Debian Weekly News - 1 mars 2005

Välkommen till årets nionde utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Harald Welte rapporterade om en vidarebefordringshastighet på 2,1 miljoner UDP-paket per sekund över fyra gigabit ethernet-portar, vilket är ett nytt rekord för Linux. Efter att OASIS, som Debian är medlem i, godtagit en patentpolicy som har skadliga följdverkningar för implementation av standarder bad John Goerzen om stöd för ett öppet brev.

Mer om utgivningen av Debian. Andreas Barth skrev en ny statusuppdatering för utgivningsproceduren där han beskriver tidtabellen för den tredje utgivningskandidaten för debian-installer. Buildd-infrastrukturen får också vissa förbättringar och kommer snart vara i form för utgivningen. Ett antal fel rättades och flera föråldrade paket kommer tas bort från Sarge.

Debian Cluster Components. Rudjer Boskovic-institutet i Kroatien släppte sin Debian Cluster Components, vilket är en relativt komplett verktygslåda för att bygga Debianbaserade högpresterande datorkluster. Det består av en uppsättning Debianpaket som förenklar skapandet och driftsättandet av Debianbaserade kluster.

Rapport från LinuxWorld. Jaldhar Vyas med flera drev en Debianmonter på LinuxWorld Expo i Boston och rapporterade om evenemanget. De ansåg att mässan var en ordentlig framgång, eftersom de delade ut massor av Debian-cd och tog emot ett antal donationer. Fler har nu hört talas om Debian och dess derivat, vilka hade stor närvaro i .org-paviljongen. De var dock besvikna över att fri programvaru-miljön separerats från resten av mässan med en vägg.

GNU/Hurd-framsteg med L4. När Marcus Brinkmann färdigställt processinitieringskoden i Hurd/L4, ett ambitiöst projekt för att anpassa Hurd till den högpresterande L4-mikrokärnan, exekverades det första programmet på det. Utvecklingen har saktats ned rejält på grund av anpassningen till L4, men exekveringen av det första användarprogrammet på Hurd/L4 är ett mycket viktigt första steg.

Vanliga frågor om utgivningen. Drew Daniels sammanställde ett wikidokument som har för avsikt att besvara de flesta frågor användare kan ha om den kommande Debianutgåvan, speciellt hur man får tag på den och tillfälliga problem. Det besvarar också frågor om nya eller kritiska insändningar och vilka paket som kommer in i Sarge.

Nära relationer mellan utvecklare och uppströms. Andrew Pollock bad Debianutvecklare att upprätthålla en nära relation till uppströmsförfattarna till den programvara de paketerar för Debian. Han nämnde några exempel där han mer eller mindre tagit över paket och diskuterat fel med respektive uppströmsutvecklare som inte kände till Debians felrapporteringssystem. Detta bör göras när felet inte beror på Debians paketering.

Statusuppdatering för AMD64-anpassningen. Goswin von Brederlow skrev en rapport om vad som händer med Debians AMD64-anpassning. Både GNOME och KDE har nu sina beroenden uppfyllda i Sargeträdet. Med rapporterna nyligen om framgångsrika tester av debian-installer på AMD64 har denna anpassning till slut kommit i kapp den officiella utgivningen.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Pascal Hakim och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.