Ny tjänst för ögonblicksbilder av arkivet finns tillgänglig

12 april 2010

Debianprojektet tillkännager stolt en ny tjänst, tillgänglig på http://snapshot.debian.org/, en tidsmaskin som möjliggör tillgång till gamla paket baserat på datum och versionsnummer.

Möjligheten att installera paket och undersöka källkod från ett givet datum kan vara mycket hjälpsamt för utvecklare och användare. Det ger en värdefull resurs för att söka upp när regressioner introduceras, eller för att ge en specifik miljö som en applikation kan kräva för att köra. Ögonblicksbildsarkivet är tillgängligt precis som vilket normalt apt-förråd som helst, vilket tillåter det att användas av alla som vill.

Ögonblicksbildstjänsten tillåter även administratörer att installera en förutsägbar, testad uppsättning paket genom att använda en uppsättning av arkivet vid ett givet datum. Denna feature tillåter administratörer att testa en uppgraderingsväg i en förberedd miljö och sedan upprepa proceduren i deras produktionsmiljö med en garanti att de utför exakt den testade uppgraderingen. Eftersom ögonblicksbilderna täcker hela arkivet samt alla suiter kan detta appliceras på miljöer som vill spåra uttestningsutgåvan på ett kontrollerat sätt, så väl som de med mer sträng versionskontroll som vill granska alla stabila uppdateringar innan man rullar ut dem.

Arkivet innehåller för närvarande nästan alla [1] paket från main och säkerhetsarkiven sedan Mars 2005, så väl som andra utvalda arkiv så som debian-volatile, debian-ports och backports.org. Denna nya tjänst innehåller för närvarande 6.5 terabyte data och kommer växa konstant.

Hosting av ögonblicksbildstjänsten tillhandahålls av Electrical and Computer Engineering department of the University of British Columbia och Wellcome Trust Sanger Institute. Ytterligare behövs hårdvara tillhandahölls av Nordic Gaming. Initial data tillhandahöll av Debian ftp-master-gruppen samt Fumitoshi Ukai.

Om Debian

Debian GNU/Linux är ett fritt operativsystem, som utvecklas av mer än tusen frivilliga från hela världen som samarbetar via Internet. Debians hängivelse åt Fri Mjukvara, dess icke-vinstdrivande natur, och dess öppna utvecklingsmodell gör det unikt bland GNU/Linux-distributioner.

Debians nyckelstyrkor är dess frivilligbasis, dess dedikation till Debians Sociala Kontrakt, och dess hängivelse till att tillhandahålla det bästa operativsystemet som är möjligt.

Kontaktinformation: För mer information, vänligen besök Debians webbplats på https://www.debian.org/ eller skicka e-post (på engelska) till <press@debian.org>.

[1] Några paket har tagits bort på grund av licensproblem sedan de skeppades för första gången.