Debian Weekly News - 25 januari 1999

Välkommen till den fjärde utgåvan av Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare, som du kan se numera en del av Debians webbplats.

Licensen för Debians logotyp har förfallit igen. Vi måste hitta på och ratificera en permanent licens. Det har dessutom förekommit diskussioner om en ny logotyp – en möjlighet kan vara att använda en gimp-logotyptävling, något som tidigare har lyckats väldigt bra för projekt som Gnome.

Bruce Perens frågade oss om licensen för Zope, vilken har kravet att du måste lägga in en ”powered by Zope”-knapp på dina webbsidor om du använder det. Alla håller med om att detta är motbjudande, men det kan fortfarande vara förenligt med DFSG. En sak som diskussionen fokuserade på var att punkt 6 i DFSG (”Ingen diskriminering mot användningsområden”) är för vag, och lätt kan misstolkas. Ett sätt på vilket detta kan rättas till är om vi ratificerar en ny version av DFSG, till exempel som det utkast Darren Benham postade denna vecka.

Måste alla Debianutvecklare krävas samtycka med DFSG? En tråd diskuterandes detta började i debian-private, för att senare rymma till debian-devel-sändlistan. Vad alla håller med om är att utvecklare måste förstå och foga sig efter DFSG när de arbetar på Debian, men rösterna går isär huruvida de även måste hålla med om innehållet. En vanlig åsikt är att utvecklare åtminstone borde tro på DFSGs anda, men kan ha avvikande åsikter angående specifika delar i dem, och en annan är att det inte spelar någon roll vad utvecklarnas privata åsikter om dokumentet är.

På konferenssidan har LinuxTag '99, ”den största Tyska Linuxanvändarshowen” (troligen även det största Linuxevenemanget i Europa) inbjudit Debian att delta. Flertalet europeiska utvecklare har uttryckt sitt intresse, och det finns ny en sändlista helt ägnad åt Debians deltagande. Dessutom har LinuxCentral donerat en monter på LinuxWorld Expo till Debian, och frivilliga behövs för dess bemanning. För vidare information, se dess post på Debians evenemangssidor.

Goda nyheter för franska utvecklare: den franska premiärministern har tillkännagivit att kryptografi kommer att bli laglig i Frankrike. Detta kommer till slut att tillåta signering av Debianpaket med standardverktyg i Frankrike.

I samband med den ökande uppståndelsen om den nära förestående utgivningen av version 2.2 av Linux föreslog Joey Hess att ett källkodspaket för version 2.2 av kärnan läggs till i frozen, så att våra användare lätt kan hämta det på cdn. Trots att distributionen är djupfryst möttes idén övervägande med gillande, och samordnare för utgivningen, Brian White, håller försiktigt med om att tillåta det att läggas till. Nu när 2.2 slutligen har släppts finns preliminära paket att hämta.

Branden Robinson skrev en förklaring om den Stora X-omorganisationen, avsedd att inkluderas med versionsinformationen för Debian 2.1. Om du inte har stött på Omorganisationen ännu är det ett dokument som är värt att läsa. Vissa problem med de namnändrade typsnittspaketen arbetas fortfarande på.

Steven Baker startade en tråd om de namn som används för Debianpaket, vilka till allt större grad har börja innehålla delar av paketets versionsnummer, något som är fult, men något det är svårt för erfarna Debiananvändare att se problemet i tills de tar ett steg tillbaka och ser det från en ny användares perspektiv. En lösning är att modifiera dpkg så att det kan installera flera versioner av samma paket, vilket vissa påpekade är något som RPM klarar av att göra. Dock kräver en sådan förändring av dpkg mycket arbete för en relativt liten vinst, och den kan även potentiellt introducera värre problem.

Nya paket som lagts till Debian denna vecka är bland andra:

Hjälp sökes:

Uppföljningar till tidigare nyheter:


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.