Debian Weekly News - 21 juni 2000

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare.

Nytt om släppningen: Richard Braakman kommer vara borta en eller ett par veckor, och kommer inte att kunna fungera som ansvarig för utgivningen. Under tiden kommer Anthony Towns att vikariera på posten. Anthony har redan tillkännagivit planer på att avsluta den aktuella testcykeln i mitten av veckan, och har gjort upp en lista över de ändringar han planerar att tillåta komma in i potato innan nästa testcykel börjar.

Två säkerhetsrättelser har gjorts under veckan. Det finns en rättelse för ett fel i xinetd:s åtkomstkontrollmekanism, och dessutom har ett fjärråtkomstproblem i zope korrigerats.

Joey Hess har klivit fram som ny ledare för startdiskettgruppen för den kommande versionen ”woody” . Målet är att strukturera om installationssystemet och ersätta det med något mer modulärt, flexibelt, litet och lättanvänt. Debian Weekly News önskar startdiskettgruppen (och dess kommande ledare ;-) lycka till med detta ambitiösa företag.

Ytterligare en sak har tagits bort från dpkgs önskelist: Under flera år har vi ibland stött på problem där den lättaste lösningen hade varit att använda ”provides” (”tillhandahåller”) tillsammans med ett versionsnummer. Problemet har varit att Provides:-fältet i Debianpaket aldrig har tillåtit versionsnummer förrän nu. Dock påpekade Jason Gunthorpe att användandet av versioner i ”provides”-fältet i woody sannolikt kommer att leda till flera olika uppgraderingsproblem.

Debians omröstningssystem vilket beskrivs i Debians stadgar använder en intressant röstningsmetod som kallas ”Concorde voting”. Eftersom Debian är en av de få organisationerna som i verkligheten använder denna typ av rösträkning har medlemmarna på sändlistan ”Election Methods” fått upp ögonen för oss. Den här veckan skrev Norman Petry, en medlem på Election Methods-listan, om ett ”cirkulärt dödläge” där ingen vinner omröstningen. Våra stadgar anger inte vad som skall göras i ett sådant fall, vilket leder till att utslaget är odefinierat. Han har beräknat att ”man kan räkna med att råka på ett cirkulärt dödläge i medeltal ungefär en gång på tjugo omröstningar”. Han föreslår att vi i förebyggande syfte modifierar våra stadgar för att rätta problemet innan det hinner uppkomma.

Uppföljningar till nyheter från förra veckan:


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.