Debian Weekly News - 10 maj 2005

Välkommen till årets nittonde utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Kort före utgivningen har det uppstått en diskussion om versionsnumret för Sarge. I samband med den kommande utgivningen av Sarge har sändlistan debian-release sett en flodvåg av önskemål om att uppdatera paket i Sarge, vilka utgivningsgruppen tar hand om.

Sarge är frusen. Steve Langasek tillkännagav till slut frysningen av Sarge. Alla uppdateringar måste godkännas manuellt och bör komma in via den instabila utgåvan om möjligt. Han förklarade vilka ändringar som fortfarande tillåts komma in i Sarge och understryker att man bara bör rätta kritiska fel och inte göra andra ändringar. Om allt går väl kommer vi vara färdiga att ge ut versionen i slutet av månaden.

Debianserver på 3,1 watt. Alex Perry installerade Debian Woody på en Peplink Manga. Denna enhet kombinerar en ARM-baserad processor, två Ethernetgränssnitt, en fyraportarsväxel och en kraftförbrukning på 3 watt (inklusive AC-adaptern). Han installerade Debian på en 1 Gbyte stor flash-disk och förklarar steg för steg hur det gick.

Andra projektledarrapporten. Branden Robinson skrev sin andra rapport, i vilken han rapporterade om utgivningsprocessen för Sarge, om tre nya ARM-maskiner som har lagts in i buildd-nätverket, kommande maskinvaruuppgraderingar, om Debians tillgångar och maskinvarudonationer, en intervju och resplaner, bland annat.

Mer om AMD64-anpassningen. Jörg Jaspert rapporterade att AMD64-arkivet har flyttats från Alioth till en dedicerad server för att minska belastningen och diskanvändningen på den gamla värden. Systemet använder en kopia av Debians arkivsvit och har ytterligare speciella verktyg för att hålla sin inofficiella Sargedistribution i synk med Debians Sargedistribution. Cd-avbildningar av utgåvan kommer också att tillhandahållas på cdimage.debian.org.

Inkompatibla licenster. Christian Hammers rapporterade om ett problem med Quagga som licensierats enligt GNU GPL men som är tänkt att länka mot NetSNMP. Detta leder till problem eftersom NetSNMP beror på OpenSSL, vilket inte är GPL-kompatibelt.

APT-migreringsstatus. Florian Weimer rapporterade om status för migreringen av apt 0.6 till Sid och möjligen Sarge. Han har skapat en öppen testsvit så att intresserade användare kan testa apt 0.6:s beteende på olika testdata. Matt Zimmerman tillade att det inte är trivialt att sända in den nya versionen ens till experimental på grund av biblioteksberoenden.

Enkäter i Debian. MJ Ray skrev en sammanfattning som beskriver enkäter som nyligen gjorts i samarbete med Debianprojektet. Den innehåller även några pekare till råd om hur man skapar bra enkäter. Andrew Suffield gav några cyniska kommentarer till den, till exempel att enkäter måste hanteras med extrem skepsis.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Två paket övergavs under veckan och behöver nya ansvarig, vilket totalt ger 219 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Borttagna paket. Sex paket har tagits bort från Debianarkivet under den senaste veckan:

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Alex Perry och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.