Συνδρομή σε κατάλογο

Δείτε τη σελίδα Συνδρομητικοί κατάλογοι για πληροφορίες εγγραφής μέσω ηλ. ταχυδρομείου. Υπάρχει επίσης διαθέσιμη μια σελίδα διαγραφής για την κατάργηση συνδρομής.

Σημειώστε ότι οι περισσότερες λίστες αλληλογραφίας του Debian είναι δημόσια φόρουμ. Οποιαδήποτε μηνύματα στέλνονται σ' αυτές θα δημοσιευθούν σε δημόσια αρχειά λιστών αλληλογραφίας και θα καταλογογραφηθούν από μηχανές αναζήτησης.Θα πρέπει να εγγράφεστε στις λίστες αλληλογραφίας του Debian χρησιμοποιώντας μόνο μια ηλεκτρονική διεύθυνση που δεν σας νοιάζει να φαίνεται δημόσια.


Παρακαλούμε επιλέξτε τις λίστες στις οποίες θέλετε να εγγραφείτε (ο αριθμός εγγραφών είναι περιορισμένος, αν το αίτημά σας δεν είναι επιτυχές, παρακαλούμε χρησιμοποιείστε μια άλλη μέθοδο):

User lists

There are several user based mailing lists where developers and users can get in contact to discuss and solve problems.

debian-announce
Major news and very important changes in the project are announced here.
Ελεγχόμενη: Ναι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-backports-announce
Announcements relating to the debian-backports project include security related announcements
Ελεγχόμενη: Ναι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-backports
Discussion about the debian-backports archive
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-chinese-big5
debian-user in Chinese [Traditional Chinese]

Debian Chinese Project; Chinese localization (l10n) issues, documentation and website translation, user support, Chinese-specific development, etc.

Posts may be in English or Chinese. The traditional variant of Chinese (Traditional Chinese, like zh_TW or zh_HK) is preferred.
Αποστολή μηνυμάτων μόνο από συνδρομητές.     Συνδρομή: ανοικτό
debian-chinese-gb
debian-user in Chinese [Simplified Chinese]

Debian Chinese Project; Chinese localization (l10n) issues, documentation and website translation, user support, Chinese-specific development, etc.

Posts may be in English or Chinese. The simplified variant of Chinese (Simplified Chinese, like zh_CN or zh_SG) is preferred.
Αποστολή μηνυμάτων μόνο από συνδρομητές.     Συνδρομή: ανοικτό
debian-edu-announce
Announcements regarding Skolelinux/debian-edu
Ελεγχόμενη: Ναι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-enterprise
Discussions about special needs in enterprise environments and ways to fulfill those needs.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-esperanto
Debian users who speak Esperanto.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-firewall
Discussion of implementation and maintenance of firewalls using Debian. Both basic issues and new more exotic developments are discussed here.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-infrastructure-announce
This list covers announcements about changes in the (public and private) Debian infrastructure including services the Debian project directly or indirectly provides.
Αυτή η λίστα λαμβάνει μηνύματα που είναι υπογεγραμένα μόνο από Debian Προγραμματιστή.     Συνδρομή: ανοικτό
debian-isp
Discussion about issues and problems specific to Internet Service Providers (ISPs for short) that use Debian.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-italian
Support for Debian users that speak Italian. (High-volume mailing list.)
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-japanese
This list covers Japanese localization and translation related requests or questions, and conversations about Debian and Japanese.

This list is set as Language-Team for PO files and also a contact point of translation team, for those who do not understand Japanese.

The official language is English (and Japanese).

For native Japanese speakers, Debian JP Project provides several mailing lists discussing the Debian system in Japanese, see https://www.debian.or.jp/community/ml/. General public lists are: -users, -devel, -www and -doc. Their purposes are the same as the namesakes on lists.debian.org.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-kde
Discussions related to KDE in Debian. Those developing KDE-based packages are encouraged to use this to discuss issues and share their experience.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-laptop
Installing, updating and using laptops with Debian. Suggestions on special packaging, complaints, etc. are welcome.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-lts-announce
Important information about new uploads and the status of the LTS distribution are posted here, including security advisories for packages updated in LTS.

If you are using the LTS updates on any systems, it is highly recommended that you subscribe to this list, to ensure you are kept fully up-to-date.
Αυτή η λίστα λαμβάνει μηνύματα που είναι υπογεγραμένα μόνο από Debian Προγραμματιστή.     Συνδρομή: ανοικτό
debian-news-french
News about Debian for users speaking French.
Ελεγχόμενη: Ναι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-news-german
News about Debian for users speaking German.
Ελεγχόμενη: Ναι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-news-italian
Releases, news, internationalization efforts and other related news about Debian for Italian-speaking users.
Ελεγχόμενη: Ναι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-news-portuguese
Releases, news, internationalization efforts and other related news about Debian for users speaking Portuguese.
Ελεγχόμενη: Ναι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-news-spanish
Releases, news, internationalization efforts and other related news about Debian for Spanish-speaking users.
Ελεγχόμενη: Ναι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-news
General news about the distribution and the project.

The current events and news about Debian are summarized in the Debian Weekly News, a newsletter regularly posted on this list.
Ελεγχόμενη: Ναι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-photo
Using software in Debian for photography, and discussion about problems, challenges and opportunities related to that. All parts of the photographic process are on topic: controlling the camera, transferring pictures to the computer, managing, editing, converting, printing, uploading, displaying, etc. . For bandwidth and disk space reasons, it is not, however, appropriate to send images to the list. Put them on a web site and include the URL in a mail sent to the list instead.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-research
This list's goal is to gather those interested in Debian from an academic perspective.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-russian
Support for Debian users that speak Russian.

For Russian localization work, see debian-l10n-russian.

https://lists.debian.org/debian-l10n-russian/
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-security-announce
The security team informs the users about security problems by posting security advisories about Debian packages on this list.
Ελεγχόμενη: Ναι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-security
Discussion about security issues, including cryptographic issues, that are of interest to all parts of the Debian community.

Please note that this is NOT an announcement mailing list. If you're looking for security advisories from Debian, subscribe to debian-security-announce instead.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-stable-announce
Updates to stable packages will be announced on this list.
Ελεγχόμενη: Ναι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-testing-security-announce
The testing-security team informs users about security problems by posting summaries about fixed packages in Debian testing on this list.
Ελεγχόμενη: Ναι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-user-catalan
Support for Debian users that speak Catalan.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-user-danish
Support for Debian users who speak Danish.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-user-dutch
Support for Debian users that speak Dutch
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-user-finnish
Support for Debian users who speak Finnish.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-user-french
Support for Debian users that speak French. (High-volume mailing list.)
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-user-german
Support for Debian users that speak German. (High-volume mailing list.)
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-user-greek
Support for Debian users that speak Greek.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-user-icelandic
Support for Debian users that speak Icelandic.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-user-indonesian
Support for Debian users who speak Indonesian.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-user-polish
Support for Debian users that speak Polish.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-user-portuguese
Support for Debian users who speak Portuguese. (High-volume mailing list.)
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-user-slovenian
Support for Debian users that speak Slovenian.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-user-spanish
Support for Debian users that speak Spanish. (High-volume mailing list.)
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-user-swedish
Support for Debian users that speak Swedish.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-user-tamil
Mailing list to discuss Tamil localisation efforts for Debian and to coordinate Tamil localisation activities. You can also get Debian support in Tamil here.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-user-turkish
Support for Debian users that speak Turkish.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-user-ukrainian
Support for Debian users who speak Ukrainian.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-user-vietnamese
Support for Debian users that speak Vietnamese, and discussions on translations
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-user
Support for Debian users who speak English. (High-volume mailing list.)
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-user-digest είναι μια αποδελτιωμένη εκδοχή μόνο για ανάγνωση.

Development lists

There are several lists on which developers and experienced users discuss more technical issues. In addition, there are some announcement lists to help experienced users keep track of development.

debian-accessibility
User and Developer list for accessibility-related issues.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-ada
Discussion of Ada in Debian.

This list is intended for: - discussion of the Debian Policy for Ada - release coordination among Ada packages in Debian - packaging advice - general help for Ada programmers using the Debian packages

You can find the Debian Policy for Ada at https://people.debian.org/~lbrenta/debian-ada-policy.html
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-apache
Maintenance of the Apache HTTP server and related packages in Debian: code changes, reproducing bugs, talking to upstream etc.

It is neither for submitting bug reports (please use the BTS for that), nor for support requests.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-astro
Discussion about providing Debian for astronomy. This includes the use as well as packaging and development. Both amateur and professional astronomy is covered.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-beowulf
Discussion about Beowulf systems running Debian.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-blends
Debian Pure Blends (formerly known as Custom Debian Distributions) provide support for special user interests. They implement a new approach to cover interests of specialised users, who might be children, lawyers, medical staff, visually impaired people, etc. Of late, several Debian Pure Blends have evolved. The common goal of those is to make installation and administration of computers for their target users as easy as possible, and to serve in the role as the missing link between software developers and users well. You can get more information at https://blends.debian.org/blends/
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-boot
Discussion and maintenance of the Debian installation system.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-cd
Creating Debian CD sets, official and unofficial.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-cli
This list is about using and/or developing for the Common Language Infrastructure (CLI). If you want to develop software or create Debian packages that uses Mono, GNU Portable.NET or LLVM VMKit then you are right on this mailing list. If you are writing software in C#, VB.NET, Boo, Nemerle or other CLI based/enabled programming languages then you are also welcome on this list.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-cloud
Discussions about using Debian on public or private clouds.

Both development topics for people preparing Debian images for cloud environments and user topics for people benefiting from such work are welcome.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-cross
The list discusses

- How to cross-build packages within Debian

- Infrastructure needed to cross-build packages. This may include discussion about additional tags for cross-building, running cross-build daemons, etc.

- How to use cross-builds to bootstrap Debian ports.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-ctte
Public meeting, business and announcements of the Debian Technical Committee
Αποστολή μηνυμάτων μόνο από συνδρομητές.     Συνδρομή: ανοικτό
debian-dak
Discussion about the Debian Archive Software, consisting of dak for the archive and the buildd related parts wanna-build/sbuild.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-debbugs-cvs
CVS commit messages when modifications are done to debbugs
Ελεγχόμενη: Ναι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-debbugs
Discussion and development of debbugs, the Debian Bug Tracking System software.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-desktop
Discussion about the Debian Desktop sub-project, the integration of the various desktop-related packages, bug reports, questions and patches.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-devel-announce
Announcements of development issues like policy changes, important release issues &c.
Αυτή η λίστα λαμβάνει μηνύματα που είναι υπογεγραμένα μόνο από Debian Προγραμματιστή.     Συνδρομή: ανοικτό
debian-devel-french
This is the list used to discuss development issues in French.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-devel-games
Development and packaging discussion for games and game-related software in Debian. Identification of potential new games suitable for Debian. Discussion about infrastructure issues covering a wider range of games (e.g. multiplayer issues).
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-devel-italian
Discussion on development issues in Italian.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-devel-portuguese
This is the list used by Portuguese developers (or wannabes) to discuss development issues.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-devel-spanish
This is the list used by Spanish developers (or wannabes) to discuss issues besides translation: provide help for new Spanish developers, arrange key-signing meetings, arrange work in booths on different shows, share experience etc.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-devel
Discussion about technical development topics. (High-volume mailing list.)
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-devel-digest είναι μια αποδελτιωμένη εκδοχή μόνο για ανάγνωση.
debian-doc
Debian Documentation Project: anything related to documentation in Debian is on topic here.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-dpkg-bugs
Email sent by the bug tracking system regarding the dpkg suite of packages.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-dpkg-cvs
The VCS commit messages from the GIT dpkg suite trees.
Ελεγχόμενη: Ναι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-dpkg
Discussions and maintenance of the dpkg suite, the basis of the Debian packaging system.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-edu-french
Discussions in French between all educational Debian-based projects. This list should ease the collaboration between the projects themselves and between Debian and those projects.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-edu-german
German mailing list for Debian in the educational field. German speakers can find support around educational software and the Skolelinux system on this list.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-edu
Making Debian the best distribution in the education landscape.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-efi
Discussions related to EFI in Debian. Those developing EFI-related packages are encouraged to use this list to discuss issues and design solutions for EFI packaging etc.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-emacsen
Discussion of all things related to the several Debian Emacs packages and their add-ons.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-embedded
Discussion about improving Debian for use with embedded systems, including building cross-compiler toolchains, cross-compiling packages, creating and updating system images, using alternate libraries, compile-time configuration of packages, etc.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-flash
For discussion of issues relating to the development and use of Debian for Flash development and viewing of Flash content. For general discussion of Flash related free software, please visit the osflash community: http://osflash.org
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-gcc
Discussion on Debian packaging of GCC, the GNU compiler collection: bug reports, porting issues, any kind of questions or patches.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-gis
Discussion about Geographical Information Systems (GIS) in Debian. For more information about the Debian GIS Blend see

https://wiki.debian.org/DebianGis
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-glibc
Discussion on Debian packaging of the GNU C Library, the most important library on Debian systems.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-gtk-gnome
Discussion and coordination among maintainers of Debian's GTK+, GNOME and dependent or related packages.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-hams
Support for HAMRadio within Debian GNU/Linux.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-haskell
Discussion of issues related to Haskell on Debian systems, with an emphasis towards coordinating Haskell packaging standards. Relevant for anyone packaging Haskell compilers, libraries, or programs on Debian.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-hpc
If you are using Debian or a Debian derivative in HPC systems, you are welcome on this list.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-ipv6
Discussions on the use of Debian in an IPv6 network and implementing IPv6 support in Debian packages.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-java
Discussion about the packaging and use in Debian of VMs and compilers for the Java(tm) language, and programs written on it.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-jr
Discussion and working on making Debian the sort of operating system that children will want to use.

The Debian Jr. Project web page is at https://www.debian.org/devel/debian-jr/
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-kernel
Kernels used with Debian (Linux, Hurd, etc.), available patches and flavors, packaging issues, bug reports, porting issues, automated tools, and any other questions or patches that are kernel-related. Mostly bug reporting is done here.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-knoppix
Development of the Debian-based live CD/DVD takes place. As it is mainly a development list, user questions are best placed on the debian-user list.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-lex
Discussion on developing Debian into an operating system that is particularly well fit for the requirements for legal offices. The goal of Debian-Lex is a complete system for all tasks in legal practice which is built completely on free software.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-lint-maint
The maintenance of Debian "lint" tools like lintian or linda is discussed on this list. This may or may not be limited to bug reports regarding the checks.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-live
Development of the Debian Live systems (i.e. live cds).
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-lsb
Discussion and coordination of efforts towards ensuring Debian meets the requirements of the Linux Standard Base.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-lts
Everyone involved or interested in providing Long-Term Support for Debian should feel free to join this list. . Discussion of policy, on-going support issues, and anything else relating to LTS are all on-topic here.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-med
Discussion on providing a free operating system for medical care.

The Debian-Med Project web page is at https://www.debian.org/devel/debian-med/
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-mentors
Helping newbie developers

Newbie Debian contributors can seek help with packaging and infrastructure projects as well as other developer-related issues here.

This list is not meant for users' questions, but for new contributors'!
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-metadata
The Debian Data team produces the frameworks and runs the services that make data about Debian available in a number of formats to make the data as accessable as possible and to encourage its use both within Debian and in external projects.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-mobile
Discussions around packaging suitable mobile interfaces to Debian. Mobile systems have a user-interface different than the traditional 'keyboard-mouse' pair, can be battery-powered, have a generally small form factor and/or only allow few elements on a given screen.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-multimedia
Discussion about the development of applications that produce multimedia content, handling multimedia data, supporting multimedia hardware etc.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-ocaml-maint
Packaging of Objective Caml programs and libraries. (http://caml.inria.fr/)
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-openoffice
Coordination of the maintenance of the OpenOffice and LibreOffice packages in Debian.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-perl
The list is dedicated to coordinate the work of various perl package maintainer and to write a kind of perl sub-policy.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-policy
Discussion and editing of the Debian Policy Manual.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-printing
Discussion of issues related to printing on Debian systems. This covers all aspects of printing, from spoolers, to RIPs and printer drivers. The list is used for coordination of development, integration and bugfixing of printing packages between package maintainers. User printing and printing setup questions are also on topic.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-python
Discussion of issues related to Python on Debian systems with a stress on packaging standards. Therefore relevant for maintainers of Python related packages.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-qa-packages
Bug reports against orphaned packages and discussions about fixing them.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-qa
Quality assurance is important for a distribution. This list addresses this quality.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-qt-kde
Discussion and coordination among maintainers of Debian's Qt, KDE and dependent or related packages.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-release
Coordination of Debian releases issues such as testing migrations, transitions and removals. This list should not be considered a discussion list; discussions related to releases issues should be held on more appropriate lists such as debian-devel, debian-legal or debian-project.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-ruby
Discussion of issues related to Ruby on Debian systems with a stress on packaging standards. Therefore relevant for maintainers of Ruby related packages.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-science
Discussion of issues relating to the use of Debian for science research, including useful packages, particular problems faced by scientists using Debian, how to make Debian more useful to scientists, etc.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-security-tracker
Discussion about topics that are relevant about the Debian Security Tracker, e.g. feature improvements, bugreports about incorrect data entries or server updates.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-sgml
Discussion of issues related to SGML on Debian systems with a stress on proper integration of tools, packaging standards and the writing of documentation for SGML users. Therefore relevant for maintainers of SGML related packages.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-ssh
Maintenance of the OpenSSH packages for Debian. It exists to facilitate coordination of ssh maintenance (talking to upstream, reproducing bugs, hacking on the code, etc.).

It is *not* the place to mail bug reports (use the BTS for that), nor support requests.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-testing
Finding problems with the next Debian release: testing the installation and the upgrade process.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-tex-maint
Coordination of the maintenance of Debian TeX and related packages.

It is not meant for user support; for that, please use debian-user or one of the general TeX mailing lists or news groups.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-toolchain
Discussion about the Debian toolchain: compilers, assemblers, linkers and such. New releases for many of these tools are coordinated here.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-upstream
A contact point for upstream software developers who want to get in touch with Debian, whether the software is already packaged for Debian or not.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-wb-team
Primary contact address for the wanna-build maintainers. Requests about this piece of infrastructure should be sent here. Discussions directly concerning wanna-build.
Ελεγχόμενη: Ναι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-webapps
This list is used to coordinate the maintenance of web application packages.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-wnpp
Orphaning and adopting packages which is done through the `wnpp' BTS pseudo-package is recorded on this list. Additionally, discussion about particular bugs and the WNPP web pages is held here.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-www-cvs
CVS commit logs for the Debian web pages in the webwml CVS tree.
Ελεγχόμενη: Ναι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-www
Design, structure and translation of Debian web pages. All important changes to the web site are announced here as well.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-x
Discussion about the X Window System within Debian. This is not a user support list; this list is intended for those who deal with the source code and with the bugreports.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
deity
Debian has a friendly frontend to its package maintenance system. Its codename is deity (now known as APT) and its development is discussed here. The -digest is open to everyone.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
package-sponsorship-requests
Track upload requests for packages about to be sponsored into Debian archive.

This list is also the owner of the sponsorship-requests pseudo package - all control mails will arrive on this list.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό

Internationalization and Translations

These lists cover issues like localization, translation and support for users that don't speak English.

debian-i18n
Internationalization (i18n) of the distribution is discussed here.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-l10n-albanian
Discussing Albanian localization issues, mainly translating Debian docs and programs to Albanian.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-l10n-arabic
Discussing Arabic localization issues, mainly translating Debian docs and programs to Arabic.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-l10n-basque
Discussing Basque localization issues, mainly translating Debian docs and programs to Basque.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-l10n-belarusian
Discussing Belarusian localization issues, mainly translating Debian docs and programs to Belarusian.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-l10n-catalan
Discussing Catalan localization issues, mainly translating Debian docs and programs to Catalan.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-l10n-chinese
Discussing Chinese localization issues, mainly translating Debian docs and programs to Chinese.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-l10n-czech
Discussion forum for the translators of Debian-specific packages and documentation to the Czech language.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-l10n-danish
Discussing Danish localization issues, mainly translating Debian docs and programs to Danish.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-l10n-dutch
Discussion forum for the translators of Debian-specific packages and documentation to the Dutch language.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-l10n-english
Discussing English localization issues, mainly translating Debian docs and programs to English.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-l10n-esperanto
Discussing Esperanto localization issues, mainly translating Debian docs and programs to Esperanto.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-l10n-finnish
Discussing Finnish localization issues, mainly translating Debian docs and programs to Finnish.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-l10n-french
Discussion forum for the translators of Debian-specific packages and documentation to the French language.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-l10n-galician
Discussing Galician localization issues, mainly translating Debian docs and programs to Galician.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-l10n-german
Discussing German localization issues, mainly translating Debian docs and programs to German.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-l10n-greek
Discussion on Greek localization issues, mainly translating Debian docs and programs to Greek.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-l10n-hungarian
Discussing Hungarian localization issues, mainly translating Debian docs and programs to Hungarian.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-l10n-indonesian
Discussing Indonesian localization issues, mainly translating Debian docs and website into Indonesian, improving Indonesian environment support in Debian.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-l10n-italian
Italian localization efforts within Debian.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-l10n-kannada
Debian Kannada (kn_IN) localization, documentation and web site translation, user support, user-developers coordination
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-l10n-korean
Discussion forum for the translators of Debian-specific packages and documentation to the Korean language.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-l10n-malayalam
Discussion forum for the translators of Debian-specific packages and documentation to the Malayalam language.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-l10n-persian
Discussing Persian/Farsi localization issues, mainly translating Debian docs and programs to Persian/Farsi.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-l10n-polish
Polish localization issues, mainly translating Debian web pages, documentation and programs to Polish.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-l10n-portuguese
Portuguese localization issues such as translating the documentation and programs.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-l10n-romanian
Discussing Romanian localization issues, mainly translating Debian docs and programs to Romanian.

This list is currently also used for support and general discussions among Romanian users.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-l10n-russian
Discussing Russian localization issues, mainly translating Debian docs and programs to Russian.

For support for Russian-speaking Debian users, see debian-russian.

https://lists.debian.org/debian-russian/
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-l10n-serbian
Discussing Serbian localization issues, mainly translating Debian docs and programs to Serbian.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-l10n-sicilian
Sicilian localization issues within Debian.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-l10n-slovak
Discussing Slovak localization issues, mainly translating Debian docs and programs to Slovak.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-l10n-spanish
Discussing Spanish localization issues, mainly translating Debian docs and programs to Spanish.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-l10n-swedish
Discussion forum for translators of Debian-specific packages and documentation for the Swedish language.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-l10n-turkish
Discussing Turkish localization issues, mainly translating Debian docs and website into Turkish, improving Turkish environment support in Debian.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-l10n-vietnamese
This is the Debian localization list for Vietnamese localization announcements and translation status checks, discussions between Vietnamese translators and questions from Vietnamese community users with language-related issues.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό

Ports to non-i386 Linux architectures and to non-Linux kernels

Debian GNU/Linux is ported to several other types of computers, and there are also efforts to create Debian systems on kernels other than Linux.

debian-68k
Discussions on the m68k port of Debian GNU/Linux.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-alpha
Discussion on the Alpha port of Debian GNU/Linux.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-amd64
Porting Debian to AMD x86-64 architecture.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-arm
Discussion on the ARM ports for Debian GNU/Linux.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-bsd
Porting Debian to BSD (all *BSD variants).
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-hppa
Discussions on the PA-RISC port of Debian GNU/Linux.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-hurd
Debian port of the GNU Hurd operating system.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-ia64
Discussions on the Intel IA-64 (aka Itanium, Merced) port of Debian GNU/Linux.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-interix
Discussion on the Interix port of Debian/GNU. For more information see: http://www.debian-interix.net/
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-mips
Discussions on the MIPS ports of Debian GNU/Linux.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-powerpc
Discussion on the PowerPC and POWER ports of Debian GNU/Linux.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-riscv
Discussions on the RISC-V port(s) of Debian.

For more information see: https://wiki.debian.org/RISC-V
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-s390
Discussions on the IBM S/390 and IBM z Systems ports of Debian GNU/Linux.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-sparc
Discussions on the SPARC ports of Debian GNU/Linux.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-superh
Discussions on the SuperH port of Debian GNU/Linux. https://wiki.debian.org/SH4
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-win32
Porting the Debian distribution to Win32 systems (Debian GNU/Win32).
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό

The Bug Tracking System

The Debian bug tracking system is open to the public, and it produces a lot of email. Some of this might be of interest to developers or even users, so it is distributed through these (high-volume) mailing lists.

debian-bugs-closed
Messages that close Debian bug reports.
Ελεγχόμενη: Ναι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-bugs-dist
All submitted bug reports as well as further information on them are distributed here.
Ελεγχόμενη: Ναι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-bugs-forwarded
Mails in which Debian maintainers forward bugs to their upstream authors.
Ελεγχόμενη: Ναι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-bugs-rc
All mail regarding release-critical bugs is copied to this mailing list.

See https://bugs.debian.org/release-critical/ for more information.
Ελεγχόμενη: Ναι     Συνδρομή: ανοικτό

Miscellaneous Debian lists

There are several mailing lists which discuss topics that are not directly related to developing or using Debian, and there are some that don't necessarily have a clear distinction between developers and users in the intended audience.

debian-backports-changes
Changes to the "debian-backports" distribution are announced here. This includes queued and dak mail.
Ελεγχόμενη: Ναι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-changes
Changes to the releases are announced here. This includes security upgrades as well as important bugfixes.
Ελεγχόμενη: Ναι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-changes-digest είναι μια αποδελτιωμένη εκδοχή μόνο για ανάγνωση.
debian-companies
Discussions about the needs of companies that contribute to, offer support for, or have other strategic interests in Debian.

List participation is restricted to representatives of companies that offer Debian-specific support or services and that are determined to contribute to Debian.

As an approximation of the above, subscription requests will be verified against the following criteria:

- the requested subscription address should be a company address (i.e. its domain name should correspond to a company website)

- the company should advertise on its website Debian-related support or services, mentioning the Debian name or logo, and linking back to the Debian website (please provide a link to that page in your subscription request)

- preferably, the person participating in the list should be able to speak as a company representative, at least for the topics of interest of the mailing list
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-consultants
Communication among Debian consultants. See at the bottom of the consultants page (https://www.debian.org/consultants/#policy) for how to add/update entries to this page.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-curiosa
Funny thing from and with the project, funny quotes, discussions irc communication and fortune cookies. Some kind of (de.)alt.netdigest for Debian-related stuff.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-derivatives
Derivatives front-desk: a mentoring list where developers of distributions based on Debian can send questions on how to contribute back to Debian.

Examples of appropriate / frequent inquiries are: who should I contact to form a joint packaging team? who is responsible in Debian for ...? which procedure should I follow to contribute that improvement back to Debian? etc.

For more information please check https://wiki.debian.org/DerivativesFrontDesk
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-devel-changes
Notices about uploaded packages for the unstable distribution, from developers, buildds and katie, the archive sentinel. (High-volume mailing list.)
Ελεγχόμενη: Ναι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-dug-by
Discussion list for the Debian community in Belarus without being tied to a particular group in order to link all groups and individuals in the country and facilitate the coordination of local events.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-dug-co
Discussion list for the Debian community in Colombia.

Esta es la lista de discusión general de la comunidad de usuarios y desarrolladores de Debian en Colombia
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-dug-ie
Discussion list for the Debian community in Ireland without being tied to a particular group in order to link all groups and individuals in the country and facilitate the coordination of local events.

See also https://wiki.debian.org/LocalGroups/DebianIreland
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-dug-in
Discussion list for the Debian community in India without being tied to a particular group in order to link all groups and individuals in the country and facilitate the coordination of local events.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-dug-kosovo
Discussing user queries, events and other local topics for Debian in Kosovo
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-dug-mx
Discussion list for the Debian community in Mexico without being tied to a particular group in order to link all groups and individuals in the country and facilitate the coordination of local events.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-dug-nordic
Discussion list for the Nordic Debian community.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-dug-nyc
Discussion list for the Debian community in New York City.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-dug-quebec
Discussion list for the Québécois community without being tied to a particular group in order to link all groups and individuals in the province and facilitate the coordination of local events. Support requests are OK but posting to debian-user and debian-user-french instead is encouraged unless your message is specific to Quebec. See: https://wiki.debian.org/fr/FrenchLists

Other resources and information on how to contribute to Debian in Quebec are available at https://wiki.debian.org/LocalGroups/DebianQuebec
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-dug-washington-dc
Discussion list for the Debian Community in Washington, DC, US and surrounding area.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-events-apac
Announcements, discussions and organizational stuff about events organized by Debian or a Debian presence at events in the Asia/Pacific region.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-events-eu
Discussions and organizational stuff about booths for Debian at european exhibitions.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-events-ha
Mailing list for announcements and events organization with Debian affiliation in Hispanic America.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-events-na
Discussions and organizational stuff about booths and presentations for Debian at North American exhibitions.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-events-nl
Announcements of small meetings and keysigning parties of Dutch Debian Developers and other discussions of interest mainly for Debian people in the Netherlands. Posts in both Dutch and English are common.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-experimental-changes
Notices about uploaded packages for the experimental distribution, from developers, buildds and dak, the Debian Archive Kit
Ελεγχόμενη: Ναι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-jobs
Job postings can be published on this list in order to make them public to members of the Debian community. While the jobs do not necessarily have to involve the use of Debian, it is encouraged that they do. Jobs can be about the development of proprietary system, but jobs involving free software (either development or system administration) are preferred. Please include information such as location and remuneration if appropriate. The list is moderated; it is also an open list - job postings which have to be kept private should be sent to leader@debian.org who will distribute them.
Ελεγχόμενη: Ναι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-legal
Discussions about legality issues such as copyrights, patents etc.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-lists-test
Debug list for lists.debian.org
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-lts-changes
All new package uploads to the LTS ("Long-Term Support") suite are announced here. You should subscribe to this list if you want immediate notification of every package upload to LTS.

If you only wish to receive announcements of new package releases on LTS, you may wish to subscribe to the debian-lts-announce mailinglist instead.
Ελεγχόμενη: Ναι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-mirrors-announce
Important changes to the FTP archive are announced here. These are mainly useful to maintainers of Debian mirrors.
Αυτή η λίστα λαμβάνει μηνύματα που είναι υπογεγραμένα μόνο από Debian Προγραμματιστή.     Συνδρομή: ανοικτό
debian-mirrors
Discussions relating to the Debian mirror network, and the maintenance of mirrors.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-newmaint
Discussion about the Debian New Member process, application manager reports etc.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-outreach
Discussion of Debian's participation in internship-like programs, such as Outreachy, Google Summer of Code, ...

Program administrators and members of the Outreach Team will send announcements regarding Debian's participation to this mailing-list. Debian interns will send periodic reports of their work to this mailing-list.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-project
Discussion about non-technical topics related to the Debian Project.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-publicity
Coordination of all the work related to the external communication of Debian: drafting new announcements, collecting important information that Debian should relay to its community, improving the infrastructure offered to people who want to create Debian booth, etc.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-rtc
Debian operates a number of RTC services (https://rtc.debian.org) for Debian Developers and the wider Debian community. This list is provided for discussion of the services, discussing documentation (https://wiki.debian.org/UnifiedCommunications/DebianDevelopers) for the services, operational issues, discussion of possible enhancements and questions from users.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-services-admin
Point of contact for issues with services, such as web services, mail gateways or command line tools, deployed on Debian infrastructure.

It is intended as a reasonably low-traffic list where everyone who's working on any such services hangs out.

The list can also provide help to people who would like to deploy their services on Debian machines.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-snapshot
This list covers discussion and maintenance of the snapshot.debian.org archive as well as the development of enhancements of this service.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-sprints
Discussion and coordination for Debian Sprints. Sprints allow sets of developers to physically meet up to make Debian better.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-testing-changes
Changes to the "testing" distribution are announced here. This includes various bugfixes.
Ελεγχόμενη: Ναι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-vote
Proposals, discussions and announcements related to Official Debian Votes.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
debian-women
Debian users and developers who wish to involve more women in the Debian project. For discussion and sharing of ideas as well as project collaboration.
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
whitelist
This is a special pseudo-mailing list to which people can subscribe to prove they are not spammers.

This allows one to avoid the restrictions imposed on non-subscriber posts to other mailing lists, in particular the mailing lists that allow posts only from subscribers.
Ελεγχόμενη: Ναι     Συνδρομή: ανοικτό

Lists hosted for other projects

Our list server provides mailing list facilities for other free projects as well.

cdwrite
cdwrite mailing list
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
nbd
nbd mailing list
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό
sart
Discussions and announcements about SART, a free raytracer that uses Guile extension language and is distributed under GPL.

The SART website is at http://petra.zesoi.fer.hr/~silovic/sart/
Ελεγχόμενη: Όχι     Συνδρομή: ανοικτό

Η Ηλεκτρονική σας Διεύθυνση:

Παρακαλούμε σεβαστείτε την Πολιτική διαφημίσεων συνδρομητικών καταλόγων του Debian.