Uwaga: Oryginał jest nowszy niż to tłumaczenie.

Darowizny

Darowizny są obsługiwane przez Lidera Projektu Debian (DPL) i pozwalają Debianowi na korzystanie z komputerów, innych urządzeń, domen, certyfikatów kryptograficznych, umożliwiają organizowanie konferencji Debiana, mini-konferencji Debiana, spotkań development sprints, umożliwiają uczestnictwo w różnych wydarzeniach. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za wspieranie Debiana!

Najprostszą metodą udzielenia wsparcia Debianowi jest skorzystanie z PayPal i przesłanie pieniędzy dla organizacji non-profit Software in the Public Interest, która zarządza funduszami Debiana. Można także skorzystać z innych metod wymienionych poniżej.

Metody wykonania darowizny

Różne organizacje zarządzają funduszami Debiana oraz przyjmują darowizny w jego imieniu.

Organizacja Metoda Uwagi
SPI PayPal, Click & Pledge (darowizny cykliczne), czek (USD/CAD), inne USA, wolne od podatku non-profit
Debian France przelew, PayPal Francja, wolne od podatku non-profit
debian.ch przelew, inne Szwajcaria, wolne od podatku non-profit
Debian sprzęt, czas, inne

Software in the Public Interest

Software in the Public Interest, Inc. jest firmą non-profit, zwolnioną z podatku, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, założoną w roku 1997 przez osoby związane z Debianem, aby pomóc organizacjom zajmującym się wolnym oprogramowaniem/sprzętem.

PayPal

Darowizny jednorazowe oraz cykliczne mogą być wykonywane poprzez stronę SPI na stronie PayPal. Aby utworzyć darowiznę cykliczną, należy zaznaczyć checkboxa "Make This Recurring (Monthly)".

Click & Pledge

Darowizny jednorazowe oraz cykliczne mogą być wykonywane poprzez stronę SPI na stronach Click & Pledge. Aby uruchomić darowiznę cykliczną należy po prawej stronie wybrać jak często będą one wykonywane, odnaleźć sekcję "Debian Project Donation", wpisać kwotę jaką chcemy przesłać, kliknąć przycisk "Add to cart" i przejść przez pozostałą część procesu.

Czek

Darowizny mogą być przekazywane przy użyciu czeków lub przekazów pieniężnych w USD oraz CAD. Prosimy o wpisanie nazwy Debian w opisie oraz wysłanie ich na adres umieszczony na stronie SPI dot. darowizn.

Inne

Dostępne są także inne sposoby przekazywania darowizn. W niektórych częściach świata prostsze może być przekazanie darowizny dla jednego z partnerów Software in the Public Interest. Więcej informacji znajduje sie na stronie stronie SPI dot. darowizn.

Debian France

Debian France Association jest organizacją zarejestrowaną we Francji na podstawie prawa 1901, założoną w celu wspierania i promowania Projektu Debian we Francji.

Przelew

Darowizny przelewem należy przekazywać na konto bankowe wymienione na stronie Debian France dot. darowizn. Pokwitowania dla przekazanych darowizn można otrzymać wysyłając wiadomość na adres donation@france.debian.net.

PayPal

Darowizny mogą być przekazywane poprzez stronę Debian France PayPal. Środki mogą być przeznaczone konkretnie dla Debian France lub ogólnie dla Projektu Debian.

debian.ch

debian.ch został założony w celu reprezentowania projektu Debian w Szwajcarii i w Księstwie Liechtensteinu.

Przelew

Możliwe są darowizny przelewem zarówno z banków szwajcarskich jak i międzynarodowych na konta wymienione na stronie debian.ch.

Inne

Inne metody wykonania darowizn można uzgodnić kontaktując się z adresami wymienionymi na stronach debian.ch.

Debian

Debian akceptuje bezpośrednie darowizny w postaci sprzętu, natomiast darowizny w innej postaci nie są obecnie obsługiwane.

Sprzęt i usługi

Debian opiera się także na darowiznach w postaci sprzętu i usług od osób fizycznych, przedsiębiorstw, uczelni itp. aby utrzymać projekt w kontakcie ze światem.

Jeżeli Twoja firma ma jakiś nieużywany sprzęt albo podzespoły (dyski twarde, kontrolery SCSI, karty sieciowe itp.), zastanów się nad przekazaniem ich dla Debiana. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z delegatem ds. darowizn w postaci sprzętu

Debian posiada listę potrzebnego sprzętu dla różnych usługi i grup w ramach projektu.

Czas

Jest wiele sposobów aby pomóc Debianowi poświęcając swój czas prywatny lub służbowy.

Inne

W chwili obecnej Debian nie akceptuje żadnych kryptowalut, ale rozważamy możliwość wsparcia tej metody darowizny.

Darczyńcy

Oto lista organizacji, które dokonały darowizny w postaci sprzętu lub usług dla Debiana: