Debian Weekly News - 24 augusti 2004

Välkommen till årets 33:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Det har jobbats en hel del på att få ut Sarge inom en snar framtid. Flera rekommendationer och borttagningar förfrågades på listan debian-release. Claus Fischer bad till och med att dokumentera viktiga problem i versionsfaktadokumentet. Jeroen van Wolffelaar bad paketansvariga att svara på några frågor om de har ett eller flera paket med olika versioner i Sarge och Sid, för att förenkla hanteringen av utgivningen.

KDE-paketbeskrivningar. Enrico Zini noterade att beskrivningarna på många av paketen med KDE-komponenter börjar med samma fyrradiga text som beskriver KDE. Han anser att det vore lämpligare att först beskriva paketet och sedan KDE. Detta gäller 75 paket.

Återanvända ett paketnamn? Jesus Gonzalez-Barahona undrade om han kunde återanvända cil som paketnamn för C Intermediate Language då Debian redan har en Chess in Lisp i sin stabila utgåva. Peter Van Eynde avslöjade att paketet bytt namn. Thomas Viehmann förklarade att de flesta system som uppgraderas från Woody till Sarge och sedan till Etch inte längre kommer innehålla något cil-paket på grund av namnändringen.

Underhåll av webbtillämpningar. Kai Hendry försökte samordna underhåll av webbtillämpningar i Debian. Han hävdade att det ofta är jobbigt att installera dem eftersom de behöver ändra en databas och webbserver. Mysql-server har stöd för superanvändaren debian-sys-maint som kan ställa in användare och databaser. Det finns dock ännu ingen fungerande mekanism för Apache.

Titta på Buildd-kön. Andrew Pollock undrade om det fanns något enkelt sätt att se vad som händer på autokompilerarna, mer än buildd.debian.org och www.buildd.org. Michael Koch bidrog med denna sida som Ian Lynagh Goswin von Brederlow nämnde indexsidorna för varje arkitektur som har länkar till mer detaljerade paketlistor.

Ingen fri Debianlogo? Roger Leigh noterade nyligen att paketet grub har stöd för startbilder, men inte innehåller några. Robert Millan undrade sedan om logotypen med öppen licens är DFSG-fri. David Schleef bekräftade att Debians öppna logotyplicens generellt inte anses vara DFSG-fri.

Om att stänga felrapporter. Norbert Tretkowski hävdade att oberoende av vilken allvarlighetsgrad en felrapport har är det inte okej att stänga den med en kommentar av typen ”vem bryr sig?”. Det finns åtminstone en person som bryr sig om just det här speciella problemet: den person som sänt in felrapporten. Han lade till att om den ansvarige inte vill stänga buggen bör den märkas wontfix.

HP baserar Carrier Grade Linux på Debian. LinuxDevices.com skriver att HP kommer tillhandahålla en ”Carrier Grade Linux”-version av Debian till Motorola, som en del av ett långsiktigt avtal. Artikeln nämner att Motorola krävde funktioner som inte finns i nu tillgängliga GNU/Linuxdistributioner. HP valde därför att skapa sin egen Carrier Grade Linux, baserad på Debians operativsystem.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Debianpaket introducerade förra veckan. Varje dag beskrivs ett nytt Debianpaket från uttestningsutgåvan. Om du känner till ett obskyrt paket som du tror andra också skulle vilja veta mer om skriver du till Andrew Sweger. Dagens Debianpaket introducerade följande paket under veckan som gick.

Övergivna paket. Nitton paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga, vilket totalt ger 174 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.