medan 39 personer röstade för vidare diskussion.

Utgivningssatus för Sarge. Anthony Towns rapporterade att han inte längre kan försvara policyvalen att undanta dokumentation, fastprogram eller innehåll eftersom det sociala kontraktet har ändrats till att täcka dessa områden och inte bara programvara. Dessa klumpar måste därför tas bort från Sarge innan utgivningen kan äga rum, något som dock kommer göra det omöjligt att släppa i år.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. 21 paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga, vilket totalt ger 169 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Andre Lehovich, Thomas Viehmann och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.