Översätta www.debian.org

Det är många som hjälpt till att översätta www.debian.org till tyska. Detta är ett viktigt och tidskrävande arbete, men när väl den tyska översättningen är i synk kommer det vara mycket enklare eftersom bara ett fåtal sidor måste återsynkas när någon har ändrat det engelska originalet.

Tack

Många har hjälpt till med denna översättning. Eftersom det är ett tidskrävande arbete ser dock gruppen troligtvis större ut än den egentligen är, det är många som inte har tid att arbeta på översättningen längre. Listan över medarbetare är sorterad alfabetiskt.

Nuvarande översättare:

Tidigare översättare: