Debian Weekly News - 1 juni 2004

Välkommen till årets 22:a utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Det har varit en väldigt tyst vecka, vilket sannolikt beror på att många Debianutvecklare besöker årets Debiankonferens. Peter Palfrader rapporterade att han organiserar en nyckelsigneringsfest vid årets LinuxTag. Om du vill delta ska du sända in din nyckel senast den 19 juni.

Anteckningar från Debiankonferensen. Junichi Uekawa publicerade anteckningar han fört under Debian Conference 4, bland annat korta sammanfattning av följande arbetspass: Joey Hess om Debian Installer, Scott James Remnant om GNUs byggverktyg, Steve Langasek om beroenden i Debian, Matt Taggarts BOF om bakåtanpassning, Ian Murdock om Komponentiserad Linux, Kenshi Muto och Christian Perrier om internationalisering och Benjamin Mako Hills SPI-seminarium.

Centraliserad maskinvarudatabas. Zenaan Harkness undrade om det vore vettigt att skapa en centraliserad webbplats/databas där maskinvarutillverkare och individer kan sända in maskinvaruinformation. Clint Adams pekade mot PCI-id-projektet. Knoppix har en sida för att sända in information om maskinvara, dessutom finns linuxprinting.org och Mandrakes maskinvarudatabas.

Skriva om DFSG. Henning Makholm har lekt med tanken på att skriva om Debians riktlinjer för fri programvara (DFSG) så att den beskriver vad en fri licens kan göra snarare än ger exempel på vad den inte kan göra. Det aktuella utkastet visar att hela sanningen inte kan sammanfattas i de tio budorden.

Rapport från Linuxveckorna i Wien. Gerfried Fuchs rapporterade att Linuxveckorna i Wien blev en stor framgång. Mässan delades in i två affärsinriktade föredrag och två föredrag riktade mot användarmiljön. Han höll även ett föredrag om paketering i Debian. På den tredje kvällen höll de en paneldiskussion programvarupatent med politiker.

Debian 3.1-förhands-dvd på LinuxTag. Jörg Jaspert presenterade den förhands-dvd av Sarge som Debianfolket förbereder inför LinuxTag. Den bygger på en avbildning skapad av Gaudenz Steinlin och innehåller paket både för i386- och powerpc-arkitekturen. Eftersom utrymmet inte är så begränsat kommer flera språk att stödjas på denna dvd.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Debianpaket introducerade förra veckan. Varje dag beskrivs ett nytt Debianpaket från uttestningsutgåvan. Om du känner till ett obskyrt paket som du tror andra också skulle vilja veta mer om skriver du till Andrew Sweger. Dagens Debianpaket introducerade följande paket under veckan som gick.

Övergivna paket. Tre paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga, vilket totalt ger 165 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Andre Lehovich och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.