Debian Weekly News - 31 juli 2001

Fel i bassystemet kontra frysningen. Anthony Towns skrev ytterligare en rapport över fel i bassystemet, vilken säger att vi har rättat de allra flesta felen i bassystemet. De arkitekturer som kommer att släppas verkar vara ARM, i386, m68k, PowerPC, Sparc, HPPA och IA-64. Alpha har inte startdisketter ännu, medan mips och mipsel fortfarande övervägs. Vi måste även bestämma oss om kryptografi i huvudarkivet. Processen angående detta har tidsfrist till den 4 augusti. Om allting går bättre än planerat kommer vi kunna ge ut woody före jul.

Mips och mipsel för woody? Vi hör intressanta och lovande nyheter från våra mips-anpassningar. Henning Heinold har rapporterat om en delvis framgång för startdisketterna på en MIPS-maskin (big endian, binary-mips). Installationsprogrammet laddas via nfs-rot. Karsten Merker och Martin ”Joey” Schulze har lyckats få en DECstation (little endian, binary-mipsel) att starta Debians installationsprogram via en kärna med ansluten ramdisk som laddades via TFTP. De som jobbar med anpassningen hoppas att detta klassificerar sig för deltagande i ”woody”. Här finns Karstens rapport.

Användbara verktyg för debian-devel. Små skriptjuveler dyker upp på debian-devel. Du har troligen någon gång su:at till root för att köra ett X-program för att upptäcka att du bara får ett meddelande liknande xterm Xt error: Can't open display: 0:0. Du gick runt det på något sätt, antingen genom att köra xhost eller ssh -X -l root localhost. Nu har François Gouget tillverkat ett verktyg som löser problemet. Det kallas sux (su-med-x). Här är hans kungörelse.

Sponsringsproblem. För folk som finns i nyutvecklarkön finns det ett sätt att få paket in i Debian; att få en sponsor. Denne testar paketet och sänder in det för personen som sponsras. På sistone har det förekommit problem med utvecklare som inte testar paketen ordentligt. Som vanligt följde en omfattande diskussion på debian-devel, och Anthony Towns föreslog ett sätt för sponsorn att bli mer involverad i paketet som sponsras.

Grekisk ost på paket? Debian har det bästa paketsystemet som finns, men inte alla vet vilket verktyg som skall användas när. Är det dpkg --reconfigure eller dpkg-reconfigure? (Det är det sistnämnda, inte att förväxla med dpkg --configure) Joe Wreschnig skrev ett litet skal till apt, vid namn FETA (Front End To Apt, skal till Apt), vilket verkar sött.

Kvaliteten på felrapporter. Anthony Towns skrev ett litet klagomål om kvaliteten på felrapporterna. ”Om vi får fler och fler användare, eller fler och fler nybörjaranvändare, eller fler och fler användare som vill ha ett informationsredskap istället för en dator kan jag bara se att detta kommer bli värre.” Detta verkar komma från den ökande populäriteten hos Debian GNU och att vi rekommenderar folk att sända felrapporter samtidigt som verktyg som bug(1) och reportbug(1) gör det väldigt enkelt att sända in nya felrapporter, även om problemet är ett SBS. Diskussionen ledde snabbt till tekniska förslag för att kunna hantera det stora antalet felrapporter och deras klassificering. Matt Zimmerman kom med ett bugzilla-liknande förslag (till och med med ett flödesschema), medan Anthony introducerade nya märkningar.

Debianarkivets storlek. Marcelo Magallon har studerat storleken på Debianarkivet över en månad och har summerat det i en graf. Den visar en stadig ökning av Debianarkivets storlek. Nya arkitekturer som snabbt kommer i fatt, såsom S/390, HP PA-RISC och de bägge MIPS-arkitekturerna får storleken att öka snabbt.

Nya paket i veckan


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joe "Zonker" Brockmeier, Jean-Christophe Helary och Tollef Fog Heen.
Det översattes av Peter Karlsson.