Upozornění! Tento překlad je příliš zastaralý, prohlédněte si prosím originál.

Sponzorství organizace Software in the Public Interest

Peněžní dary

Debian je jméno projektu a Debian je název distribuce, kterou vytváříme. Za účelem jednání o peněžních darech jsme založili neziskovou organizaci Software in the Public Interest.

Ačkoliv byl Debian vytvořen dobrovolníky z celého světa, jeho náklady byly po dlouhou dobu placeny z kapes několika vývojářů. Tyto výdaje zahrnují registraci domény debian.org, vytváření CD médií pro testování nových verzí, náklady na neuhrazené cesty a ubytování během vystupování na konferencích, atd.

Mnoho darů k dnešnímu dni pochází od uznalých uživatelů. Zatímco jsou všechny dary vítány, je zejména doufáno, že obchodní podniky, které si vydělávají peníze prostřednictvím Debianu (výroba CD, společnosti, dělající podporu nebo i firmy spoléhající se na každodenní operace Debianu), budou přispívat podílem z jejich zisku a pomohou tím činit Debian nejlepším operačním systémem, jakým může být.

Pokud budete chtít darovat peněžní dar Debianu, koukněte se na darovací stránku SPI. Ujistěte se, abyste specifikovali, že jsou peníze určeny pro Debian. Jelikož je SPI nezisková organizace, můžeme vydat stvrzenky za účelem daní.

V některých částech světa může být jednodušší darovat některé partnerské organizaci Software in the Public Interest (pro aktuální informace se podívejte na darovací stránku SPI):

Sponzorování zařízením a službami

Vzhledem k malému rozpočtu Debianu není v tuto chvíli možné, aby Debian nakupoval a spravoval jeho vlastní počítače a síťové spojení. Proto spoléháme na sponzorování zařízení a služeb od společností a univerzit k udržení spojení Debianu se světem.

Pokud má vaše společnost nějaké nevyužité stroje nebo volné zařízení (pevné disky, SCSI řadiče, síťové karty, atp.), zvažte prosím darování těchto zařízení Debianu. Pro podrobnosti kontaktujte našeho zástupce pro dary hardwaru.

Debian udržuje seznam hardwaru, který je potřeba pro různé služby a skupiny uvnitř projektu.


Na následujících řádkách jsou seznamy organizací, které sponzorovaly Debian zařízením nebo službami: