Нов сет замества архива volatile

15 Февруари 2011

С издаването на Дебиан 6.0 (squeeze) се прекратява поддръжката на архива volatile. Вместо него на официалните огледални сървъри се въвежда сета squeeze-updates. Управлението му се прехвърля на екипа за работа с изданията на Дебиан, който отговаря и за обновяването на стабилното и старото стабилно издание.

Също като squeeze, сетът squeeze-updates се разпространява от всички официални огледални сървъри. Използването му може да стане с добавяне на текст, подобен на следния във файла /etc/apt/sources.list:

deb http://ftp.debian.org/debian squeeze-updates main

Информация за обновявания по сигурността в стабилното издание, издавани през squeze-updates ще се публикува в списъка debian-stable-announce@lists.debian.org. Абонирането става през страницата на списъка.

Сетът приема обновявания, които отговарят на едно от следните условия:

Такива пакети ще бъдат включвани и в обновяванията на стабилните издания. Пакети, които не удовлетворяват горните условия могат да се включват в обновяванията на стабилните издания ако спазват изискванията на екипа за поддръжка.

За Дебиан

Проектът Дебиан е основан през 1993 от Иан Мърдок като напълно свободен обществен проект. От тогава проектът нарасна и днес е един от най-големите и най-влиятелни проекти за разработване на софтуер с отворен код. Хиляди доброволци от цял свят работят заедно чрез Интернет за създаване и поддържане на софтуер за Дебиан. Преведена на 70 езика и поддържаща огромен диапазон от компютърни архитектури, Дебиан нарича себе си универсалната операционна система.

Информация за връзка

За допълнителна информация се обърнете към уеб страниците на Дебиан на адрес https://www.debian.org/ или пишете до <press@debian.org>.