Säkerhetsstödet för Debian 3.1 avslutas

29 februari 2008

Säkerhetsstödet för Debian GNU/Linux 3.1 avslutas den 31 mars

Ett år efter publiceringen av Debian GNU/Linux 4.0, även känd som Etch och nästan tre år efter publiceringen av Debian GNU/Linux 3.1, även känd som Sarge kommer säkerhetsstödet för den tidigare utgåvan (3.1/Sarge) att avslutas kommande månad. Debianprojektet är stolta över att kunna stöda sin gamla distribution under en såpass lång tidsperiod och till och med ett år efter att nästa version publicerats.

Debianprojektet släppte Debian GNU/Linux, även känt som Etch den 8 april 2007. Användare och återförsäljare har fått en tidsram på ett år att uppgradera sina gamla installationer till den nuvarande stabila utgåvan. Därför kommer stödet för säkerhetsuppdateringar för den gamla 3.1-utgåvan att avslutas under mars 2008, som tidigare meddelat.

Tidigare publicerade säkerhetuppdateringar för den gamla utgåvan kommer även i fortsättningen vara tillgängliga från security.debian.org.

Säkerhetsuppdateringar

Debians säkerhetsgrupp tillhandahåller säkerhetsuppdateringar för den aktuella utgåvan via <http://security.debian.org/>. Säkerhetsuppdateringar för den gamla utgåvan tillhandahålls dessutom tills det som inträffar först av att ett år passerat efter att den nya utgåvan givits ut, eller att den nya utgåvan ersätts av en ny.

Om Debian

Debian är ett fritt operativsystem som utvecklas av mer än tusen utvecklare från hela världen som samarbetar via Internet. Debians hängivenhet till fri programvara, dess ideella natur och dess öppna utvecklingsmodell gör den unik bland GNU/Linux-distributioner.

Debianprojektets huvudstyrkor är dess bas av frivilliga, dess hängivenhet till Debians sociala kontrakt och dess förpliktelse att tillhandahålla det bästa möjliga operativsystemet. Debian 3.1 är ytterligare ett viktigt steg i denna riktning.

Kontaktinformation

För ytterligare information, besök Debians webbsidor på https://www.debian.org/ eller sänd e-post till <press@debian.org> (på engelska).