Debian Weekly News - 5 oktober 2004

Välkommen till årets 39:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Robert Millan rapporterade att GNOME i stort sett fungerar på kfreebsd-gnu. AGNULA-gruppen har släppt version 1.2.0 av DeMuDi med Debians installationsprogram och med stöd för skräddarsydda Debiandistributioner. Santiago Garcia Mantinan lade märke till att aktuella Debian-cd:ar inte innehåller de filer som krävs för att starta installationsprogrammet från DOS.

Testkandidat 2 av Debian-Installer. Joey Hess rapporterade att testkandidat 2, även känd som pre-release-candidate 2 (rc2) av debian-installer har släppts, med massor av skojiga nya funktioner. På bara en vecka vill installationsfolket börja utgivningsproceduren för själva rc2. Christian Perrier redogjorde dessutom för en strängfrysning den 6 oktober.

Status för non-US-arkivet. Andreas Barth undersökte non-US-arkivet och upptäckte att det bara innehöll två giltiga paket: ett för main och ett för non-free. Medan vtun kommer att sändas in till huvudarkivet kan så inte ske med PGP 5i och ingen vill heller inte ta hand om det.

Sluta stöda ren 80386? Andres Salomon rapporterade att Debians kärngrupp överväger att sluta stöda riktiga 80386-maskiner då i486-emuleringspatchen inte uppdateras och dessutom sägs vara osäker. Aktuella versioner av GCC genererar i486-kod, vilket innebär att emulering i kärnan krävs för riktiga i386. Debian Sarge kan inte installeras på en sådan maskin på grund av minneskrav, men äldre version kan uppgraderas när de väl installerats.

Uppdatering på utgivningspolicy? Andreas Barth, som nyligen blev utgivningsassistent, diskuterade huruvida rekommendationer till paket utanför main är tillåtna för paket i main. Eftersom pakethanterare hanterar rekommendationer på ett sätt som liknar beroenden är detta något som kan göra att saker går sönder. Han noterade att paket i Sarge måste kunna byggas i Sarge eftersom säkerhetsuppdateringar annars inte kan tillhandahållas. Han frågade dessutom om det är okej för ett paket i main att tillhandahålla binära paket i main och contrib.

Förberedelser inför DebConf5. Lars Wirzenius sammanställde protokoll för ett irc-möte nyligen om den kommande Debiankonferensen i Finland, vilken äger rum mellan fredagen den 1 juli och måndagen den 18 juli 2005. Första veckan är tänkt för att man ska arbeta på olika problem, veckoslutet i mitten för sociala frågor och den andra veckan för föredrag. Andreas Schuldei rapporterade om möjligheten till sponsring av resan.

Status för det grafiska installationsprogrammet. Martin ”Joey” Schulze undrade om status för det grafiska skal för installationsprogrammet som Michael Cardenas en gång påbörjade. Colin Watson beskrev flera problem han arbetar på och rapporterade att han huvudsakligen jobbade på detta när han var i Oldenburg. Bart Cornelis sade att ett spanskt företag vid namn Tuxum jobbar på att ändra sitt installationsprogram (GPL:at) till att vara ett Qt-skal runt Debians installationsprogram.

Debian GNU/Hurd K7-cd:ar släppta. Philip Charles presenterade den sjunde iterationen av K-serien av Debian GNU/Hurd-cd:ar. Han sade att det största med K7-uppsättningen är dess kvalitet, det som huvudsakligen kommit till sedan tidigare cd-paket är XFree86 4.3. Installationsinstruktioner för Debian GNU/Hurd-cd:arna finns här.

Konflikt med saknade paket. Frank Lichtenheld rapporterade om 42 paket som saknar konfliktdeklarationer men som innehåller samma fil som ett annat paket utan att ersätta det. Detta gör normalt att paketet inte kan installeras om det andra paketet har installerats. Petter Reinholdtsen föreslog att man skulle använda popularitetstävlingens databas för att välja vilka filer vars namn behöver bytas ut vid en sådan konflikt.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Debianpaket introducerade förra veckan. Varje dag beskrivs ett nytt Debianpaket från uttestningsutgåvan. Om du känner till ett obskyrt paket som du tror andra också skulle vilja veta mer om skriver du till Andrew Sweger. Dagens Debianpaket introducerade följande paket under veckan som gick.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Michael Banck och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.