Debians projektnyheder - 9. maj 2008

Velkommen til årets anden udgave af DPN, Debian-fællesskabets nyhedsbrev. Tak for alle tilbagemeldingerne vedrørende forrige udgave af Debian Project News! Vi havde ikke forventet at et så lille nyhedsbrev, kunne vække en sådan opmærksomhed - vi blev endda omtalt i nogle trykte magasiner. Mange, mange tak! Vi vil gøre vores bedste for at leve op til og overgå jeres forventninger!

Under sin deltagelse i www 2008-konferencen i Kina, fik Stefano Zacchiroli på vegne af Debian anerkendelse fra Sir Tim Berners-Lee for projektets velgennemtænkte indpakning af biblioteker. Paul Wise vil afslutte sine Debian-bruger og ny bidragyder til Debian-undersøgelser den 1. juni, så analyseringe af resultaterne kan begynde. Vær venlig at deltage, hvis du ikke allerede har gjort det.

Debian og Google Summer of Code

Debian-projektet annoncerede igen sin deltagelse i Google Summer of Code-programmet. Tolv studerende vil få lejlighed til at arbejde på forskellige projekter i deres sommerferie, med økonomisk støtte fra Google.

Udviklingsfremgang

Udviklingsarbejdet med at klargøre den næste stabile udgave af Debian, kodenavn "lenny", i september, fortsætter. Mens skiftet til Python 2.5 som standardversionen af Python allerede er fuldført, er skiftet til Perl 5.10 stadig i gang. Fasen hvor udviklerne koncentrerer sig om at rette fejl frem for at tilføje ny funktionalitet, den såkaldte "freeze", vil derfor snart blev indført.

Andreas Barth, udgivelsesansvarlig for Debian GNU/Linux 3.1 "sarge" og Debian GNU/Linux 4.0 "etch" annoncerede, at Marc Brockschmidt er kommet med i holdet af udgivelsesansvarlige, mens han selv træder tilbage til udgivelsestroldmand.

Interview med Debians projektleder

I to nyligt offentliggjorte interview med den nyligt valgte projektleder for Debian, Steve McIntyre, fortalte han lidt mere om Debian-projektet. Interviewene finder man hos ZDNet, og ComputerWorld UK.

debimg, et nyt program til erstatning for debian-cd

debimg er et program beregnet til at erstatte debian-cd. Dets aktuelle funktionsomfang er meget begrænset, men opbygning af enkelte cd'er til i386 og amd64 er muligt (netinst-cd'er opbygges på omkring fem sekunder). Der mangler stadig mange funktioner, så som sammenhørende cd'er og flere arkitekturer (multi-arch).

19 nye Debian-udviklere i denne uge: Debian-projektet forbedrer sin ny vedligeholder-proces

Fredag den 18. april 2008, blev 19 nye konti til Debian-udviklere (DD) oprettet.

En af flaskehalsene er Debians Accout Management (DAM), og Sam Hocevar uddelegerede nogle vigtige opgaver til flere personer, og fordelte dermed den fremtidige arbejdsbyrde. Dette meddelte Hocevar som sin sidste handling som projektleder for Debian, mens kuldet af nye DD-konti blev oprettet, hvorefter han overdrog ansvaret til den nyvalgte projektleder (DPL), Steve McIntyre.

Mandag den 28. april 2008 offentliggjorde DPL'en udnævnelse af yderligere en DAM, for at fordele arbejdet. Læs mere.

Christoph Berg, der nyligt blev optaget i DAM-holdet, takkede Martin Michlmayr, der har været Application Manager for flere end 120 ansøgere, med interesse i at blive optaget i Debian-projektet som officielle Debian-udviklere.

Debian-bidragydernes planeter fungerer igen, og er klar til nye feeds og sprog

Holger Levsen rapporterede at efter en alvorlig hardware, er alle Debian-bidragydernes lokale planeter nu fungerende igen. Pt er der kun engelske, italienske og tyske planeter, men folkene på Debian-community.org gør et stort arbejde med at få nye bidragydere til at indsende deres feeds eller bede om nye lokaltilpassede planter.

Debian-projektet deltager i de Svejtsiske Linux-dage 2008

Fra onsdag den 21. maj 2008 til torsdag den 22. maj 2008, i Genève, Svejts, vil Debian-projektet deltage med en stand i de Svejtsiske Linux-dage 2008. Der vil blive fortalt om Debian-Med under et foredrag. Se vores begivenhedsside for flere oplysninger.

Debian-projektet vil deltage i Linux Tag 2008

Fra ondag den 28. maj 2008 til lørdag den 31. maj 2008, i Berlin, Tyskland, vil Debian-projektet deltage med en stand i Linux Tag 2008. Se vores begivenhedsside for flere oplysninger.

Øvrige nyheder

Lior Kaplan rapporterede at han har afsluttet sine undersøgelser af flere end 300 fejl indrapporteret mod iceweasel-/firefox-pakkerne. Af disse 300 fejl, er kun 70 stadig gældende for versioner af firefox, som udsendes i Debian-udgivelser.

Christian Perrier rapporterede fremgang i sin kampagne for at rette udstående fejl i forbindelse med internationalisering. Tre sprog har udført flere end 90 procent af sine Debconf-oversættelser (og to kan nå 100 procent før udgivelsen af lenny), mens et fjerde lige har nået 80 procent.

Ana Guerrero sammenfattede de forskellige holds møder sidste år i den spanske region Extremadura. Det lokale styre er storforbrugere af Debian og støttede holdene, så de kunne mødes ansigt til ansigt og samarbejde. Blandt disse var Debian Edu-holdet, Quality Assurance-holdet, VoIP-holdet, Zope-holdet, Qt/KDE-holdet og i18n-holdet.

Ønsker du fortsat at læse DPN? Hjælp os med at skrive dette nhedsbrev. Vi har stadig brug for frivillige skribenter, med overblik over hvad der sker i Debian-fællesskabet og som rapportere om aktiviterne. Se vores side om hvordan man deltager, HOWTO contribute, for at få oplysninger om hvad det kræver. Vi ser frem til at høre fra dig - på engelsk - på debian-publicity@lists.debian.org.


For at modtage dette nyhedsbrev som mail, kan man abonnere på postlisten debian-news.

Tidligere udgaver af nyhedsbrevet er tilgængelige.

Denne udgave af Debians projektnyheder blev redigeret af Andre Felipe Machado, Adrian von Bidder, Luca Bruno, Jeff Richards, Julian Andres Klode, Martin F- Krafft og Alexander Schmehl.