Baraco Compañia Anónima, Venezuela

Vi börjande använda Debian 2003, för att implementera nätverksservrar till våra kunder, vilka spänner från små till mellanstora företag. De baseras alla på Intel x86-arkitekturen och kör filtjänster med Samba, DHCP-server, brandvägg och mellanserver, SSH-server för fjärradministrering, osv. Vi använder även Debian på våra servrar till hantering av centraliserade tjänster såsom transparent mellanserver med Squid, Iptables, SSH, DHCP-server, intranätwebbserver (för teständamål).

Jag började med SuSE 6.1 år 2000 eftersom det hade gott stöd för spanska i Venezuela; det var min första erfarenhet med Linux. Därefter mötte jag Debian 2001. Jag installerade Debian och började lära mig att använda det, och ju mer jag lärde mig desto bättre tyckte jag om det. Därför började vi använda Debian i produktion 2003.

Jag valde Debian för att distributionen är pålitlig, har en utmärkt pakethantering med apt och verkligen är fri och öppen. Sedan dess har vi använt programvara med öppen källkod närhelst det är möjligt.