Även om Debianprojektet startades i USA är det ett internationellt projekt. Förutom många officiella utvecklare har vi ett antal tysktalande bidragslämnare, som marknadsför Debian GNU i sina länder, ger stöd för detta system eller hjälper folk genom att översätta våra dokument och webbsidor.

Tyskspråkigt användarstöd

Översättningar

Vårt mål är att även tillhandhålla Debiandistributionen och dess dokumentation på tyska. Detta är använbart för alla som inte talar engelska tillräckligt bra för att förstå det. För de flesta är detta en form av bekvämlighet, men för de som är äldre, riktigt unga, och mindre utbildade behövs det för att inte oroas av engelskan.

Den tyska översättningsgruppen har definierat några regler som innehåller ordlistor och mallar för citeringar. Vi försöker följa dessa regler så mycket som möjligt.

Det finns fyra stora områden som översätts:

Sändlistan debian-l10n-german@lists.debian.org är avsedd för diskussioner och organisering av tyska översättningar (prenumeration/arkiv).


Översättning av webbplatsen

Webbplatsöversättarna behöver hjälp för att hålla översättningen àjour och översätta nytt innehåll (t.ex nyheter). Om du vill hjälpa till med att översätta webbplatsen, läs följande dokument:

Översättningen av Debians webbplats till tyska har redan kommit en bra bit. De flesta sidor som inte översatts är gamla Debian Weekly News.