Debian Weekly News - 3 augusti 2004

Välkommen till årets 30:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Debians elfte födelsedag närmar sig (16 augusti) och därför planeras flera fester. Pablo Lorenzzoni rapporterade att Debianmiljön i Brasilien har skjutit upp firandet till den 21 augusti. Holger Levsen bjöd in alla intresserade att fira på slottet Hohenholz, 10 mil norr om Berlin och 30 km från Szczecin (Stettin).

Förbättrad paketöversikt för Debianutvecklare. Igor Genibel presenterade en förbättrad paketöversiktssida. Den innehåller nu länkar till uppströmsövervakningsinformation och Björn Stenbergs ursäktsanalys. Information visas dessutom vanligtvis i UTF-8. Viss information kan även döljas, vilket konfigureras med kakor.

Borttagning av paket i Sarge. På grund av den kommande frysningen av Sarge har listan debian-release sett en ökning av antalet förfrågningar av typen ”ta bort paketet foo från Sarge”. Detta gäller för det mesta paket som fortfarande genomgår en omfattande utveckling uppströms och ännu inte är redo för en stabil utgåva. Steve Langasek bad att sådana förfrågningar skulle åtföljas av en utgivningskritisk felrapport med detaljer om varför paketet inte skall tas med i Sarge.

OSCON-föredrag Jay Lyman recenserade de föredrag som hölls av tre Debianutvecklare vid årets O'Reilly Open Source Conference. Bdale Garbee talade om gemensam utveckling och anmärkte att folk blir förvånade när någonting kommer från amatörer då det inte är många som inser vad de klarar av. Jeff Licquia beskrev Progenys modell för en komponentbaserad GNU/Linux. Jeff Waugh diskuterade GNOMEs framtid.

Nytt RFH-märke för övergivna paket. Frank Lichtenheld presenterade ett nytt märke ”hjälp sökes” på Work Needed and Prospective Packages för paket. Märket är tänkt för situationer när den nuvarande utvecklaren vill fortsätta ansvara för paketet, men behöver hjälp med att göra detta, antingen för att han har dåligt med tid eller för att paketet är stort och behöver flera utvecklare.

Utgivningsschema för Sarge. Steve Langasek publicerade ytterligare en uppdatering om utgivningen. Det finns fortfarande flera stora fel i bassystemet, vilka det jobbas på. När bassystemet frusits kommer cd-avbildningar av debian-installer utgivningskandidat 1 ett göras tillgängliga inom en dag eller två. Den åttonde augusti kommer säkerhetsgruppen officiellt börja stöda Sarge, då antalet utgivningskritiska fel fallit med ungefär 100. Schemat förutsäger att de skall vara noll per den 1 september, varpå en utgivning följer den 15 september.

Nytt sätt att installera Debian GNU/Hurd. Michael Banck presenterade ett nytt sätt att installera Debians GNU/Hurd-anpassning. Den använder xattr-hurd-stödet för ext2, skrivet av Roland McGrath, vilket nämnts tidigare. Med denna kärnpatch tillsammans med star, kan man extrahera en bas-tarboll och direkt få ett fungerande Debian GNU/Hurd-system direkt.

Status för GNOME 2.6 i Sarge. Jordi Mallach skrev en uppdatering om GNOME 2.6 i Sarge. gnome-applets och ett antal mindre viktiga paket som beror på libgtop2 har äntligen kommit in i uttestningsutgåvan. De enda två kvarvarande paketen som behåller GNOME 2.6-metapaketen utanför uttestningsutgåvan är eog och gnome-games. Det sistnämnda paketet kommer ta en stund eftersom det påverkas av flera utgivningsövergångar som håller på just nu.

Felrättningsfester. Med utgivningen av Sarge kommande allt närmare blir felrättningsfester allt viktigare för att reducera antalet utgivningskritiska felrapporter och stabilisera debian-installer. Martin Zobel-Helas kungjorde en felrättningsfest mellan den 20 och 22 augusti i Darmstadt, Tyskland. Debianutvecklare från Europa och Tyskland är inbjudna att delta i evenemanget.

Versionera och stabilisera Debtags. Enrico Zini undrade hur han skulle hantera biblioteken för Debtags korrekt. Kodbasen för Debtags börjar bli rätt stabil och han planerar att ge ut version 1.0. Andrew Suffield hävdade att man inte ska sända in bibliotek för binärgränssnitt (ABI:er) som ännu inte är tillräckligt stabila. Enrico skulle också uppskatta hjälp med paketeringen.

Debianställföreträdare? Glenn McGrath funderade på om Debianprojektet behövde en strukturell förändring, kanske med ställföreträdare som befinner sig mellan projektledaren och de paketansvariga. Han hävdade att Debian är mer av ett ”lag av mästare” än ett ”mästarlag” och att det är svårt att ändra på något som inte faller inom sitt eget ansvarsområde.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Debianpaket introducerade förra veckan. Varje dag beskrivs ett nytt Debianpaket från uttestningsutgåvan. Om du känner till ett obskyrt paket som du tror andra också skulle vilja veta mer om skriver du till Andrew Sweger. Dagens Debianpaket introducerade följande paket under veckan som gick.

Övergivna paket. Elva paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga, vilket totalt ger 177 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Andre Lehovich, Michael Banck och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.