Debian GNU/Linux 2.2r2 släppt

5 december 2000

En ny uppdatering till Debian GNU/Linux 2.2-utgåvan (även känd som "potato") har släppts. Den nya utgåvan, version 2.2r2, innehåller såväl säkerhetsrättelser som korrigeringar av viktiga fel i den stabila utgåvan.

Du kan uppgradera till denna version över nätet genom att peka "apt"-paketverktyget (se sources.list(5)-manualsidan) mot en av Debians många ftp-speglar. En lista är tillgänglig på:

https://www.debian.org/distrib/ftplist

En komplett lista över paket som ändrats i denna utgåva finns på:

http://http.us.debian.org/debian/dists/Debian2.2r2/ChangeLog http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/Debian2.2r2/non-US/ChangeLog

Filer som inkluderas i uppdateringen, såväl som hela den stabila och instabila utgåvan finns på platserna som anges nedan. Uppdateringar som har accepteras i den stabila utgåvan läggs in i "stable"-trädet.

Adressen

Den nuvarande stabila utgåvan:

http://ftp.debian.org/debian/dists/stable/ ftp://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/stable/

Föreslagna uppdateringar till den stabila utgåvan:

http://ftp.debian.org/debian/dists/proposed-updates/ ftp://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/proposed-updates/

Information om den stabila utgåvan (versionsfakta, errata, osv.):

https://www.debian.org/releases/stable/

Säkerhetsbulletiner och -information:

http://security.debian.org/

Om Debian

Debianprojektet är en organisation med många användare som frivilligt spenderar tid och resurser. Dess uppgifter innefattar underhåll och uppdatering av Debian GNU/Linux, som är en fri distribution av operativsystemet GNU/Linux, och utveckling av operativsystemet GNU/Hurd.

Kontaktinformation

För ytterligare information, sänd e-post till Debians PR-grupp <press@debian.org> eller besök Debians webbplats på https://www.debian.org/.
Anthony Towns <ajt@debian.org> är ansvarig för utgåvorna för Debianprojektet.