Debianprojektet antar stadgar

12 december 1998

Debianprojektet antog stadgar som kan ses på https://www.debian.org/devel/constitution. Bland stadgarnas höjdpunkten finns skapandet av den tekniska kommittén, projektledarpositionen, projektsekreterarpositionen, delegaterna och en omröstningsprocedur. Stadgarna föreslogs i september 1998, och efter en diskussionsperiod ägde omröstningen rum december 1998. Den antogs gott som enstämmigt med 86 giltiga röster.

Diskussionen om stadgarna började i början av 1998 och skedde på Debians sändlistor. De flesta diskussioner finns i arkiven för sändlista debian-devel på https://lists.debian.org/. Detaljer om omröstningen finns på https://www.debian.org/vote/1999/vote_0000.

Stadgarna beskriver organisationsstrukturen för formellt beslutstagande inom Debianprojektet. När Debian fortsätter växa kommer detta att bli ett värdefullt dokument som försäkrar att Debian fortsätter att utvecklas och växa med insats och bidrag från sina medlemmar.