Debianprojektet väljer LeaseWeb för att tillhandahålla ett globalt ögonblicksavbildningsarkiv

14 oktober 2014

Debianprojektet, som tillhandahåller ett av de tidigaste operativsystemsdistributionerna i Linux historia, har valt LeaseWeb Netherlands, som är en del av det globala hostingvarumärket LeaseWeb, för att driftsätta och vara värd för deras globalt tillgängliga ögonblicksavbildningsarkiv för Debianoperativsystemet med 80 Terabytes (TB) kapacitet och gott om utrymme för att växa.

Debians ögonblicksavbildningsarkiv, tillgängligt på http://snapshot.debian.org, tillåter tillgång till gamla mjukvarupaket som har accepterats in i Debian sedan operativsystemets första utgåva för mer än tjugo år sedan. Ögonblicksavbildningsarkivet tillhandahåller utvecklare med åtkomst till en enorm mängd historisk information om Debianpaket, vilket möjliggör mjukvaruutveckling inklusive avlusning och patchning.

Debians ögonblicksavbildningsarkiv växer för varje år, och expanderar för närvarande med en hastighet av 5 TB per år. Som ett resultat av detta behövde Debian en hostingpartner som kunde uppfylla dess världsomspännande behov inom infrastruktur.

Som en del av ett treårsåtagande, tillhandahåller LeaseWeb Netherlands en privat rack med lagringsservrar till Debianprojektet, i ett av dess datacenter i Amsterdamregionen. Lösningen tillhandahåller en förbättrad användarerfarenhet för Debian tack vare den utökade bandbreddskapaciteten, så väl som en direktkoppling till en av världens största IP-nätverk med mer än 4.0 Tbps tillgänglig bandbredd.

Global tillgänglighet

Ögonblicksavbildningsarkivet är extremt viktigt för Debian, sade Luca Filipozzi, kärnmedlem i Debians systemadministrationsgrupp. Det finns tusentals mjukvarupaket på ögonblicksavbildningsplatformen. Den innehåller tjugo års historik fångad på en enda plats. Om utvecklare inte har ett lokalt förråd tillgängligt kan de lätt hitta en gammal version från flera år tillbaks, vilket gör arkivet till en värdefull tillgång för dem. Men att ha alltihop tillgängligt på en global bas är en stor förfrågan för de flesta hostingleverantörer. LeaseWeb Netherland's högpresterande infrastruktur och globala räckvidd säkerställer att vårat ögonblicksavbildningsarkiv är tillgängligt för utvecklare över hela världen.

För närvarande har denna lagringsplatform en tillväxthastighet på ungefär 5 TB per år, men man kan inte pålitligt förutsäga vilka paket som kommer att uppdateras under de kommande åren, lade Filipozzi till. I framtiden kommer vi kanske att behöva ytterligare lagringsutrymme, men LeaseWeb Netherlands har tillhandahållit oss med en högst skalbar lagringslösning och goda alternativ för att snabbt kunna lägga till stora mängder ytterligare lagring om så skulle behövas.

Donation till öppenkällkodsprojektet

Eftersom Debianprojektet är ett registrerat icke vinstdrivande öppenkällkodsinitiativ (under SPI) med tusentals frivilliga över hela världen, tillhandahåller LeaseWeb Netherlands sin lagring och sina hostingtjänster gratis som en donation till öppenkällkodsprojektet.

Tillhandahållaren av webbhotell är bekant med öppenkällkodsoperativsystem, eftersom en stor del av dess kunder kör en Debiandistribution av Linuxoperativsystemet. Runt en fjärdedel av LeaseWebs holländska kundunderlag kör ett Debianoperativsystem, vanligen för webbservrar och e-postservrar. De återstående 3 fjärdedelarna av dess kunder siktar på CentOS, Ubuntu (som är baserad på Debian), FreeBSD, eller Windows.

Donationer spelar en avgörande roll när det gäller att stödja fria och öppenkällkodsprojekt, sade Marc Burkels, ManagerBare Metal Servers, LeaseWeb. LeaseWebutvecklare är en del av Debiangemenskapen, där de delar sin kunskap och bidrar tillbaka kod. Vi vill hedra och stödja de tjugo år av insatser som har lagts i detta solida operativsystem.

Om Debian

Debianprojektet grundades 1993 av Ian Murdock med målsättningen att vara ett i sanning fritt gemenskapsprojekt. Sedan dess har projektet vuxit till att vara ett av världens största och mest inflytelserika öppenkällkodsprojekten. Tusentals frivilliga från hela världen jobbar tillsammans för att skapa och underhålla Debianmjukvara. Tillgängligt i 70 språk, och med stöd för en stor mängd datortyper, kallar sig Debian det universella operativsystemet.

Om LeaseWeb

LeaseWeb är en av värdens största hostingvarumärken, som erbjuder on-demand Infrastruktur-som-en-tjänst-lösningar (Infrastructure-as-a-Service, IaaS) till mer än 17500 kunder över hela världen, från små till stora företag. Dess portfolio av tjänster inkluderar bare-metal-servrar, publika, privata, och hybridmoln och CDN.