Uwaga: Oryginał jest nowszy niż to tłumaczenie.

Budowanie Instalatora Debiana

Budowanie płyt CD

Istnieje wiele różnych wersji Instalatora obrazów CD Debiana, które służą różnym celom.

Najważniejszą wersją jest obecne oficjalne wydanie zawarte w Debian 6.0. Obrazy te są statyczne, niezmienne oraz w większości przypadków odpowiednie dla większości osób. Chociaż testowanie tych obrazów jest wciąż przydatną pracą, to większość problemów z nimi znana jest zespołowi w ciągu kilku tygodni od wydania. Strona erraty zawiera opis najpoważniejszych problemów.

Inną, najczęściej używaną wersją są obrazy dzienne. Są to nowsze obrazy, które wymagają testowania w nadziei, że staną się kiedyś oficjalnym wydaniem. Są one po prostu linkami to jednego z dwóch typów obrazów, opisanych poniżej; który z nich jest podpięty zależy od tego, gdzie jesteśmy w naszym cyklu wydawniczym. Raporty z instalacji przy użyciu tych obrazów są dla nas bardzo cenne.

Obrazy sid_d-i to nowe obrazy CD tworzone każdego dnia. Obrazy te używają wersji instalatora z dystrybucji unstable, aczkolwiek wciąż instalują dystrybucję testową. Zazwyczaj dzienne obrazy CD wskazują na te obrazy.

Obrazy jessie_d-i także są tworzone codziennie. Używają instalatora z wersji testing i instalują wersję testing. W momencie wydania wybierany jest jeden z tych obrazów, który następnie zostaje obrazem oficjalnego wydania. Zbliżając się do wydania linki do dziennych obrazów CD są przełączane aby wskazywały na te obrazy, aby mogły być one testowane.

Budowanie tygodniowych pełnych zestawów CD i DVD zajmuje kilka dni, dlatego są one odświeżane raz w tygodniu. Wersja instalatora może być różna, ale generalnie jest to wersja, którą chcemy obecnie przetestować.

Budowanie wersji initrd

Wszystkie inne obrazy Instalatora Debiana, włączając netboot, są znane jako initrd images pomimo używania różnych sposobów budowania.

Z obrazów CD najważniejszą wersją initrd jest obecne oficjalne wydanie.

Kolejną najczęściej używaną wersją initrd są wersje budowane codziennie. Obrazy te są budowane każdego dnia przez deweloperów Instalatora Debiana, zazwyczaj na ich prywatnych maszynach. Zawierają one zawsze ostatnią wersją instalatora z dystrybucji unstable.

Od czasu do czasu oficjalny obraz initrd Instalatora Debiana jest tworzony jako element wydania pakietu debian-installer. Obrazy te są budowane w sieci autobuilder Debiana tak samo, jak inne pakiety i są umieszczane w podkatalogu dists/unstable/main/binary-<arch>/current

Kiedy wydawany jest Instaltor Debiana, jedna z oficjalnych wersji jest kopiowana do podkatalogu dists/testing/main/binary-<arch>/current.

Strona statusu z procesu budowania

Status z każdego cyklicznego budowania obrazów jest śledzony i umieszczany na stronie statusu budowania. Informacja na stronie nie oznacza, że dany obraz działa, informuje tylko, że został on prawidłowo zbudowany.