Ytterligare Linuxdistributörer deltar i det växande LSB-projektet

26 augusti 1998

LCS-grundare går med i LSB-projektet

Vi är glada att kunna tillkännage att grundarna av Linux Compatibility Standards-projektet (LCS), ett samarbete mellan Debian och Red Hat, kommer att arbeta på Linuxstandarder som en del av LSB-arbetet. Nu när LSB-projektet kombinerar den ursprungliga målsättningen från LSB med målen hos LCS ser inte LCS-grundarna någon nytta i ett separat standardiseringsarbete.

LSB väljer ny ordförande och bildar tre tekniska underprojekt

Efter att Bruce Perens lämnade projektet 10 augusti var det nödvändigt att hitta en ny ordförande för LSB-organisationen. Flera återförsäljare kände att en sådan ordförande skulle vara opartisk, och därför inte från någon Linuxåterförsäljare. Den nya ordföranden av LSBs styrkommitté är Daniel Quinlan (ledare för Filesystem Hierarchy Standard http://www.pathname.com/fhs/).

Ursprungligen var målsättningen för LSB-projektet att skapa en Linuxreferensplattform som skulle definiera en standard-Linux. Ett program som framgångsrikt kunde köra på referensplattformen kunde förväntas köra på alla Linuxsystem som följer standarden. En standard skriven av LSB och en testsvit var sekundära mål.

Efter att diskussionen om hur referensplattformen skulle utvecklas fortsatte blev det tydligt att utan aktivt arbete på en skriven standard och en testsvit skulle inte LSB-projektet kunna nå sina mål. Därför har LSB-projektet nu omorganiserat sig i tre tekniska underkommittéer av samma vikt, var och en med en framträdande teknisk ledare.

LSB skriven standard
Teknisk ledare: Stuart Anderson (Metro Link, Inc.)
LSB testsvit
Teknisk ledare: Dale Scheetz (Debian)
LSB exempelimplementation
Teknisk ledare: Ralf Flaxa (Caldera)

Dessa tre grupper kommer att samarbeta för att skapa en basstandard för Linuxoperativsystemet enligt följande:

Om ovanstående inte är sant är det något som måste rättas. Om felet inte kan lösas av de tekniska grupperna kommer styrkommittén agera skiljedomare.

Slutligen kommer exempelimplementationen helt bestå av fri programvara och testsviten kommer vara fri så fri LSB kan göra den utan att göra testsviten meningslös.

Ny LSB-webbplats

Det finns nu en webbplats för LSB-projektet: http://www.linuxbase.org/.

Om Linux Standard Base

Linux Standard Base (LSB) utvecklar en uppsättning standarder som kommer öka kompatibiliteten mellan Linuxdistributioner och göra det möjligt för programvara att köra på alla Linuxsystem som följer standarden. LSB kommer även hjälpa till att samordna arbeta att rekrytera programvaruåterförsäljare att anpassa och skriva produkter för Linux.

Vi har även skapat flera öppna sändlistor (för ytterligare information, se LSBs webbplats). Den stora allmänheten uppmanas också att prenumerera, men ombeds att bara lyssna med.

Listan över individer och organisationer som deltar i LSB-arbetet, eller som stöder LSB, inbegriper:

(För den växande listan över deltagare, se www.linuxbase.org.)

Kontaktinformation

För ytterligare information, sänd e-post till press@linuxbase.org eller besök Linux Standard Bases webbplats på http://www.linuxbase.org/.