Debian Weekly News - 28 december 2004

Välkommen till årets 51:a utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Piotr Roszatycki rapporterade att han redan skapat preliminära paket för PHP5. Vi ber att få tacka alla bidragslämnare och översättare av denna webbresurs som har hjälpt oss att tillhandahålla våra läsare högkvalitativ information. Vi ber om fler bidrag för att kunna fortsätta med DWN även under 2005.

51 nummer av DWN publicerade under året. Du läser just nu det 51:a numret, vilket innebär att detta även är den 51:a veckan vi samlar information om intressanta aktiviteter inom Debians värld, skriver dem, korrekturläser och översätter. Även om den engelska utgåvan skapas av en liten grupp människor är många fler inblandade innan du kan läsa det. Varje nummer sänds till korrekturläsare och även översättare förbättrar det. Varje utgåva översätts även samtidigt till flera andra språk.

Dokumentera övergångspaket. Javier Fernández-Sanguino Peña undersökte arkivet för att i versionsfakta kunna ge användarna en förteckning över paket i Woody som har bytt namn eller flyttats i Sarge och som utan problem kan tas bort efter en uppgradering. Denna information ingick redan som en del av Woodys dokumentation.

Begränsa antalet brev. Osamu Aoki föreslog att antalet brev per användare per sändlista skulle begränsas för att minska mängden brus i diskussioner. Colin Watson påpekade att olika listor behöver behandlas på olika sätt. Han skulle hellre se att fler listor modererades och att moderatorerna gavs makt att stoppa trådar när de har glidit från ämnet.

Bero på en riktig RSH-klient. Wolfgang Borgert upptäckte ett problem i ett inofficiellt Debianpaket. Eftersom ett tidigare inbyggt system hade används berodde paketet på en riktig rsh-klient. Eftersom paketet ssh tillhandahålla en rsh-client, är det inte nog att lägga till ett beroende på detta. Wouter Verhelst och Miquel van Smoorenburg påpekade att ett versionsspecifikt beroende fungerar, eftersom det endast kan lösas av ett riktigt paket.

Individuell optimering av paket. Julien Danjou översatte en kort fransk artikel om apt-build av Julien Reveret till engelska. Paketet försöker lindra den påstådda fördel Gentoo har över Debian vad gäller optimering av paket. Det gör det enkelt för den intresserade användaren att kompilera om Debianpaket med olika kompilatorflaggor.

Status för det flyktiga arkivet. Andreas Barth skrev ytterligare en statusrapport för det flyktiga arkivet och rapporterade att det är färdigt för att få paket insända. Nya paket bör först diskuteras på debian-devel och skall alltid finnas i det vanliga källkodsarkivet. Han nämnde även de allmänna reglerna för detta arkiv.

Juridiska problem med (L)GPL. Michael K. Edwards vidarebefordrade tre problem. Han undrade om GNU General Public License (GPL) mer är ett förslag än ett kontrakt, om det bryts när källkoden inte går att få tag på och huruvida en återförsäljare av icke-fri programvara kan kräva av sina användare att släppa specifikt kompilerade versioner av bibliotek som släppts enligt LGPL. Nathanael Nerode försökte besvara dessa frågor.

Hjälp med MIA-databaskodning sökes. Jeroen van Wolffelaar bad om hjälp med att koda in ett par extra funktioner i MIA-databashaneringen i Python. I grund och botten vill han kunna lägga in konfigurerbara fördröjningar och tips om en per-utvecklarbas för MIA-verktygen.

Nya entiteter för installationsmanualen. Frans Pop föreslog att fler SGML-entiteter skulle införas i den nya installationsmanualen. Detta skulle se till att samma term och stavning används genomgående i manualen och i samtliga översättningar. Det är dock oklart om detta går att göra på alla språk.

Översättning av versionsfakta behövs. Rob Bradford sökte översättare av versionsfakta för den kommande utgivningen av Sarge. Flera svarade och anmälde sig för att översätta dokumentet till sitt eget språk. Nya översättningar bör sändas till sändlistan debian-doc.

Förberedelser för uppdatering av den stabila utgåvan. Nästa stabila uppdatering förbereds och förväntas innan nyårsafton. Den kommer endast bestå av korrigeringar för de omkring 60 senaste säkerhetsproblemen som säkerhetsgruppen har rättat med bulletiner. Uppdateringen kommer få Woodyutgåvan i synk med de senaste säkerhetsuppdateringarna.

Skriva om GFDL-dokumentation. Frank Küster undrade om det vore möjligt att skriva om GNU Emacsmanualen utifrån en äldre version då den nyligen har släppts enligt GNU Free Documentation License (GFDL), en licens som ansetts (preliminärt) icke-fri av Debian. Florian Weimer påpekade att även Emacs 18-manualen innehöll en paragraf som tillät invarianta sektioner.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.