Chú ý: Tài liệu gốc mới hơn bản dịch này.

Giới thiệu về Debian

Debian là một Cộng đồng của những con người

Hàng ngàn tình nguyện viên trên toàn thế giới làm việc cùng nhau trên hệ điều hành Debian, ưu tiên Phần mềm tự do nguồn mở. Gắn bó với nhau thành dự án Debian.

Debian là một Hệ điều hành

Debian là một hệ điều hành tự do, được phát triển và bảo trì bởi dự án Debian. Một bản phân phối Linux tự do với hàng ngàn ứng dụng phù hợp với mong muốn của người dùng.