Debian Weekly News - 8 mars 2005

Välkommen till årets tionde utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Flera utvecklare använder intensivt kampanjperioden i årets projektledarval för att på sändlistan debian-vote ställa frågor till kandidaterna och be dem förtydliga sin position. John Goerzen tillkännagav att SPI nu kan ta emot donationer via checker från Kanada.

Debians projektledarval. Anthony Towns, Jonathan Walther, Branden Robinson och Angus Lees har också nominerat sig själva till det kommande projekledarvalet, vilket gör att utvecklarna kan välja mellan sex kandidater. Kampanjperioden har håller på till den 21 mars. Helen Faulkner och Martin F. Krafft kommer hålla en IRC-debatt den 19 mars och bad om förslag till frågor att ställa till kandidaterna.

Familjen Debianutgåvor. Jason Perlow förklarade att Debian inte bara är en distribution utan en familj med härledda distributioner. Han betonade att man inte behöver installera Debian på samma system två eller flera gånger. Han fortsatte med att introducera flera distributioner som bygger vidare på rena Debian.

Bättre asiatiskt stöd. Två asiatiska företag tillkännagav nyligen att man tillsammans utvecklar en universell Debian GNU/Linux-infrastruktur och aktivt främjar användandet av Debianbaserade system på både de japanska och kinesiska marknaderna. ”I Asien, speciellt i Japan och Kina, får öppen källkod stor publicitet och tas numera emot väl”, sade Tetsuya Ueda, styrelseordförande och chef för VA Linux i Tokyo. Osamu Aoki (青木 修) tillade att det för närvarande inte finns tillräckligt med asiatiska utvecklare för att utveckla asiatiskt stöd för de olika verktygen och systemen.

Möte i utgivningsgruppen. Steve Langasek rapporterade att utvecklare anknutna till utgivningsprocessen höll ett möte i Vancouver, sponsrat av NUUGF. De diskuterade behovet av att få ut Sarge och började förbereda att få ut Etch i tid.

Debians projektledargrupp. Jeroen van Wolffelaar presenterade projektet Scud som består av ett antal utvecklare som har för avsikt att stöda den nya projektledaren efter valet. Tanken är att leda Debianprojektet med bättre val än vad en ensam individ kan göra. På grund av gruppens mångfald och samtidigt dess utfästelse att samarbeta och diskutera möjliga sätt att uppnå något på ett konstruktivt sätt tror de sig kunna leda Debian på ett bra sätt.

Status för APT-migreringen. Florian Weimer sände in den första statusrapporten för migreringen av APT 0.6 till Sarge, vilken även innehåller kritiska problem och saker som måste göras. Han bad frivilliga att installera den nya versionen, kompilera om sitt favoritskal och rapportera framgång eller problem. En omkompilering krävs på grund av ändringar i det exporterade binära gränssnittet.

Generera automatiska ändringsloggar med Subversion. Torsten Landschoff undrade om det fanns något verktyg som automatiskt kunde uppdatera filen debian/changelog när en ändring gjordes på Subversionarkivet. Joey Hess tillhandahöll ett skript som använder delar av changelog-filen till loggmeddelandet.

Hantera Buildd-problem. Thomas Bushnell inledde en diskussion om byggpproblem med buildd-nätverket vad gäller det nya XFree86-paketet. Medan problemet med en arkitektur bara är brist på diskutrymme är problemen på andra arkitekturer värre. Steve Langasek bad utvecklarna att sända e-post till buildd-administratörerna och utgivningsgruppen i sådana fall.

Korrekt teckenkodning i manualsidor. Eric Lavarde noterade att enkla citationstecken och bindestreck i manualsidor inte alltid ser ut som de skall. I ett svar förklarade Clint Adams vilka tecken som skall användas för bindestreck och minustecken. Adeodato Simó pekade dessutom på ett sätt att gå runt problemet som beskrivs i groff-paketet.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. 25 paket övergavs under veckan och behöver nya ansvarig, vilket totalt ger 225 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.