Debian Weekly News - 4 maj 2004

Välkommen till årets 18:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. På sändlistan debian-devel har det förekommit flera diskussioner om utgivningen av Sarge efter de redaktionella ändringar som nyligen gjordes i det sociala kontraktet, vilket lett till fler allmänna resolutioner och mycket prat som gått tvärs och kors.

Flera allmänna resolutioner föreslagna. Henning Makholm summerade alla allmänna resolutioner som föreslagits på sistone angående det sociala kontraktet och andra grundläggande dokument. För att minska risken för att folk blir förvirrade och röstar på något de inte haft för avsikt att rösta på föreslog han att den faktiska röstningsdelen av röstsedeln skulle innehålla ultrakorta sammanfattningar av vilket alternativ som är vilket, istället för att bara skriva ”Alternativ A: Steve Langaseks förslag” och så vidare.

Dra igång Debian via Knoppix. Norbert Tretkowski skrev en kort guide till hur man installerar Debians stabila utgåva via Knoppix och debootstrap. Metoden kan speciellt vara till hjälp när startdisketterna från Woody inte fungerar med din maskinvara, men du fortfarande vill installera Debians stabila utgåva.

Finns det fortfarande utrymme för Debian Planet? Personalen på Debian Planet undrade om nyhetswebbplatsen Debian Planet (DP) fortfarande spelar en värdefull roll för miljön, framförallt med tanke på den mer populära och till namnet till förvillelse liknande webbloggsplatsen Planet Debian. Flera läsare skrev och svarade att de skulle sakna DP om det upphörde och gav förslag till möjliga ändringar för webbplatsen. DP söker hela tiden nyheter, speciellt längre artiklar, tips och trick eller Debianspecifika guidedokument.

Preliminärt program för Debian Conference 4. Ett preliminärt program har publicerats för den stundande Debconf, den årliga Debiankonferensen, vilken i år äger rum i Porto Alegre, Brasilien. Andreas Schuldei skrev att programmet är så bra att du bör närvara, om nödvändigt genom att sälja din bil för att betala flygbiljetten. Han presenterade även en begränsad mängd stöd till resor för utvecklare.

Beta 4 av Debian Installer. Joey Hess presenterade den fjärde betan av det nya installationsprogrammet för Sarge på nio av Debians elva arkitekturer. Bland de nya funktionerna finns detektering av installerade operativsystem och experimentellt stöd för Linux 2.6-kärnan på i386. Det nya installationsprogrammet har redan översatts till 35 språk. Joey skrev också en tillbakablick på den svåra utgivningsprocedurene för installationsprogrammet, med förslag om hur man gör saker och ting bättre nästa gång.

Statusrapport från Debiankonferensen. Pablo Lorenzzoni rapporterade att registreringsperioden för Debiankonferensen i Porto Alegre, Braslien nästan är till ända. På grund av ett antal generösa sponsorer kommer de första 150 registrerade att få gratis boende. Dessutom har hotellet speciella erbjudanden för DebConf-besökare som vill stanna längre. Insamlingen av artiklar är över och de intressantaste föredragen kommer väljas ut och publiceras inom kort.

Ny /media-hierarki. Joey Hess rapporterade att nyare versioner av base-files introducerar katalogen /media för nya installationer och har slutat skapa katalogerna /cdrom och /floppy, Då sökvägarna är hårdkodade i många program undrar Joey om det vore lämpligt att ha /cdrom och /floppy som symboliska länkar mot /media för Sarge?

Namngivning för PEAR- och PECL-paket. Andreas Tille behöver några PHP-PEAR-paket för underprojektet debian-med. Steve Langasek påpekade att konsensus bland php4-ansvariga är att paket för PEAR-moduler bör heta php-* och paket för PECL-moduler (och utökningar som kommer med php4) bör heta php4-* eller php5-* efter vilken version de gäller.

Önskemål om att märka paket. Enrico Zini lade märke till att många utvecklare fortfarande inte känner till att de kan märka sina paket med debtags, eller hur man gör det. Han förklarade hur utvecklare kan lägga till märken till sina paket och bad dem göra det. Märkena grupperas enligt ”aspekt” eller ”namnrymd”, vilket i grund och botten ger olika synvinklar från vilka man kan titta på paketarkivet.

Utkast till ställningstagande om GFDL. Manoj Srivastava påbörjade en ny diskussion om ett utkast till ett ställningstagande om GNU Free Documentation License. Debianprojektet har diskuterat problem med FDL sedan november 2001.

Strömsparfunktioner i Debian. Matthias Grimm ville veta hur man omarrangerar skripten för pbbuttonsd. För att bli mer flexibelt och kanske dela utveckling och infrastruktur med andra strömsparsystem, som apmd, kan skriptmiljön och kanske gränssnittet komma att behöva göras om.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Åtta paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga, vilket totalt ger 165 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Andre Lehovich och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.