Associated Press skriver om Debian

27 juli 1999

På LinuxTag i Kaiserslautern kontaktades vi av Associated Press (ap), vilka önskade några korta pressmeddelanden angående Debian. Förra veckan kontaktade en korrespondent från ap Debianutvecklaren Martin Shulze och sammanställde två pressmeddelanden.

Eftersom de är skrivna på tyska ger vi en kort sammanfattning på svenska.

Stichwort: Debian

http://www.berlinonline.de/wissen/computer/software/.html/199907/soft20102.html

Artikeln introducerar Debian och förklarar delar av dess ideologi. Läsaren får reda på att över 500 frivilliga arbetar på Debian och har sammanställt över 3100 binärpaket, var namnet kommer från, och hur projektet arbetar ickekommersiellt. Dessutom förklaras det sociala kontraktet, i samband med referenser till FSF. Det nämns att kvalitet är ett av Debians viktigaste målsättningar, och sedan avslutas artikeln med ett omnämnande av Hurd.

Auf steinigen Pfaden zum pflegeleichten Pinguin

http://de.yahoo.com/schlagzeilen/19990720/hightech/0932429376-0000001998.html
Tyvärr gäller inte länken ovan längre. Om du känner till en webbplats som fortfarande har artikeln, vänligen kontakta webmaster@debian.org

Här talar Associated Press om hur man installerar Debian GNU/Linux, och vad slutresultatet blir i jämförelse med andra distributörer. Den fina pakethanteringen med dpkg omnämns också. Artikeln är mer detaljerad, och omgärdas av referenser till Stormlinux, Corel och CHIP.

En relaterad artikel om ”Wizard of Open Source”, en kongress i Berlin:

Freie Software als Gegenmodell zur Marktmacht der Konzerne

http://de.yahoo.com/schlagzeilen/19990720/hightech/0932429296-0000001996.html

Denna rapport ger en kort översikt över konferensen i Berlin (1999-07-18), och innehåller en intervju med Richard Stallman samt förklarar ideologin bakom öppen källkod/fri programvara.