Debian Weekly News - 6 juli 2004

Välkommen till årets 26:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Webbforumet debianHELP har en Debianfrågesport på sin webbplats där du kan testa om du når upp till poängtabellen. Joey Hess har tänkt tillbaka på årets Debiankonferens och han klagar på att man inte särskilt produktiv vid konferenser då höga förväntningar står i vägen för produktivitet och socialiserande.

Quantian 0.5.9.1 släppt. Dirk Eddelbuettel presenterade den nya utgåvan av Quantian, en omskriven version av Knoppix avsedd för folk som jobbar med kvantitativa och datadrivna områden. Versionen är avsedd för dvd:er och får inte längre plats på en cd-rom. Användare som saknar dvd kan använda sin hårddisk till att starta iso-avbildningen.

GNOME 2.6 i uttestningsutgåvan. Senaste versionen av GNOME har börjat komma in i uttestningsutgåvan (Sarge), mindre än en månad efter att ansvariga för utgivningen givit klartecken för att flytta GNOME 2.6 från den experimentella till den instabila utgåvan. Jordi Mallach har temporära lösningar på flera felaktigheter i paketeringen.

Framtiden för Debians X11-paket. Fabio Massimo Di Nitto, nuvarande utgivningsansvarige för X11 i Debian, hörde sig för om vilken riktning paketen är tänkta att gå i. På grund av en ändring i licensen kan inte Debian längre använda XFree86 som uppströms. Keith Packard föreslog att man skulle gå från ett monolitiskt källkodspaket samt växla till X.org som ny uppströms. Daniel Stone beskrev flera av de möjliga alternativen.

Mozilla Public License 1.1. MJ Ray skrev en uppdatering om Mozilla license 1.1, där han hävdar att det inte finns någon koncensus som gäller samtliga verk med MPL-licens och att de bör kontrolleras individuellt, som tidigare. Diskussionen pågår fortfarande och ytterligare information önskar, specifikt om valet av USA som jurisdiktionsort.

Förbereda TC2 av Debian-Installer. Joey Hess skrev en uppdatering om viktiga och ännu ej lösta problem som kvarstår i testningen av debian-installer. Han har försökt att hålla reda på utgivningskritiska problem och att få rättelserna in i uttestningsutgåvan. Hans plan är att vänta på att rättelserna i libdebian-installer och busybox kommer in i uttestningsutgåvan och därefter tillverka ytterligare en uppsättning officiella debian-installer-avbildningsbyggen på autokompilerarna. Det bygget skulle därefter välsignas som testkandidat 2 (TC2) varpå ytterligare en runda med testning skulle avgöra om den äntligen är ett utgivningsbart skick.

Live-cd med Debian GNU/kFreeBSD. Robert Millan framställde en live-cd med GNU/kFreeBSD. Det finns dessutom en ny installationsguide. ISO-avbildningen innehåller ett grundläggande räddningssystem med GNU/kFreeBSD som kan användas för enkla uppgifter eller bara för att testa, men den varken skapar inte skrivbara filsystem åt dig eller har utveckningsverktyg installerade.

Sändlistan Debian-Women i drift. Pascal Hakim rapporterade att sändlistan debian-women nu har skapats. Det är en omodererad sändlista för Debiananvändare och -utvecklare som vill ha in fler kvinnor i Debianprojektet. Den är till för att diskutera och dela idéer såväl som projektsamarbete.

Ersätta Freeswan med Openswan. Rene Mayrhofer diskuterade de problem han har med freeswan för närvarande. Han noterade att listan med fel i freeswanpaketen är för lång och även om den har blivit bättre sedan förra året har han inte möjlighet att rätta alla möjliga kombinationer av freeswan och kärnor. Renes föredragna val för att hantera situationen är att ta bort freeswan och ersätta det med openswan.

Ta bort föråldrade översättningar. Javier Fernández-Sanguino Peña upptäckte att översättningar tas bort från webbplatsen efter sex månader utan att de uppdaterats. Eftersom vissa ändringar i de engelska wml-filerna är rent kosmetiska ansåg han att översättningarna kanske inte behöver uppdateras. Han bad om att bara översättningar som är allt för för gamla skulle tas bort (mer än fem versioner bakom). Peter Karlsson höll inte med om att det var ett problem. Han ansåg att sex månader utan reaktion från översättargruppen räcker för att den skall vara allt för gammal.

Fingeravtryck för nyckeln som signerar arkivet. Martin F. Krafft noterade att eftersom APT 0.6 kontrollerar paketsignaturer har nyckeln som signerar arkivet blivit mer relevant för Debians användare. Han kunde dock varken hitta någon sida på webbplatsen där nyckeln finns länkad eller information om hur man verifierar den. Han föreslog att det skulle finnas en webbsida som förklarar nyckeln och varför den är betrodd, samt att nyckelns fingeravtryck skulle publiceras. Som Frank Lichtenheld påpekade är nyckeln faktiskt länkad från webbplatsen, även om den inte är särskilt synlig.

Status för Sarge Debian-Installer: Trasig. Joey Hess tittade på Sarges debian-installer och kom fram till att den var trasig. Han ser att det gjorts många ändringar som förstör beroenden. Han ansåg att det är troligt att Sids d-i har färre fel nu än Sarges och att Sid skiljer sig allt för mycket från Sarge för att man enkelt skulle kunna ge ut Sarge. Han kanske måste förkasta planen på att inkrementellt kopiera binärpaket till Sarge och gå tillbaka till att ta en ögonblicksbild, med förhoppningen om att de fungerar i stort och att han därför kopierar allt i Sarge med en gång för en utgåva.

Debian används i tyska myndigheter. Den tyska myndigheten för IT-säkerhet (BSI) släppte (endast på tyska) det så kallade ”myndighetsskrivbordet” ERPOSS, vilket utvecklades i samarbete med credativ GmbH och använder Debian GNU/Linux, KDE 3.2, en förkonfigurerad och aktiverad personlig brandvägg och bland annan programvara e-postklienten KMail med integrerat virus- och spamskydd. BSI har en live-cd och en installations-cd.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Debianpaket introducerade förra veckan. Varje dag beskrivs ett nytt Debianpaket från uttestningsutgåvan. Om du känner till ett obskyrt paket som du tror andra också skulle vilja veta mer om skriver du till Andrew Sweger. Dagens Debianpaket introducerade följande paket under veckan som gick.

Övergivna paket. Tre paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga, vilket totalt ger 171 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Andre Lehovich, MJ Ray, Gürkan Sengün, Matt Black och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.