Debian Weekly News - 23 november 2004

Välkommen till årets 46:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Richard Stallman förklarade i en intervju varför det i termer av frihet och samarbete är viktigt att skolor använder fri programvara. VA Linux Systems Japan presenterade nyligen nya VA Balance, ett lastbalanseringssystem baserat på UltraMonkey och Debian GNU/Linux.

Felrättarfester. Flera felrättarfester (Bug squashing party, BSP) kommer äga rum under det sista veckoslutet denna månad, den 27 och 28 november. Alexander Schmehl kungjorde BSP:n i Frankfurt/Main (Tyskland). Anand Kumria kungjorde BSP:n i Sydney (Australien). David Moreno Garza kungjorde den virtuella BSP:n i Latinamerika. Steve McIntyre kungjorde slutligen BSP:n i Cambridge (Storbritannien). Den övergripande planeringen görs via Debianwikin. Som vanligt kommer #debian-bugs på irc.debian.org vara den virtuella motsvarigheten till de fysiska festerna.

Sända in dokumentationsfelrapporter för många paket? Brian M. Carlson föreslog att allvarliga felrapporter skulle sändas in mot paket som innehåller dokumentation licensierad enligt GNU FDL eftersom den inte är fri enligt Debians riktlinjer för fri programvara. Colin Watson rekommenderade dock att felrapporter inte skulle sändas in på dokumentationen förrän efter Sarge eftersom projektet via en omröstning bestämt att dessa problem inte skall anses vara utgivningskritiska för Sargeutgåvan.

Debian och LCC? Laszlo Boszormenyi undrade om Debianprojektet borde gå med i Linux Core Consortium (LCC, FAQ) eller implementera det. Implementationen skulle kräva LSB 2.0-kompatibilitet. Ian Murdock försökte förklara att den kan kräva en annan uppsättning baspaket än vad Debian tillhandahåller, även för en Debianbaserad distribution.

Snabba upp startprocessen. Jochen Voss inspirerades av Ziga Mahkovec och inspekterade startprocessen hos några Debiansystem. Resultatet var dock inte lika fint som Zigas. Adrian von Bidder tillade att han har flyttat allt som behövs av interaktiva användare till tidigt i startproceduren, medan saker som postfix, Apache, PostgreSQL osv. flyttats till slutet. På så sätt kunde han logga in när systemet fortfarande höll på att starta.

Aliothuppgradering på gång. Wichert Akkerman rapporterade att han har jobbat på en ny maskin som är avsedd i framtiden att ersätta haydn som värd för Alioth. Den nya maskinen och dess programvara närmar sig nu ett mer eller mindre stabilt tillstånd då kommentarer från användare önskas. Wichert kopierade alla Subversionarkiv från Alioth så att den nya WebSVN-portalen kan testas.

Första irc-mötet för Debian Women. Erinn Clark bjöd in alla intresserade att delta i det första mötet för underprojektet Debian Women. Helen Faulkner förde protokoll för mötet, på vilket folk som är involverade och använder Debian på flera olika sätt deltog. Deltagarna diskuterade underprojektet Debians Womens framgång så här långt och planer för framtida aktiviteter som kan främja målet med att öka antalet kvinnor som deltar i Debian.

Utgivningskandidat 2 för Debian Installer. Joey Hess presenterade den andra utgivningskandidaten för Debian-Installer, vilken också förväntas bli den slutliga utgåvan av installationsprogrammet för den kommande Debian 3.1 (Sarge). Bara några få ändringar har gjorts på installationsprogrammet sedan för-rc2-utgåvan förra månaden. Stöd för LVM-volymer på programvaru-RAID har dock lagts till, tillsammans med många förbättringar.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. 16 paket övergavs under veckan och behöver nya ansvarig, vilket totalt ger 231 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Christoph Berg och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.