Sjätte årliga Debiankonferensen

5 juli 2005

Den sjätte årliga Debiankonferensen kommer hållas på avdelningen för datateknik vid Helsingfors tekniska högskola i Esbo, Finland mellan den 9 och 17 juli 2005. Debian och utvecklare inom fri programvara från hela världen möts för en veckas intensiv utveckling, seminarier och föredrag. Den är till naturen högst teknisk.

Målgruppen är Debianutvecklare, intresserade samt sofistikerade Debiananvändare. Under konferensen kommer ett antal av de deltagande utvecklarna hålla föredrag om specifika ämnen om eller på annat sätt relaterade till Debian. Programmet kommer publiceras under konferensen och är ännu inte fastslagen. Det kommer även anordnas flera seminarier, kodningsfester, demonstrationer och diskussioner.

Mer om DebConf

Debiandag

Debians utvecklarkonferens inleds med en Debiandag, en endagskonferens riktad mot allmänheten. Denna delkonferens kommer hållas på avdelningen för datateknik vid Helsingfors tekniska högskola i Esbo, Finland. Programmet är som följer:

Program för Debiandagen – Lördag 9 juli 2005
09:00 Välkomnande med Martin-Éric Racine, Andreas Schuldei, Branden Robinson
09:30 Jaldhar H. Vyas Vad är Debian?
10:15 Gunnar Wolf Vad är fri programvara?
11:00 Aigars Mahinovs Skräddarsydda Debiandistributioner
11:45 Juan Jose Amor En resa genom Debian
12:00 Lunch
12:30 Andreas Barth Debians utgivningsprocess
14:00 Dario Rapisardi and Pedro Pérez Debian i Extremadura
15:00 Alexander Schmehl Hjälpa Debian för slutanvändaren
15:45 Martin-Éric Racine Utveckla programvara för Debian
16:30 Bdale Garbee Hur HP drar fördel av Debian
17:30 Frågesession Debians projektmål

Mer om Debiandagen

Tack

Årets Debiankonferens organiseras i samarbete med Linux-Aktivaattori och Helsingfors tekniska högskola, med finansiellt stöd från HP, Intel, Nokia, Linux Magazine, IBM, SLX-Debian-Labs, Movial, NetApp, Hostway, Linspire, VA Linux Systems Japan, O'Reilly, Progeny, Canonical, Xandros, Damicon, Univention, Linux Information Systems AG, MySQL, credativ och Ropecon.

För vidare information, kontakta

Martin-Éric Racine
debconf5-press@linux-aktivaattori.fi
+358-40-726 2737