Debian-Installer-byggen

CD-byggen

Det finns ett antal olika byggen av Debian-Installer-CDavbildningarna som tjänar olika syften.

Det viktigaste bygget är den aktuella officiella utgåvan, som nu inkluderas i Debian 6.0. Dessa avbildningar är statiska och förändras inte, och är de som har störst chans att fungera för de flesta. Även om det fortfarande är användbart att testa dessa avbildningar så är de flesta problem med dem välkända i gruppen ett par veckor efter att de har utgivits. Se erratasidan för de värsta av de kända problemen.

De andra mest vanligt använda byggena är de dagliga byggena. Dessa är nyare avbildningar som behöver testning i hoppet av att en dag bli en officiell utgåva. Dessa är endast en länk till en av de två typer av avbildningar som beskrivs nedan; vilken som länkas beror på var vi är i vår utgåvecykel. Installationsrapporter baserade på dessa avbildningar är mycket värdefulla för oss.

Sid_d-i avbildningarna är nya CDavbildningar som produceras varje dag. Dessa avbildningar använder versionen av installeraren från den instabila utgåvan, även om de fortfarande installerar testnings-distributionen. Normalt så pekar de dagliga CD-byggena på dessa avbildningar.

Även Jessie_d-i avbildningarna produceras varje dag. Dessa använder versionen av installeraren från uttestningsutgåvan, och installerar uttestningsutgåvan. När det är dags för en stabil utgåva så väljs en av dessa avbildningar för att bli den officiella utgåveavbildningen. När man är nära en utgåva så kommer länkarna till dagliga CDavbildningar att ändras till att peka på dessa avbildningar, så att de blir uttestade.

Veckans fulla CD- och DVD -avbildningar tar flera dagar att bygga, så de genereras endast en gång per vecka. Versionen av installeraren på dessa avbildningar varierar, men är vanligen den som vi vill få testad för tillfället.

initrd-byggen

Alla andra Debian-installer-avbildningar, inklusive netboot, är kollektivt kända som initrd-avbildningar. Åter igen så används flera olika byggen.

Precis som vid CD-avbildningar, så är det viktigaste initrd-bygget den aktuella officiella utgåvan.

Det andra mest vanligt använda initrd-bygget är de dagliga byggena. Dessa avbildningar byggs ungefär en gång om dagen av någon Debian-Installer-utvecklare, vanligen på deras egna personliga maskiner. Dessa innehåller alltid den senaste versionen av installeraren, från den instabila distributionen.

Då och då kommer ett officiellt Debian-Installer-initrd-bygge göras, som del av en utgåva av debian-installer-paketet. Dessa avbildningar byggs på Debian-automatbyggesnätverket som många andra paket, och placeras i undermappen dists/unstable/main/binary-<arch>/current.

När Debian-Installer ges ut, så kopieras ett av dessa officiella byggen till undermappen dists/testing/main/binary-<arch>/current.

Byggstatussidan

Statusen av alla dessa periodiskt byggda avbildningar spåras och samlas på byggstatussidan. Den här sidan kan inte berätta om avbildningar fungerar, utan bara om de har byggts framgångsrikt.