Debian Weekly News - 17 maj 2005

Välkommen till årets tjugonde utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. En artikel från MIT beskriver utvecklingsprocessen inom fri programvara och är basen för ett inlägg på Groklaw som understryker vikten av fri programvara, på grund av dess potential inom utbildning. Om man ser till trafiken på listan debian-release är det uppenbart att Debian Sarge kommer ges ut inom kort.

Inkonsekvent lösenordsautentisering. Shaul Karl undrade vad skillnaden var mellan en inaktiverad inloggning och ett inaktiverat lösenord. Marc Haber förklarade hur detta fungerar i ssh. Russ Allbery lade till lite information om flaggan UsePam. Brian May rapporterade ännu fler underligheter.

Blanda GNU GPL och FDL. Gueven Bay undrade om han kan blanda innehåll som licensierats enligt GNU FDL och GNU GPL. Anthony DeRobertis understryker att de två licenserna inte är kompatibla med varandra. Tillåtelse från upphovsrättsinnehavaren krävs för att kunna distribuera ett verk under en annan licens.

Alioth i flyttartagen. Wichert Akkerman kungjorde att Alioth, Debians GForge-inkarnation, kommer flyttas till en ny server. Nu när AMD64-arkivet har flyttats till en egen server finns det tillräckligt med diskutrymme på den nya Alioth-värden. Efter flytten kommer källkod och webbsidor återigen ligga på samma server och lösenordsändringar tar inte längre en dag att träda i kraft.

Uppgraderingstester. Steve Langasek sökte personer som kan testa uppgradering. Man uppmanas läsa versionsfakta innan man uppgraderar, speciellt kapitel 4, ”Uppgraderingar från tidigare utgåvor”. Andreas Barth har tillverkat en mall för uppgraderingsrapporter, vilken gör det enklare att rapportera problem med uppgraderingar. Om du stöter på problem ber vi dig fylla i den och sända den till submit@bugs.debian.org.

Debian är annorlunda. Anthony Awtrey tog en titt på hur Debiandistributionen utvecklas. Han noterar att bygg- och distributionsprocessen i en kommersiell distribution är noga inlåst medan Debians utveckling är öppen och fritt tillgänglig. Han nämnde att det för vissa organisationer är viktigt att processen är synlig, tillgänglig och utökningsbar.

Automatisk pakettestning. Lars Wirzenius skrev ned sina tankar på automatisk testning av Debianpaket. Bland dessa finns testning av uppströmsfunktionalitet med enhetstester och liknande, vilka skulle läggas till uppströmskällkoden. Testningen av Debianpaketets funktionalitet bör göras i verktyg som linda och lintian. Ett nytt verktyg skulle behövas för installations- och borttagningstester.

Fritt BIOS önskas. Richard Stallman bad om stöd och hjälp med att befria BIOS:et i datorer. Det var tidigare omöjligt att ersätta och kördes från läsminne, men nu för tiden lagras det i icke-flyktigt skrivbart minne. Han uppmanade folk att köpa CPU-kretsar från tillverkare som stöder ett fritt BIOS. Med hantering av digitala begränsningar i åtanke blir det än mer viktigt att man kan lita på datorn.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Borttagna paket. Sex paket har tagits bort från Debianarkivet under den senaste veckan:

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.