Sammanfattning av 0th Debian Conference

11 juli 2000

Zeroth Debian Conference, som organiserades av Bordeaux Linuxanvändargrupp (ABUL på franska), ägde rum föregående vecka mellan 5-9 juli 2000 i Bordeaux, Frankrike, parallellt med Libre Software Meeting.

Under konferensen presenterades flera ämnen, bland andra:

Två presentationer av Debians interna organisation (presenterad av Nils Lohner) och nyutvecklarprocessen (presenterad av Dale Scheetz) presenterades tillsammans i en session. Flera diskussioner uppmuntrades under denna session för att få återkoppling både från Debianutvecklare och -användare för att se hur de ser på dessa frågor, och hur problemen som uppkommer inom dessa områden kan avhjälpas.

Dale poängterade att om Debian fortsätter växa i samma hastighet som under de senaste fem åren kan det finnas 1600 utvecklare som underhåller 40000 paket under år 2005. Detta gör det tydligt att Debian måste presentera en tydlig organisationsstruktur för utvecklare, kommande utvecklare och användare för att göra det möjligt för folk att lära känna Debian snabbare och låta dem hjälpa om de så önskar.

Nils föreslog att lägga upp en projektsida som presenterar sysslor som behöver utföras, för både utvecklare och icke-utvecklare. Flera personer på konferensen visade intresse för idén och diskussionen kommer äga rum på sändlistan debian-qa. Meningen är att hålla ordning på pågående projekt inom Debian vad gäller deras existens och aktuell status, såväl som att lista sysslor som kan tas över av folk.

För att göra det möjligt för folk att lättare förstå Debians organisation föreslog även Nils att folk i Debian skulle förklara (ett eller två stycken räcker) vad de gör, så att denna information kan samlas och läggas upp på webbplatsen. Detta skulle göra det möjligt för folk som har undringar eller förslag att direkt hitta rätt person i Debian att tala med.

Han poängterade även att Debians långsiktiga mål måste formuleras både som ett projekt och som en distribution för att se till att Debian fortsätter att vara en bra distribution, och fortsätter sin ledande roll bland fri programvara.

Ytterligaren ett ämne som diskuterades var behovet för att få folk in i Debian för andra uppdrag än att underhålla paket, såsom att skriva dokumentation och utföra administrativa sysslor. En av frågorna som förblev obesvarade var hur man lockar folk att göra det. En möjlig lösning på detta problem kan vara att lägga till dessa sysslor på den föreslagna projektsidan. Det nämndes att namnet "Debianutvecklare" och det faktum att Debian verkar vara en "visa mig koden"-organisation skrämmer bort dessa potentiella hjälppersoner.

Ett förslag lades fram att paketera saker som dokumentation och webbplatskällkoden för att göra det möjligt för fler personer att sända in patchar mot det. Detta skulle minska mängden arbete som läggs på de webbansvarigas och de som är ansvariga för de olika delarnas axlar.

Ytterligare en föreslagen lösning var att hitta sponsorer som kan betala folk för att jobba med Debianrelaterade sysslor. Detta kan hjälpa projektet, men först måste de arbetsområden som utförs klart identifieras. Projektsidan kan återigen hjälpa till med detta.

I slutet av denna session var alla eniga om de många resursproblem som kommer av att information inte sänds runt och/eller att denna information inte finns lätt tillgänglig för folk både i och utanför projektet. Debian måste öka nivån på sin interna organisation för att göra det möjligt för icke-utvecklare att enklare kommentera och bidra, och för att göra det möjligt för nya utvecklare att snabbare förstå den nuvarande organisationen.

Summa summarum så var alla möten väldigt intressanta för alla som deltog i konferensen. Flera av utvecklarna hade chansen att för första gången mötas ansikte mot ansikte och utväxla idéer angående många aspekter av projektet.

Denna konferens kommer troligtvis att hållas igen nästa år. Bordeaux kommer återigen att vara platsen eftersom det fanns en utmärkt infrastruktur (inkvartering, måltider, konferensrum, nätåtkomst, osv.) och att detta års konferens var en succé trots att det organiserades på tre månader. Med mer tid att organisera nästa års konferens bör fler utvecklare ha möjlighet att delta, och ett mer omfattande program av presentationer och rundabordssamtal bör vara möjligt.

Debian önskar tacka Thierre Laronde <thierry.laronde@polynum.com> för organisationen av evenemanget. Bra arbetat!

Denna artikel sändes in av Marcelo Magallon <mmagallo@debian.org>.