NB: Originalen er nyere enn denne oversettelsen.

Komme i kontakt med oss

Debian er en stor organisasjon, og det fins mange måter å komme i kontakt med oss. Denne siden gir en oversikt over de mest etterspurte kontaktmetodene, men den er på ingen måte uttømmende. Se de øvrige sidene her for andre kontaktmetoder.

Legg merke til at de fleste e-postadressene nedenfor representerer åpne e-postlister med offentlige arkiv. Les ansvarsfraskrivelsen før du sender noen meldinger.

Engelsk er fellesspråket for kommunikasjon med Debianutviklere. Vi ber derfor om at opprinnelige forespørsler til utviklerene blir gjort på engelsk. Om dette ikke er mulig, gå gjennom brukerpostlisten for språket ditt.

Merk: Det fins ikke en Debianpostliste for norske brukere ennå. Ta gjerne kontakt med en av de norske oversetterne hvis du vil at en slik liste skal opprettes.

Generell informasjon

Det meste av informasjon om Debian er samlet på websidene våre, https://www.debian.org/, og vi ber om at du ser eller søker gjennom disse før du tar kontakt med oss.

Listen vår over vanlige spørsmål (FAQ) vil svare på mange av spørsmålene dine.

Spørsmål om Debianprosjektet generelt kan sendes til e-postlisten debian-project@lists.debian.org. Vi ber om at du ikke sender spørsmål om å bruke Linux til den listen; les mer nedenfor om dette.

Installasjon og bruk av Debian

Hvis du er sikker at verken dokumentasjonen på installasjonsmediene eller websidene våre har løsningen på problemet ditt, har vi har en veldig aktiv e-postliste hvor Debian-brukere og utviklere kan svare på spørsmålene dine, debian-user. Alle spørsmål om

bør sendes til denne listen. Bare abonner på debian-user og send spørsmålene dine (på engelsk) til debian-user@lists.debian.org.

I tillegg fins det e-postlister for talere av andre språk. Se på abonnerings-informasjonen for de internasjonale listene.

Dessuten kan du lese våre e-postlister som nyhetsgrupper ved hjelp av et nettgrensesnitt som Google Groups.

Hvis du tror du har funnet feil i installasjonssystemet vårt, send informasjon om det til debian-boot@lists.debian.org (på engelsk), eller send inn en feilrapport for pseudopakken debian-installer.

Publisitet og presse

Folk som ber om informasjon for artikler eller vil sende inn nyheter til vår nyhetsside bør ta kontakt med presse-kontakten.

Begivenheter og konferanser

Invitasjoner til konferanser og utstillinger, eller andre former for begivenheter, skal sendes til avdelingen for begivenheter. Forespørsler om foldere, plakater og deltagelse i Europa, skal sendes til postlisten for europeiske begivenheter.

Hjelpe til med Debian

Om du vil ta kontakt med Debian for å tilby hjelp, gjerne på mulige måter du kan hjelpe til først.

Om du vil vedlikeholde et Debian-arkiv, se på sidene om å lage speilbilde av Debians arkiv. Nye arkiver kan bli sendt inn ved hjelp av dette skjemaet. Problemer med eksisterende arkiver kan rapporteres til mirrors@debian.org.

Om du ønsker å selge Debian-CDer, se vår informasjon for CD-leverandører. For å bli nevnt på listen over CD-leverandører, bruk dette skjemaet.

Rapportere problemer i Debianpakker

Om du vil sende inn en feilrapport mot en Debian-pakke, har vi et feilrapportssystem hvor du lettvindt kan rapportere problemet ditt. Les instruksjonene for innsending av feilrapporter.

Om du bare vil kommunisere med vedlikeholderen av en Debian-pakke, kan du bruke de spesielle epost-aliasene som er satt opp for hver pakke. All e-post sendt til <pakkenavn>@packages.debian.org blir videresendt til utvikleren som er ansvarlig for den pakken.

Om du vil gjøre utviklerne oppmerksom på et sikkerhetsproblem på en diskret måte, kan du sende e-post til security@debian.org.

Debian-utvikling

Dersom du har spørsmål som har med utvikling å gjøre, fins det flere utviklings-postlister som du kan bruke til å ta kontakt med utviklerne våre.

Den generelle utviklingslisten er debian-devel. Du kan abonnere på den, og deretter sende epost til debian-devel@lists.debian.org.

Problemer med Debians infrastruktur

For å rapportere et problem med Debians tjenester, kan du vanligvis sende en feilrapport til den motsvarende pseudopakken.

Ellers kan du bruke epost til å ta kontakt med dem:

Regi av nettsidene
package: www.debian.org
debian-www@lists.debian.org
Oversetter(e) av nettsidene
Hans F. Nordhaug <hansfn@gmail.com>
(Mer informasjon)
Vedlikehold administrasjon av e-postlistearkivene
package: lists.debian.org
listmaster@lists.debian.org
Administrasjon av feilrapportsystemet
package: bugs.debian.org
owner@bugs.debian.org

Problemer med trakassering

Debian er et fellesskap av folk som legger vekt på respekt og dialog. Hvis du er et offer for en eller annen form for oppførsel som skader deg eller hvis du føler at du har blitt trakassert, uansett om det er under en konferanse eller sprint organisert av projektet eller ved generell samhandling i projektet, så kontakt fellesskap-laget (på engelsk) på: community@debian.org.

Vi har også en fullstending liste over forskjellige roller og e-postadresser som kan brukes til å ta kontakt med de forskjellige delene av organisasjonen.