Releases van Debian

Debian heeft altijd tenminste drie releases die actief worden onderhouden: stable, testing en unstable.

stable (stabiel)

De stable (stabiele) distributie bevat de meest recente, officieel vrijgegeven distributie van Debian.

Dit is de productie-release, welke we u aanraden vooral te gebruiken.

De huidige stable distributie van Debian is versie 8, met de codenaam jessie. Deze is voor het eerst vrijgegeven als versie 8 op 25 april 2015 en voor het laatst bijwerkt als versie 8.7, vrijgegeven op 14 januari 2017.

testing (test)

De testing (test) distributie bevat pakketten die nog niet in een stabiele (stable) release zijn opgenomen, maar die wel al in de wachtrij zijn gezet voor opname. Het grote voordeel van deze distributie is dat zij recenter is.

Zie de Debian FAQ voor meer informatie over wat "testing" is en hoe het "stable" gemaakt wordt.

De huidige testing (test) distributie is stretch.

unstable (onstabiel)

De unstable (onstabiele) distributie is de plaats waar actieve ontwikkeling plaatsvindt. Over het algemeen wordt deze distributie alleen gebruikt door Debian-ontwikkelaars en door zeer ervaren gebruikers die graag direct beschikken over de allernieuwste programmatuur.

De unstable (onstabiele) distributie heeft steeds sid als naam.

Overzicht van de verschillende releases

De internetpagina's van de vervangen Debian-releases worden bewaard, maar de releases zelf kunnen alleen gevonden worden in een apart archief.

De Debian FAQ bevat een uitleg over waar deze codenamen vandaan komen.

Integriteit van de data in de releases

De integriteit van een release wordt gegarandeerd door een elektronisch ondertekend Release-bestand. Om er zeker van te zijn dat alle bestanden in een release er echt bij horen, worden de checksums van alle Packages-bestanden opgenomen in het Release-bestand.

De digitale handtekeningen voor het Release-bestand zijn opgeslagen in het bestand Release.gpg; hiervoor is de geldende versie van de GPG-sleutel voor het archief (archive signing key) gebruikt. Voor stable en oldstable wordt een aanvullende handtekening gegenereerd met behulp van een offline sleutel die door een lid van het Stable Release Team specifiek voor een release wordt aangemaakt.