Debian på svenska

Välkommen!

Dessa sidor är tänkta att innehålla specifik information som är intressant för svensktalande Debiananvändare i Sverige, Finland och hela världen. Om du har tips och idéer om förbättringar, eller hittar något som är fel, ta kontakt med Andreas Rönnquist, gusnan@debian.org.

Innehåll

Här är en förteckning över vad som finns att tillgå på dessa sidor:

Sändlistor och andra sätt att få support
Här finns information om de sändlistor som kan vara av intresse för svenskspråkiga Debiananvändare, samt information om andra sätt att få support.
Svensktalande bidragslämnare till Debianprojektet
En lista över projekt i Debian som rör det svenska språket. Vi behöver alltid hjälp, här kan du se vilka projekt som passar dig.
Relaterade resurser
Länkar som kan vara av intresse för svenskspråkiga Debian- och Linuxanvändare.
Debianordlista
En ordlista över hur Debianspecifika termer översätts till svenska, på dessa webbsidor och i övrigt, samt några länkar till andra relaterade översättningsprojekt.

Se även våra sidor om Debian på finska, norska och danska.