Den nya nyutvecklarprocessen i Debian passerar 100

10 november 2000

Under förra veckan passerade antalet nya utvecklar som kommit in i Debian genom ny-utvecklarprocessen 100. Fler än 100 sökande hanteras just nu av handläggarna, och mindre än 100 potentiella sökande väntar i kön för nästa tillgängliga handläggare. Detta utgör en betydande milsten för den nya proceduren, och indikerar att maskineriet går för fullt och att dörren till Debian är åter helt öppen.

Från början av formgivningsprocessen i början av februari, ser vi att de resultat vi ser idag inte kunde ha uppnåtts utan det starka och stadiga stödet från de Debianutvecklare som varit vänliga nog att ställa upp med sin tid, och som väglett de sökande genom processen att bli en ny Debianmedlem. Vi måste även tacka flera av de nyligen installerade medlemmarna som delat med sig av sin tid för att hjälpa med att reducera väntelistan för potentiella sökande. Utan denna frivilliginsats skulle processen inte nu kunna åtnjuta sådan framgång.

Jag vill ta denna möjlighet till att tacka alla som har bidragit eller bidrar till ny-utvecklarprocessens framgång. Utan denna stora frivilliginsats från flera utvecklare skulle inget av detta vara möjligt. Även med all denna hjälp kunde vi inte ha nått våra mål utan den tålmodighet och det engagemang som visats från de som väntar på att bli medlemmar i Debian. Utan deras samarbete och tålmodighet skulle alla frivilliga insatser varit bortslösade.

Tack till alla som hjälpt till för att få denna process att fungera. Din hjälp och ditt stöd har uppskattats.

Denna artikel sändes in av Dale Scheetz <dwarf@polaris.net>.