Debian Weekly News - 7 december 2004

Välkommen till årets 48:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Frank Ronneburg uppdaterade sin bok om Debian så att den även täcker den kommande Sargeutgåvan och kommer presentera den den 14 december i Berlin, Tyskland. Europcar har bytt till Debianbaserade tunna klienter på 1500 datorer i sina filialkontor, och flyttar nu över ytterligare 3500 maskiner på sitt huvudkontor till GNU/Linux.

Hot Babe och non-US? Efter att Thibaut Varène meddelade sin avsikt att paketera hot babe, ett litet program som visar olika bilder (av en tecknad flicka) beroende på processortemperatur började en diskussion om vilka paket som borde ingå i Debian. Frågan om hur paket som är olagliga i vissa länder skulle hanteras dök upp och Paul Hampson undrade om inte non-US kunde återupplivas för sådana paket.

Mer om Sargeutgåvan. Andreas Barth sände en ytterligare statusrapport om vad som händer med utgivningen av Sarge. Han rapporterade att GNOME 2.8 togs in medan KDE 3.3 fortfarande har problem som måste lösas innan man kan diskutera att ta in den. Den huvudsakliga blockeringen med utgivningen är dock fortfarande att det saknas infrastruktur.

Paketlistor via LDAP. Sean Finney meddelade att han har arbetat på att implementera en alternativ paketlistningstruktur genom att använda Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Genom att använda sökfilter på tidsstämplar kan paketuppdateringar göras mycket snabbare, men apt är för närvarande skrivet så att det förutsätter att den ska hämta paketlistan på samma sätt som den hämtar själva paketen.

Betyder Sarge verkligen någonting? Joe ”Zonker” Brockmeier undrade om det verkligen spelar någon roll om eller när Debian släpper Sargeutgåvan som officiell utgåva. Han tillade att det officiella utgivningsdatumet inte egentligen betyder något eftersom Sarge redan används på många platser. Han betonar att en av de trevliga sakerna inom fri programvara är att den är direkt tillgänglig. Andreas Barth svarade.

Skicka med URL via DHCP. Joey Hess upptäckte att utrymmet för parameter till kärnan vid start på HPPA är för liten för att skicka med en URL till konfigurationsinformation för Debconf och debian-installer. Steve Langasek tillade att DHCP-servern kan skilja mellan klasser, vilket skulle göra det möjligt att återanvända en vanlig flagga.

Ny Debian-Installer-gren. Joey Hess rapporterade att han har skapat en speciell utvecklingsgren för den Debian-Installer som kommer användas i Sarge. Huvudgrenen är nu öppen för ändringar som skall in efter Sarge. Detta innebär att installationsprogrammet för Sarge är mer eller mindre fruset. Dessutom uppmanade Christian Perrier utvecklare att undvika ändringar i strängarna.

Alternativ för su-till-root? Grant Diffey föreslog att man skulle använda alternativmekanismen för program som tillhandahåller su-till-root-funktionalitet. Nikita Youshchenko hävdade att de program han angav gör olika saker. Wouter Verhelst påpekade till och med att det faktum att gksu används från menysystemet istället för gksudo betyder att man inte enkelt kan använda sudo i grafiska miljöer.

En bättre utgivningsprocess. Lex Hider inledde en diskussion om alternativ till Debians nuvarande utgivningsprocess, vilket ledde till kommentarer på vad stabil faktiskt betyder, storleken på Debian och den ökande komplexiteten i beroendeträdet. Joey Hess skapade till slut en wikisida där utgivningsförslagen och nuvarande flaskhalsar kan diskuteras.

Virtuella paketberoenden. Daniel Burrows påminde andra utvecklare om det rätta sättet att lägga till ett beroende på (eller rekommendation av) ett helt virtuellt paket. Han betonar ett det bör vara ett ELLER-beroende där ett riktigt paket anges samtidigt så att apt-get inte installerar ett godtyckligt paket som råkar tillfredsställa beroendet, något som kunde leda till att ett antal paket installeras utan att varken användaren eller paketansvariga vill det.

Teckenkodning i styrfiler. Peter Samuelson noterade att de flesta icke-ASCII-tecknen i control-filen är UTF-8-kodade. Visa tecken är det dock inte, samtidigt som policyn endast talar om teckenkodning i ändringsloggfilerna. Denis Barbier föredrog manuella rättningar framför att helt enkelt sända raderna i fråga genom iconv.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Två paket övergavs under veckan och behöver nya ansvarig, vilket totalt ger 224 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Adrian von Bidder, Alexander Schmehl, Martin Zobel-Helas, Ifor Gaukroger och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.