DebConf19 avslutas i Curitiba och datum för DebConf20 tillkännages

27 juli 2019

Idag, lördagen 27 juli 2019, avslutades den årliga Debiankonferensen för för utvecklare och bidragslämnare. Med mer än 300 deltagare från 50 olika länder, med 145 evenemang inklusive föredrag, diskussionssessioner, Birds of a Feather-möten (BoF), workshops och aktiviteter, hyllas DebConf19 som en succé.

Konferensen föregicks av det årliga DebCamp som hölls 14 juli till 19 juli med fokus på individuellt arbete och grupparbeten för personligt samarbete på utveckling av Debian men är även värd för en 3-dagars workshop för paketering där ni bidragslämnare påbörjar sitt arbete med Debianpaketering.

Open Day hölls 20 juli, med mer än 250 besökare som beskådade presentationer och workshops med bred målgrupp, en jobbmässa med bås från flera av sponsorerna av DebConf19 samt en Debianinstallationsfest.

Den faktiska konferensen startade söndagen 21 juli 2019. Tillsammas med plenarsessioner som den traditionella Bits from the DPL, blixtföredrag och livedemos samt tillkännagivandet av nästa års DebConf (DebConf20 i Haifa, Israel), har det varit flera sessioner relaterade till den senaste utgåvan av Debian 10 Buster och några av dess nya funktioner, nyhetsuppdateringar om flera projekt och interna rupper inom Debian, diskussionssessioner (BoF's) för språkgrupper, anpassningar, infrastruktur och gemenskapsgrupper, och många andra intressanta evenemang om Debian och fri mjukvara.

Schemat har uppdaterats varje dag, inklusive ad-hoc-aktiviteter, introducerade av deltagare under hela konferensen.

För dem som inte kunde besöka konferensen spelades de flesta föredrag och sessioner in och liveströmmades, och videos görs tillgängliga på arkivwebbsidan för Debianmöten. Nästan alla underlättade även fjärrdeltagande via IRC eller kollaborativa textdokument.

DebConf19-webbsidan kommer att vara aktiv för arkiveringsändamål, och kommer att fortsätta erbjuda länkar till presentationer och videos av föredrag och evenemang.

Nästa år kommer DebConf20 att hållas i Haifa, Israel, från 23 augusti till 29 augusti 2020. Enligt traditionen kommer de lokala organisatörerna att före DebConf sätta upp DebCamp (16 augusti till 22 augusti), med särskilt fokus på individuellt- och teamarbete för att förbättra distributionen.

DebConf strävar efter en säker och välkomnande miljö för alla deltagare. Under konferensen finns flera team (receptions-, välkomstteamet, och Antimobbingsteamet) tillgängliga för att hjälpa så att deltagare både på plats och fjärrdeltagare får den bästa erfarenheten av konferensen, och finner lösningar på alla problem som kan uppkomma. Se webbsidan om förhållningsregler på DebConf19-webbplatsen för ytterligare detaljer rörande detta.

Debian tackar för åtagandet från flera sponsorer för deras stöd för DebConf19, speciellt från Platinasponsorer: Infomaniak, Google och Lenovo.

Om Debian

Debianprojektet grundades 1993 av Ian Murdock med målsättningen att vara ett i sanning fritt gemenskapsprojekt. Sedan dess har projektet vuxit till att vara ett av världens största och mest inflytelserika öppenkällkodsprojekt. Tusentals frivilliga från hela världen jobbar tillsammans för att skapa och underhålla Debianmjukvara. Tillgängligt i 70 språk, och med stöd för en stor mängd datortyper, kallar sig Debian det universella operativsystemet.

Om DebConf

DebConf är Debianprojektets utvecklarkonferens. Utöver ett fullt schema med tekniska, sociala och policyföreläsningar, ger DebConf en möjlighet för utvecklare, bidragslämnare och andra intresserade att mötas personligen och jobba närmare tillsammans. Det har ägt rum årligen sedan 2000 på så vitt skiljda platser som Skottland, Argentina, Bosnien och Hercegovina. Mer information om DebConf finns tillgänglig på https://debconf.org.

Om Infomaniak

Infomaniak är Schweiz största webbhostingföretag, som även erbjuder backup- och lagringstjänster, lösningar för evenemangsorganisatörer, liveströmmande och video-on-demand-tjänster. Det äger helt sina datacenter och alla kritiska element för funktionen av de tjänster och produkter som företaget erbjuder (både mjukvara och hårdvara).

Om Google

Google är ett av världens största teknologiföretag, som tillhandahåller ett brett spektrum av Internet-relaterade tjänster och produkter så som onlinereklamteknologi, sökning, molntjänster, mjukvara och hårdvara.

Google har supportat Debian genom att sponsra DebConf i mer än tio år, och är även en Debianpartner som sponsrar delar av Salsa's continuous integration-infrastruktur med Google Cloud Plattformen.

Om Lenovo

Som en globla teknologiledare som tillverkar en bred portfolio av anslutna enheter, inklusive mobiltelefoner, tablets, PCs och arbetsstationer så väl som AR/VR-enheter, smarta hem/kontor och datacenterlösningar, förstår Lenovo hur kritiska öppna system och plattformar är för en ansluten värld.

Kontaktinformation

För mer information, besök vänligen DebConf19 webbplats på https://debconf19.debconf.org/ eller skicka e-post (på engelska) till <press@debian.org>.